Przystanki na terenie Krakowa

Na terenie Miasta Krakowa zlokalizowanych jest ponad 1800 przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków.

Pod kątem dostępności można je podzielić na dwie grupy:

Ponadto na terenie Krakowa znajdują się także przystanki i dworce komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków. Warunki korzystania z tych przystanków oraz stawki wnoszonych opłat zostały określone przez właścicieli w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków.