Komunikaty o planowanych zmianach


Linie tramwajowe i autobusowe
22.01.2019

Bezpłatna komunikacja miejska

       Szanowni Pasażerowie!       

       Uprzejmie informujemy, że ze względu na prognozowane przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 w Krakowie, wprowadza się usługę bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej KMK dla wszystkich pasażerów. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja KMK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Bezpłatna komunikacja zostaje wprowadzona w dniu 22.01.2019 r., w godzinach 00:00-24:00.

69, 669
24/25-25/26.01.2019

Prace utrzymaniowe przy torowisku na ul. Limanowskiego

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami utrzymaniowymi przy torowisku na ul. Limanowskiego, w noce 24/25-25/26.01.2019 r. (czwartek/piątek - piątek/sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych:

            Za utrudnienia przepraszamy!

10, 16, 21, 111, 131, 141, 161, 171, 181, 271
od 26.01.2019

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w rejonie Kopca Wandy i Pleszowa

            Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem ograniczeń w możliwości kursowania tramwajów na odcinku Kopiec Wandy – Pleszów, od dnia 26.01.2019 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

      Dodatkowo, zostaną wprowadzone następujące stałe zmiany w funkcjonowaniu przystanków tramwajowych w rejonie węzła „Kopiec Wandy”:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

        Tracą ważność zasady zachowania ważności biletów okresowych wykupionych na linię 21, ustalone w związku z tymczasowym skróceniem trasy.

Komunikaty obowiązujące


735
od 21.01.2019

Wstrzymanie ruchu na ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

            Szanowni Pasażerowie!

      Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.01.2019 r. (poniedziałek) wstrzymany zostanie ruch pojazdów na ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (na odcinku od ul. Motarskiego do Totus Tuus) i Totus Tuus (na odcinku od ul. Witosa do św. Brata Alberta).

        W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu linii 735:

 

        Jednocześnie korekcie ulegną godziny rozpoczęcia wybranych kursów z przystanków początkowych.

 

      Przystanek „Millana” zostanie zawieszony. Linie 133 i 224 funkcjonować będą na obecnych trasach.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

      Bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność w autobusach linii 224 na odcinku Kurdwanów P+R - Centrum JPII.

           Za utrudnienia przepraszamy!

3, 6, 9, 24, 50, 69, 73, 107, 143, 243, 274, 301, 643, 669
od 21.01.2019

Budowa nowego peronu przystanku Kabel

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową ulicy Wielickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Malborską oraz budową nowego peronu przystankowego, od dnia 21.01.2019 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanku "Kabel":

107, 229, 297
od 19.01.2019

Korekty rozkładów jazdy oraz zmiana nazwy przystanku

            Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.01.2019 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy:

            Jednocześnie, zostanie wprowadzona zmiana nazwy przystanku końcowo-początkowego dla linii 229 z "Kamień" na "Kamień Szkoła".

50, 52, 139, 475, 502, 503, 704, 713
14-27.01.2019

Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie ferii zimowych

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie szkolnych ferii zimowych, w okresie od dnia 14.01.2019 r. (poniedziałek) do dnia 27.01.2019 r. (niedziela) zostaną wprowadzone następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

           Za utrudnienia przepraszamy!

4, 8, 13, 14, 20, 24, 44, 64, 73, 78, 102, 304, 501, 503, 511, 664, 704, 713
od 21.12.2018

Przebudowa ciągu Królewska - Podchorążych - Bronowicka (komunikat ujednolicony)

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ciągu ulicznego Królewska - Podchorążych - Bronowicka na odcinku od Placu Inwalidów do pętli Bronowice, od dnia 22.09.2018 r. (sobota) został wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od Teatr Bagatela - Bronowice Małe oraz ruch pojazdów na przebudowywanym ciągu ulicznym (z dopuszczeniem przejazdu autobusów KMK na wybranych odcinkach).

            W związku z powyższym zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (stan na dzień 21.12.2018 r.):

 

Linie tramwajowe:

 

Linie autobusowe:

 

Funkcjonowanie przystanków na ciągu Bronowice Małe - Teatr Bagatela:

W kierunku Teatru Bagatela:

W kierunku Bronowic Małych i Bronowic:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

            Bilety okresowe wykupione na linie, których trasy czasowo ulegają zmianie, zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 8 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 13 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 14 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 20 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 44 zachowują ważność:

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

4, 21, 22, 44, 71, 73, 172, 722
od 21.12.2018

Zakończenie awaryjnej naprawy torowiska w ciągu al. Solidarności

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym zakończeniem awaryjnej naprawy torowiska w ciągu al. Solidarności, od dnia 21.12.2018 r. (piątek) nastąpi przywrócenie ruchu tramwajowego na odcinku od Placu Centralnego im. R. Reagana do węzła „Kombinat”. Przypominamy, że w dalszym ciągu pozostaje wyłączone z eksploatacji na czas nieokreślony torowisko w ciągu ul. Mrozowej.

            W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Niżej podajemy ujednolicone zasady obowiązujące od dnia 21.12.2018 r. w związku z zakończeniem naprawy torowiska w ciągu al. Solidarności oraz trwającymi innymi wyłączeniami.

 

           Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

 

           Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:

 

           Bilety okresowe wykupione na linię 22 zachowują ważność:

 

           Bilety okresowe wykupione na linię 44 zachowują ważność:

22, 117, 132, 242
od 21.12.2018

Wyłączenie z eksploatacji torowiska w ciągu ul. Mrozowej

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.11.2018 r. (sobota) nastąpiło wyłączenie z eksploatacji na czas nieokreślony torowiska tramwajowego w ulicy Mrozowej. W związku z tym, zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (stan na dzień 21.12.2018 r.):

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

         Bilety okresowe wykupione na linię 22 zachowują ważność w autobusach linii 132 na odcinku Aleja Róż - Walcownia - Kombinat oraz w autobusach linii 117 i 242 na odcinku Kombinat - Lubocza PKP.

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

740
od 03.12.2018

Zmiana trasy w rejonie Azorów

            Szanowni Pasażerowie!

       Uprzejmie informujemy, że od dnia 03.12.2018 r. (poniedziałek) w związku z przywróceniem dwukierunkowego przejazdu ulicą W. Eljasza-Radzikowskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą L. Rydla zostanie wprowadzona zmiana w funkcjonowaniu linii autobusowej 740 (zastępującej linię 140) polegająca na wycofaniu objazdu z ulicy M. Jaremy i B. Czerwieńskiego.

           Linia 740 będzie kursowała na następującej trasie: Nowy Kleparz – Prądnicka, Doktora Twardego, Wybickiego, Łokietka, Makowskiego, Różyckiego, Azory, Weissa, Eljasza-RadzikowskiegoRadzikowskiego Osiedle (powrót ulicą Conrada do pętli Azory i dalej analogicznie do kierunku przeciwnego). Tym samym zostanie przywrócony do obsługi przystanek „Gnieźnieńska” n/ż. Linia kursuje z częstotliwością co 20 minut w dni powszednie i co 45 minut w dni wolne. Przystanek „Azory” w obu kierunkach funkcjonuje na pętli.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych (pozostają bez zmian):

            Bilety okresowe wykupione na linię 140 zachowują ważność:

            Za utrudnienia przepraszamy!

102, 664, 704, 713
od 24.11.2018

II etap przebudowy ciągu Królewska - Podchorążych - Bronowicka

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.11.2018 r. (sobota) rozpocznie się II etap przebudowy ciągu ulicznego Królewska – Podchorążych – Bronowicka. W tym etapie zostanie całkowicie wyłączony ruch pojazdów na ul. Podchorążych i Bronowickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (rejon przystanków „Uniwersytet Pedagogiczny”) do skrzyżowania z ul. Rydla (rejon przystanków „Bronowice”).

            W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 

Zmiany w funkcjonowaniu przystanków:

            W kierunku Teatru Bagatela:

            W kierunku Bronowic Małych:

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

135, 215, 225, 254, 265, 735, 754, 915
od 24.11.2018

II etap remontu ul. Myślenickiej. Kontynuacja remontu ul. Krzyżańskiego

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.10.2018 r. (sobota) rozpoczął się II etap przebudowy ul. Myślenickiej. W tym etapie został przywrócony ruch pojazdów na ul. Myślenickiej, na odcinku od Ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego, natomiast został wyłączony ruch pojazdów na odcinku od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko. Jednocześnie został wprowadzony ruch dwukierunkowy dla pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie na ciągu ulic: Merkuriusza Polskiego - Chałubińskiego - Szybisko. W dalszym ciągu trwa także przebudowa ul. Krzyżańskiego na odcinku od ul. Niewodniczańskiego do granicy Krakowa.

            Mając na uwadze powyższe, obowiązują następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Swoszowic, Wróblowic i Zbydniowic (stan na dzień 24.11.2018 r.):

 

            W związku z wykorzystywaniem przystanku „Swoszowice Autostrada” jako końcowego dla linii 184/484, w dalszym ciągu, do odwołania będzie on funkcjonować jako stały (również dla linii 735). Ponadto, przypominamy, że na czas remontu ul. Krzyżańskiego przystanek „Landaua” dla linii 214735 i 754 w obu kierunkach funkcjonuje na ul. Kuryłowicza (po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Landaua), natomiast para przystanków zlokalizowanych na ul. Sawiczewskich jest nieczynna.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

        Uwaga! Niżej podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów okresowych wykupionych na poniższe linie, wyznaczone w związku z przebudową ulic Myślenickiej i Krzyżańskiego.

          Bilety okresowe wykupione na linie 135, 184, 214, 215, 225, 254 i 265 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii.

          Ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 184 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 254 zachowują ważność:

                                                            

       Przypominamy, że na czas remontu ul. Krzyżańskiego dopuszcza się możliwość przejazdu na podstawie biletów ważnych tylko w I strefie biletowej (do kasowania oraz okresowych):

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

19, 22, 78
od 11.11.2018

Zmiany w funkcjonowaniu przystanków tramwajowych na ul. Zakopiańskiej

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z budową Trasy Łagiewnickiej, od dnia 11.11.2018 r. (niedziela) zostaną wprowadzone następujace zmiany w funkcjonowaniu przystanków tramwajowych w ciągu ul. Zakopiańskiej:

            Informujemy także, że na odcinku między przystankami "Łagiewniki ZUS" oraz "Solvay" tramwaje będą poruszać się w obu kierunkach po jednym torze.

            Za utrudnienia przepraszamy!

 

10, 21, 111, 131, 141, 161, 171, 181, 271, 710
od 18.10.2018

Częściowe przywrócenie kursowania tramwajów do pętli Pleszów

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 18.10.2018 r. (czwartek) przywrócony zostanie ruch tramwajów na odcinku Kopiec Wandy - Pleszów. Ze względu na dalsze prowadzenie prac budowlanych w bliskim sąsiedztwie torowiska obowiązywać będzie ograniczenie liczby tramwajów korzystających z tego odcinka. W związku z tym wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

            Przystanek tramwajowy  „Giedroycia” (poprzednia nazwa: „Jeżynowa”) do odwołania będzie nieczynny.

            Ponadto, w związku z pozostawieniem funkcjonowania pętli autobusowej w dotychczasowej, tymczasowej lokalizacji, przystanek tramwajowy dla wysiadających i wsiadających będzie tymczasowo zlokalizowany na docelowym peronie dla wysiadających. Perony przystankowe, docelowo mające pełnić funkcję „dla wsiadających” do odwołania pozostają nieczynne.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność na trasie stałej tej linii, a ponadto:

133, 135, 224, 735
od 27.08.2018

Budowa Trasy Łagiewnickiej - zamknięcie fragmentu ul. Witosa

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy Trasy Łagiewnickiej, od dnia 27.08.2018 r. (poniedziałek) zostanie zamknięta dla ruchu ul. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Halszki do skrzyżowania z ul. Herberta. W związku z tym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

            Zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek o nazwie „Bujaka” zlokalizowany na ul. Bujaka, po skręcie z ul. Halszki, w kierunku ul. Herberta (na feldze). Przystanek będzie obsługiwany przez linie 133, 224 i 735 jadące w kierunku Łagiewnik oraz Centrum JP II.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie 133 i 224 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii.

            Bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność na całej trasie linii 735.

                                                            

            Za utrudnienia przepraszamy!

105, 184, 484, 610
od 21.08.2018

AKTUALIZACJA: Remont ul. Łepkowskiego

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.08.2018 r. (wtorek) od ok. godz. 12:00, w związku z remontem został wyłączony ruch pojazdów na ul. Łepkowskiego. W związku z tym, autobusy linii 105, 184, 484 i 610 w kierunku centrum Krakowa kursują przez ul. Majora (na której wprowadzono ruch dwukierunkowy).

            Przystanek "Majora" w kierunku centrum Krakowa został przeniesiony na ul. Majora (jest zlokalizowany w zatoce parkingowej, na wysokości przystanku w kierunku Prądnika Czerwonego).

            Za utrudnienia przepraszamy!

Honorowanie biletów PKP InterCity
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów PKP Intercity - stan 23.03.2018

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów PKP Intercity, które upoważniają do podróży pociągami Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych (PolRegio) przy podróżach do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów.

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami PKP Intercity, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych PKP Intercity, można znaleźć na stronie Operatora.

Honorowanie biletów KMŁ
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich:

 

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Kolei Małopolskich, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Powyższe dotyczy  również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Kolei Małopolskich.

 

             Ponadto:

            Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi odcinkowymi obowiązujący przynajmniej od stacji Kraków Płaszów do jednego z przystanków (stacji), na trasie do stacji Wieliczka Rynek Kopalnia mogą w godzinach 8:30 – 15:30 skorzystać z następujących połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

            Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi odcinkowymi obowiązujący przynajmniej od stacji Kraków Płaszów do jednego z przystanków (stacji), na trasie do przystanku Węgrzce Wielkie mogą w godzinach 8:30 – 15:30 skorzystać z następujących połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Kolei Małopolskich, można znaleźć na stronie Operatora.

Honorowanie biletów PolRegio
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio)

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Dodatkowo w związku z modernizacją linii PKP PLK nr 94 i 97 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Sucha Beskidzka, wraz z całodobową przerwą w ruchu pociągów na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio):

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Przewozów Regionalnych, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Powyższe dotyczy również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa, którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Przewozów Regionalnych (PolRegio).

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Przewozów Regionalnych (PolRegio), można znaleźć na stronie Operatora.

248
od 29.01.2018

Zamknięcie fragmentu ulicy Kolejowej w Zabierzowie

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem fragmentu ulicy Kolejowej w Zabierzowie równoległego do linii kolejowej, od dnia 29.01.2018 r. (poniedziałek) kurs wariantowy linii 248 realizowany o godz. 6:52 z Zelkowa do przystanku Zabierzów Gimnazjum zostanie skrócony do pętli Zabierzów Młyn, gdzie autobus będzie oczekiwać na rozkładową godzinę odjazdu w kierunku Zelkowa.

            Godziny odjazdów pozostaną bez zmian.

            Za utrudnienia przepraszamy!

273
od 16.08.2017

Rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie

             Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową ul. Kolejowej w Skawinie, od dnia 16.08.2017 r. (środa) linia aglomeracyjna 273 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: od Grabia do przystanku "Skawina Rynek" bez zmian, następnie ul. Krakowską, Popiełuszki, Jana Pawła II do pętli Skawina. Powrót tą samą trasą. Na trasie objazdowej autobusy zatrzmywać się będą na przystankach: "Skawina Cmentarz" (w kierunku Skawiny przystanek będzie przeniesiony na peron po przeciwnej stronie ulicy, w kierunku Grabia będzie funkcjonował w stałej lokalizacji), "Skawina Popiełuszki" (tylko w kierunku Skawiny), "Skawina Ajka", "Skawina". Przystanek "Skawina PKP" będzie nieczynny. Godziny odjazdów na odcinku Grabie - "Skawina Sąd" w obu kierunkach pozostaną bez zmian.

              Za utrudnienia przepraszamy!