Zmiana organizacji ruchu pod wiaduktem na ul. Grzegórzeckiej od 23.04.2018r.

       Informujemy, że w poniedziałek tj. 23 kwietnia 2018 r. ruch drogowy pomiędzy ul. Grzegórzecką a ul. Dietla zostanie przywrócony. Wykonawca przejdzie na drugą stronę, czyli od ul. Dietla w kierunku ronda Grzegórzeckiego, w związku z czym zmianie ulega organizacja ruchu w tym rejonie. Dla kierowców zostanie wyznaczony objazd przez ul. Starowiślną, Podgórską i Kotlarską. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać pod wiaduktem ok. kwartał. Później zostanie przywrócony ruch samochodowy w obu kierunkach.

     Przypominamy, iż na czas prowadzonych prac należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu, a w celu zapewnienia ciągłości realizowanych przez Państwa przewozów należy wystąpić do tutejszego Zarządu z wnioskiem o odstępstwo do wydanych zasad korzystania z przystanków na terenie Krakowa w związku z koniecznością wystąpienia do organu właściwego o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w posiadanych przez Państwa zezwoleniach.

     

Za utrudnienia przepraszamy