Procedury

Procedury dotyczące wydawanych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów osób

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest organem upoważnionym do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z procedurami wydania poszczególnych dokumentów.

 

       WZÓR ROZKŁADU JAZDY DO ZAMIESZCZANIA NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACYJNYCH I DWORCACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (dot. pkt. 12 ust 4 procedury zewnętrznej ZTPK-3).