Komunikacja publiczna

Ustawy

 

Prawo lokalne

  • Uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami)w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

    • Załącznik Nr 1 - określający ceny biletów i inne opłaty za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie, na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

    • Załącznik Nr 2określający uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze miasta Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
    • Załącznik Nr 3 - określający przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
    • Załącznik Nr 4 - określający podział sieci Komunikacji Miejskiej w Krakowie na strefy biletowe


  • Uchwała Nr LXI/1328/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (zawiera wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników).Dokumenty strategiczne