DO POBRANIA: rozkłady jazdy przewoźników prywatnych

 

Aktualny wykaz rozkładów jazdy dostępny pod adresem: ZTP Kraków

 

 

 

 

Informacja dla Prywatnych Przewoźników

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że:

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie mając na uwadze względy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego oraz doniesienia o zmieniającej się dynamicznie sytuacji epidemiologicznej w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie, wobec znacznej liczby pasażerów korzystających z przewozów prywatnych przewoźników oraz ich koncentracji w pojazdach - rekomenduje prowadzenie jak najczęściej dezynfekcji powierzchni dotykowych m.in. uchwytów, poręczy, klamek, przycisków w pojazdach należących do prywatnych przewoźników (zarówno na przystankach końcowych, jak i na postojach).   

Powyższe stanowisko podyktowane jest faktem, że wirus SARS-CoV-2 przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka drogą kropelkową oraz pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo,że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, podczas których może być zakaźny, dlatego częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych przyczyniłaby się do zapobiegania przenoszeniu wirusa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wskazuje, iż wdrożenie zalecanych powyżej procedur ma na celu zapobieganie i ograniczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”