Przebudowa ul. Krakowskiej

         Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie  informuje, że w marcu 2019 r. rozpocznie się modernizacja torowiska w ciągu ul. Krakowskiej i potrwa ok. 10 miesięcy. W trakcie prowadzenia prac remontowany odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu. W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko wraz z ulicą na odcinku od ul. Rollego do Józefa Dietla. Dodatkowo pracami objęty będzie węzeł rozjazdów Krakowska-Dietla-Stradomska oraz ul. Dietla na odcinku od Bożego Ciała do Augustiańskiej.

       Wykonawca w najbliższym czasie przedstawi harmonogram prac oraz projekt zmian w organizacji ruchu, który zostanie opublikowany odrębnym komunikatem. Z uwagi na planowany dłuższy niż czternastodniowy termin prac związanych z remontem w/w ulicy przypominamy o dopełnieniu formalności związanych z koniecznością wystąpienia przez przewoźników realizujących przewozy w ciągu ul. Krakowskiej o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w posiadanych przez Państwa zezwoleniach. Patrz mapka.