Infrastruktura

Usprawnienia funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu opracowali serię artykułów dotyczących stosowanych w Krakowie udogodnień dla Komunikacji Miejskiej. Materiały te były prezentowane między innymi w prasie branżowej (Transport Miejski i Regionalny), jak również na konferencji "Dobre praktyki w miejskim transporcie zbiorowym", która odbyła się 21 czerwca 2013 r. w Krakowie. Poniżej można znaleźć w pigułce informacje dotyczące przedmiotowej tematyki.

Dynamiczna informacja pasażerska

Wydzielone pasy dla KMK

 

Separatory

Przystanki "wiedeńskie"


Wiaty przystankowe

System Sterowania Ruchem