Przebudowa ulic Bronowickiej, Królewskiej i Podchorążych od 22.09.2018r.

     Informujemy, iż od dnia 22 września 2018r. w związku z przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej zostanie zawieszone funkcjonowanie przystanków pn. „Głowackiego”, „Uniwersytet Pedagogiczny”, „Biprostal,” „Urzędnicza”, „Plac Inwalidów”, zlokalizowanych na modernizowanych ulicach. W związku z powyższym nastąpią zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.
     Z uwagi na planowany dłuższy niż czternastodniowy termin prac związanych z w/w przebudową przypominamy o dopełnieniu formalności związanych z koniecznością wystąpienia o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w posiadanych przez Państwa zezwoleniach.

Zmiany w organizacji ruchu dla kierowców: (patrz mapka)