Przystanki

Informacje dotyczące przystanków na terenie Miasta Krakowa

.

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych i dworców zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, dostępnych dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób z podziałem na przystanki i dworce zarządzane przez Gminę Miejską Kraków oraz przez właścicieli prywatnych:

Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Krakowa.

  • Wykaz dworców komunikacyjnych i przystanków oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem bądź zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków, określonych zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. 5 i 7 oraz art. 16 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 6 grudnia 2010r.

Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej przez właściciela lub zarządzającego.

 

Informacje dotyczące przystanków komunikacyjnych dostępnych wyłącznie dla Operatora dostępne są tutaj.