Komunikaty o planowanych zmianach


214
19-20.10.2018 22-25.10.2018

Remont drogi w miejscowości Golkowice

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-20.10.2018 r. (piątek - sobota) oraz 22-25.10.2018 r. (poniedziałek - czwartek) w godz. ok. 8:20 - 18:00 każdego dnia, w związku z prowadzoną przebudową zostanie wyłączony z ruchu droga w miejscowości Golkowice, na odcinku od ul. Drużbackiej (rejon przystanku "Golkowice Sklep") do pętli w Grabówkach.

            W tym czasie linia autobusowa 214 będzie kursować na trasie czasowo skróconej: Borek Fałęcki - Soboniowice. Na skróconym odcinku trasy zostaną zachowane obecne godziny odjazdów.

            Uwaga! Zmiana (skrócenie) trasy NIE będzie dotyczyć wszystkich kursów od początku kursowania do następujących odjazdów włącznie:

a także wszystkich kursów po zakończeniu prac (od ok. godz. 18:00).

            Za utrudnienia przepraszamy!

14, 24, 124, 152, 424, 502
19.10.2018 9:30-13:00

Zgromadzenie publiczne w centrum Krakowa

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.10.2018 r. (piątek) w godz. ok. 9:30 - 13:00 odbędzie się zgromadzenie publiczne (przemarsz) na trasie: Wawel - Grodzka - Rynek Główny - Szewska - po Plantach wzdłuż ul. Podwale - Piłsudskiego - al. 3 Maja - Park Jordana.

            W związku z przemarszem mogą wystąpić chwilowe wstrzymywania ruchu tramwajów i autobusów: przy Placu Wszystkich Świętych, na skrzyżowaniu ulic Straszewskiego i Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i al. Mickiewicza. W przypadku przedłużania się wstrzymań ruchu linie mogą być kierowane na trasy objazdowe.

            Około godziny 10:30 nastąpi wstrzymanie ruchu pojazdów na ul. Piłsudskiego. W tym czasie linie tramwajowe 14 i 24 oraz linie autobusowe 124, 152, 424 i 502 będą kierowane na trasy czasowo zmienione:

            Przystanek "Teatr Bagatela" w kierunku Teatru Słowackiego dla powyższych linii autobusowych zostanie przeniesiony na ul. Karmelicką. Na trasach zmienionych linie będą zatrzymywać na wszystkich istniejących przystankach.

            Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione.

            Za utrudnienia przepraszamy!

208, 209, 252
19.10.2018 17:00-19:00

Zgromadzenie publiczne w rejonie Portu Lotniczego

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.10.2018 r. (piątek) w godz. ok. 17:00 - 19:00 w rejonie Portu Lotniczego Kraków Airport odbędzie się zgromadzenie publiczne. W związku z tym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kursowaniu linii aglomeracyjnych 208, 209 i 252.

107
od 20.10.2018

Zwiększenie częstotliwości kursowania

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.10.2018 r. (sobota) zostanie wprowadzona zmiana rozkładu jazdy linii 107 we wszystkie dni tygodnia.

            Częstotliwość kursowania w dni powszednie w godzinach szczytu zostanie zwiększona do 30 minut. Ponadto, zostanie wydłużony okres kursowania z częstotliwością co 40 minut w soboty i dni świąteczne.

135, 215, 225, 254, 265, 735, 754, 915
od 20.10.2018

II etap remontu ul. Myślenickiej. Kontynuacja remontu ul. Krzyżańskiego

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.10.2018 r. (sobota) rozpocznie się II etap przebudowy ul. Myślenickiej. W tym etapie zostanie przywrócony ruch pojazdów na ul. Myślenickiej, na odcinku od Ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego, natomiast zostanie wyłączony ruch pojazdów na odcinku od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko. Jednocześnie zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy dla pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie na ciągu ulic: Merkuriusza Polskiego - Chałubińskiego - Szybisko. W dalszym ciągu trwa także przebudowa ul. Krzyżańskiego na odcinku od ul. Niewodniczańskiego do granicy Krakowa.

            Mając na uwadze powyższe, od dnia 20.10.2018 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Swoszowic, Wróblowic i Zbydniowic:

 

            W związku z wykorzystywaniem przystanku „Swoszowice Autostrada” jako końcowego dla linii 184/484, w dalszym ciągu, do odwołania będzie on funkcjonować jako stały (również dla linii 735). Ponadto, przypominamy, że na czas remontu ul. Krzyżańskiego przystanek „Landaua” dla linii 214735 i 754 w obu kierunkach funkcjonuje na ul. Kuryłowicza (po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Landaua), natomiast para przystanków zlokalizowanych na ul. Sawiczewskich jest nieczynna.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

        Uwaga! Niżej podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów okresowych wykupionych na poniższe linie, wyznaczone w związku z przebudową ulic Myślenickiej i Krzyżańskiego.

          Bilety okresowe wykupione na linie 135, 184, 214, 215, 225, 254 i 265 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii.

          Ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 184 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 254 zachowują ważność:

                                                            

       Przypominamy, że na czas remontu ul. Krzyżańskiego dopuszcza się możliwość przejazdu na podstawie biletów ważnych tylko w I strefie biletowej (do kasowania oraz okresowych):

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

260
20 i 22.10.2018

Remont drogi w miejscowości Masłomiąca

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 20.10.2018 r. (sobota) oraz 22.10.2018 r. (poniedziałek) od ok. godz. 8:00 do ok. godz. 20:00, w związku z prowadzoną przebudową zostanie wyłączony odcinek drogi w miejscowości Masłomiąca (fragment ul. Długiej od ul. Kościuszki do ul. Klinówka).

            W tym czasie linia 260 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): od Prądnika Czerwonego do przystanku „Młodziejowice Park” po stałej trasie, następnie ul. Dąbrowskich w Michałowicach, ul. Klinówka w Masłomiącej do ul. Św. Jakuba w Więcławicach Starych, gdzie od przystanku „Więcławice Stare” linia wróci na swoją stałą trasę do Pielgrzymowic Pętli. Przystanki nieczynne dla linii 260 w obu kierunkach: „Michałowice Ogrodowa”, „Michałowice”, „Michałowice I”, „Michałowice Koźlica”, „Masłomiąca Staw”, „Masłomiąca”.

            Zmiana trasy nie będzie dotyczyć kursów:

            Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione.

            W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin prowadzenia prac może ulec zmianie.

            Za utrudnienia przepraszamy!

134
20-21.10.2018

Dodatkowe kursy linii 134 w najbliższy weekend NIE BĘDĄ realizowane

Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21.10.2018 r. (sobota - niedziela) dodatkowe kursy linii 134 (Cracovia Stadion - ZOO) NIE BĘDĄ realizowane.

            Linia będzie kursować według podstawowego rozkładu jazdy, tzn. co 30 minut.

           Jednocześnie informujemy, że od dnia 22.10.2018 r. (poniedziałek), na okres zimowy zostanie wprowadzona częstotliwość kursowania co 30 minut we wszystkie dni tygodnia (bez dodatkowych kursów uruchamianych w zależności od pogody).

134
od 22.10.2018

Zmniejszenie częstotliwości kursowania w dni wolne na okres zimowy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.10.2018 r. (poniedziałek) przez okres zimowy linia 134 będzie kursować w dni wolne z częstotliwością co 30 minut, bez względu na prognozę pogody.

Komunikaty obowiązujące


10, 21, 111, 131, 141, 161, 171, 181, 271, 710
od 18.10.2018

Częściowe przywrócenie kursowania tramwajów do pętli Pleszów

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 18.10.2018 r. (czwartek) przywrócony zostanie ruch tramwajów na odcinku Kopiec Wandy - Pleszów. Ze względu na dalsze prowadzenie prac budowlanych w bliskim sąsiedztwie torowiska obowiązywać będzie ograniczenie liczby tramwajów korzystających z tego odcinka. W związku z tym wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

            Przystanek tramwajowy  „Giedroycia” (poprzednia nazwa: „Jeżynowa”) do odwołania będzie nieczynny.

            Ponadto, w związku z pozostawieniem funkcjonowania pętli autobusowej w dotychczasowej, tymczasowej lokalizacji, przystanek tramwajowy dla wysiadających i wsiadających będzie tymczasowo zlokalizowany na docelowym peronie dla wysiadających. Perony przystankowe, docelowo mające pełnić funkcję „dla wsiadających” do odwołania pozostają nieczynne.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność na trasie stałej tej linii, a ponadto:

Linie tramwajowe i autobusowe
16-22.10.2018

Uroczystości z okazji 40. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w okresie od dnia 16.10.2018 r. (wtorek) do dnia 22.10.2018 r. (poniedziałek) w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbywać się będą uroczystości związane z 40. roczniczą wyboru papieża Jana Pawła II.

      W związku z powyższym zostaną wprowadzadzone następujące wzmocnienia oferty Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

            Ponadto, w dniu 16.10.2018 r. (wtorek) w godz. ok. 20:00 - 20:30 na budynku Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 odbędzie się projekcja pokazu w technice video-mapping 3D. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ul. Franciszkańskiej i Dominikańskiej, natomiast linie tramwajowe 1, 6, 18, 73 i 78 będą kierowane na trasy objazdowe.

            Za utrudnienia przepraszamy!

122, 166, 173, 735
od 13.10.2018

Korekty rozkładów jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.10.2018 r. (sobota) w celu zwiększenia możliwości przesiadek między liniami zostaną wprowadzone następujące zmiany rozkładów jazdy:

           Dodatkowo zostanie zmieniona trasa ostatniego kursu linii 735 z Łagiewnik realizowanego w dni powszednie i soboty o 22:45 oraz w święta o 22:37. Od przystanku "Sawiczewskich" kurs będzie prowadzony ulicami Szybisko, Myślenicka, Niewodniczańskiego, Landaua do przystanku "Landaua" i dalej po dotychczasowej trasie. Dodatkowo zostaną obsłużone przystanki: "Wróblowice Szkoła", "Wróblowice", "Aleksandrowicza", "Cmentarz Wróblowice", "Kenara". Pominięty zostanie przystanek "Fort Swoszowice", a przystanek "Sawiczewskich" zostanie obsłużony na ul. Myślenickiej, a nie na ul. Sawiczewskich.

3, 18, 127, 210, 211, 267
od 06.10.2018

Korekty rozkładów jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.10.2018 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany rozkładów jazdy:

211
od 01.10.2018

Przebudowa ul. Kolejowej w Niepołomicach - etap II

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.10.2018 r. (poniedziałek) od ok. godz. 8:00 rozpocznie się II etap przebudowy ul. Kolejowej w Niepołomicach. Etap potrwa około miesiąca. W tym etapie w dalszym ciągu będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ul. Kolejowej, natomiast prace zostaną przeniesione na wschodnią stronę jezdni. W związku z powyższym linia 211 będzie funkcjonować w następujący sposób:

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

 

50, 52, 134, 139, 429, 502, 503
od 24.09.2018

Zakończenie wakacji akademickich

            Szanowni Pasażerowie!

            Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego, od dnia 24.09.2018 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

 

Linie tramwajowe:

 

Linie autobusowe:

4, 8, 13, 14, 20, 24, 44, 64, 73, 74, 78, 102, 304, 501, 503, 511, 664, 704, 713
od 22.09.2018

Rozpoczęcie przebudowy ciągu Królewska - Podchorążych - Bronowicka

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ciągu ulicznego Królewska - Podchorążych - Bronowicka na odcinku od Placu Inwalidów do pętli Bronowice, od dnia 22.09.2018 r. (sobota) zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od Teatr Bagatela - Bronowice Małe oraz ruch pojazdów na przebudowywanym ciągu ulicznym (z dopuszczeniem przejazdu autobusów KMK na wybranych odcinkach).

            W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Przystanki komunikacji zastępczej w kierunku Teatru Bagatela:

 

Przystanki komunikacji zastępczej w kierunku Bronowic Małych i Głowackiego:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

            Bilety okresowe wykupione na linie, których trasy czasowo ulegają zmianie, zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 8 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 13 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 14 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 20 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 44 zachowują ważność:

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

133, 135, 224, 735
od 27.08.2018

Budowa Trasy Łagiewnickiej - zamknięcie fragmentu ul. Witosa

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy Trasy Łagiewnickiej, od dnia 27.08.2018 r. (poniedziałek) zostanie zamknięta dla ruchu ul. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Halszki do skrzyżowania z ul. Herberta. W związku z tym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

            Zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek o nazwie „Bujaka” zlokalizowany na ul. Bujaka, po skręcie z ul. Halszki, w kierunku ul. Herberta (na feldze). Przystanek będzie obsługiwany przez linie 133, 224 i 735 jadące w kierunku Łagiewnik oraz Centrum JP II.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie 133 i 224 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii.

            Bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność na całej trasie linii 735.

                                                            

            Za utrudnienia przepraszamy!

105, 184, 484, 610
od 21.08.2018

AKTUALIZACJA: Remont ul. Łepkowskiego

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.08.2018 r. (wtorek) od ok. godz. 12:00, w związku z remontem został wyłączony ruch pojazdów na ul. Łepkowskiego. W związku z tym, autobusy linii 105, 184, 484 i 610 w kierunku centrum Krakowa kursują przez ul. Majora (na której wprowadzono ruch dwukierunkowy).

            Przystanek "Majora" w kierunku centrum Krakowa został przeniesiony na ul. Majora (jest zlokalizowany w zatoce parkingowej, na wysokości przystanku w kierunku Prądnika Czerwonego).

            Za utrudnienia przepraszamy!

135, 215, 225, 254, 735, 754, 915
od 11.08.2018

Przebudowa ul. Krzyżańskiego

                       Szanowni Pasażerowie!

         Uprzejmie informujemy, że od dnia 11.08.2018 r. (sobota) prowadzona będzie przebudowa ul. Krzyżańskiego na odcinku od ul. Niewodniczańskiego do granicy Miasta Krakowa wraz z skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. W tym czasie zostanie całkowicie wyłączony ruch pojazdów na przedmiotowym odcinku ulicy. Na ulicy Matematyków Krakowskich, w rejonie skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego zostanie wykonana tymczasowa pętla autobusowa o nazwie Zbydniowice. Jednocześnie, w dalszym ciągu wyłączony będzie z ruchu odcinek ulicy Myślenickiej od Ronda Pamuły do ulicy Merkuriusza Polskiego.

            Mając na uwadze powyższe, zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

 

            Ponadto, na czas remontu przystanek „Landaua” dla linii 214735 i 754 w obu kierunkach będzie funkcjonował na ul. Kuryłowicza (po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Landaua), natomiast para przystanków zlokalizowanych na ul. Sawiczewskich będzie nieczynna.

 

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie 135215225 i 254 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 135 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 254 (ważne tylko w I strefie biletowej oraz ważne w obu strefach biletowych) zachowują ważność:

 

       Dopuszcza się możliwość przejazdu na podstawie biletów ważnych tylko w I strefie biletowej (do kasowania oraz okresowych):

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

208, 209
od 27.07.2018

Czasowe zawieszenie przystanku Balice I

Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 27.07.2018 r. (piątek) do odwołania zostanie zawieszone funkcjonowanie przystanku autobusowego "Balice I" dla linii 208 w kierunku Kraków Airport oraz dla linii 209 w kierunku Salwatora.

            Za utrudnienia przepraszamy!

204, 244, 301, 304, 904
od 18.06.2018

Przebudowa układu drogowego w Wieliczce

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 18.06.2018 r. (poniedziałek) w związku z rozpoczęciem przebudowy zostanie zamknięta dla ruchu ulica Krakowska w Wieliczce, na odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy Kościuszki (tylko w kierunku Krakowa). W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w kursowaniu linii aglomeracyjnych:

 

            Rozkłady jazdy ZOSTANĄ zmienione.

            Za utrudnienia przepraszamy!

140, 740
od 26.05.2018

Tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu linii w rejonie Łobzowa i Azorów

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.05.2018 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Łobzowa i Azorów:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linię 140 zachowują ważność:

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

135, 184, 484
od 16.04.2018

Przebudowa ulicy Myślenickiej

            Szanowni Pasażerowie!

         Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Myślenickiej, od dnia 16.04.2018 r. (poniedziałek) zamknięty zostanie odcinek tej ulicy od ronda Andrzeja Pamuły do skrzyżowania z ul. Merkuriusza Polskiego.

            W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Bilety okresowe wykupione na linie 135, 184 i 484 zachowują ważność we wszystkich pojazdach na trasach stałych i objazdowych tych linii. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linie 184 i 484 zachowują ważność:

 

            Za utrudnienia przepraszamy!

Honorowanie biletów PKP InterCity
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów PKP Intercity - stan 23.03.2018

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów PKP Intercity, które upoważniają do podróży pociągami Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych (PolRegio) przy podróżach do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów.

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami PKP Intercity, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych PKP Intercity, można znaleźć na stronie Operatora.

Honorowanie biletów KMŁ
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów Kolei Małopolskich:

 

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Kolei Małopolskich, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Powyższe dotyczy  również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Kolei Małopolskich.

 

             Ponadto:

            Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi odcinkowymi obowiązujący przynajmniej od stacji Kraków Płaszów do jednego z przystanków (stacji), na trasie do stacji Wieliczka Rynek Kopalnia mogą w godzinach 8:30 – 15:30 skorzystać z następujących połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

            Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi odcinkowymi obowiązujący przynajmniej od stacji Kraków Płaszów do jednego z przystanków (stacji), na trasie do przystanku Węgrzce Wielkie mogą w godzinach 8:30 – 15:30 skorzystać z następujących połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Kolei Małopolskich, można znaleźć na stronie Operatora.

Honorowanie biletów PolRegio
od 23.03.2018

AKTUALIZACJA: Zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio)

            Szanowni Pasażerowie!

            W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), od dnia 11 marca 2018 r. nastąpią w godzinach 9:30 – 14:30 przerwy w ruchu kolejowym na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże (linia PKP PLK nr 91 Kraków Główny – Medyka). Dodatkowo w związku z modernizacją linii PKP PLK nr 94 i 97 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Sucha Beskidzka, wraz z całodobową przerwą w ruchu pociągów na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadza następujące zasady honorowania biletów Przewozów Regionalnych (PolRegio):

            Pasażerowie z biletami wydanymi na przejazdy pociągami Przewozów Regionalnych, ważnymi w danym dniu i uprawniającymi do podróży pomiędzy stacjami Kraków Główny – Kraków Płaszów, mogą skorzystać z połączeń Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Powyższe dotyczy również pasażerów PKP Intercity przy podróżach z/do Krakowa, którzy na podstawie posiadanych biletów są uprawnieni do kontynuowania podróży odpowiednio do/z stacji Kraków Główny albo Kraków Płaszów pociągami Przewozów Regionalnych (PolRegio).

Dodatkowe informacje na temat połączeń zastępczych Przewozów Regionalnych (PolRegio), można znaleźć na stronie Operatora.

248
od 29.01.2018

Zamknięcie fragmentu ulicy Kolejowej w Zabierzowie

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem fragmentu ulicy Kolejowej w Zabierzowie równoległego do linii kolejowej, od dnia 29.01.2018 r. (poniedziałek) kurs wariantowy linii 248 realizowany o godz. 6:52 z Zelkowa do przystanku Zabierzów Gimnazjum zostanie skrócony do pętli Zabierzów Młyn, gdzie autobus będzie oczekiwać na rozkładową godzinę odjazdu w kierunku Zelkowa.

            Godziny odjazdów pozostaną bez zmian.

            Za utrudnienia przepraszamy!

273
od 16.08.2017

Rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie

             Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową ul. Kolejowej w Skawinie, od dnia 16.08.2017 r. (środa) linia aglomeracyjna 273 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: od Grabia do przystanku "Skawina Rynek" bez zmian, następnie ul. Krakowską, Popiełuszki, Jana Pawła II do pętli Skawina. Powrót tą samą trasą. Na trasie objazdowej autobusy zatrzmywać się będą na przystankach: "Skawina Cmentarz" (w kierunku Skawiny przystanek będzie przeniesiony na peron po przeciwnej stronie ulicy, w kierunku Grabia będzie funkcjonował w stałej lokalizacji), "Skawina Popiełuszki" (tylko w kierunku Skawiny), "Skawina Ajka", "Skawina". Przystanek "Skawina PKP" będzie nieczynny. Godziny odjazdów na odcinku Grabie - "Skawina Sąd" w obu kierunkach pozostaną bez zmian.

              Za utrudnienia przepraszamy!