Dotyczy informacji na temat kategorii drogi

W związku z obowiązkiem umieszczania na rozkładach jazdy przez przewoźników prywatnych kategorii drogi na poszczególnych odcinkach komunikacyjnych, zgodnie z § 3 ust.1. pkt 5 lit c Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że aktualny wykaz dróg publicznych przy których zlokalizowane są przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków wraz z podaną ich kategorią dostępny jest  na stronie internetowej: http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html