Informacja dla przewoźników korzystających z parkingów przy ul. Ogrodowej 4, Worcella 6 i Worcella 12 oraz pętli autobusowej „Nowy Kleparz”

Pętla autobusowa „Nowy Kleparz” przy ul. Prądnkciej.

 

Informacja dla przewoźników korzystających z parkingów przy ul. Ogrodowej 4,
Worcella 6 i Worcella 12
oraz pętli autobusowej „Nowy Kleparz”.

 

W związku z planowanym wprowadzeniem systemowych zmian w organizacji ruchu na terenie Dzielnicy I Śródmieście skutkujących m.in. docelowym brakiem możliwości dojazdu przewoźników do parkingów przy ul. Ogrodowej 4, Worcella 6 i Worcella 12 (zwanych dalej „Parkingi”) jako przystanków początkowych/końcowych w ramach realizacji regularnych przewozów osobowych ZIKIT składa ofertę lokalizacji „zamiennej” w postaci udostępnienia jako przystanku początkowego (i częściowo końcowego) pętli autobusowej pn. „Nowy Kleparz” przy ul. Prądnickiej (zwanej dalej „Pętla”) .

Poniżej wstępne zasady i warunki uzyskania zgody na korzystanie z Pętli:

 1. Na teren Pętli w pierwszej kolejności zostaną dopuszczeni przewoźnicy, którzy obecnie posiadają ważne zezwolenia dla linii korzystających z Parkingów. Wnioski innych przewoźników będą przyjmowane do rozpatrzenia w drugiej kolejności.
 2. Wydanie zgody na Pętlę dla przewoźników będzie dotyczyć zezwoleń, które obecnie obejmują Parkingi.
 3. Perony na terenie Pętli będą dedykowane dla wybranych kierunków. Uzgodnienia będą wydawane dla poszczególnych linii z uwzględnieniem kierunku i do wyczerpania przepustowości danego peronu.
 4. Schemat organizacji ruchu na Pętli pokazano w załączniku.

·         Perony nr 2, 3, 4 i 7 to przystanki początkowe przeznaczone do odjazdu przewoźników;

·         Peron nr 1 to przystanek końcowy (przeznaczony do wysadzania pasażerów z kierunku „Azory”) oraz przelotowy dla linii w kierunku Krakowa (do centrum).

 1. Ilość proponowanych kursów z Pętli dla poszczególnych zezwoleń nie może być większa niż ilość obecnych kursów z Parkingów. W związku z powyższym do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków należy dołączyć kopię aktualnego (opieczętowane przez organ wydający zezwolenie) rozkładu jazdy z Parkingu oraz proponowany rozkład jazdy z Pętli.
 2. ZIKiT dopuszcza odjazdy z Pętli tylko w takcie co 3 minuty. Każdy peron początkowy ma z góry ustalone godziny odjazdu możliwe do wykorzystania:

·         Peron 2 (kierunek: ul. Wielicka) – 0:00, 0:03, 0:06 …. 23:51, 23:54, 23:57 – UWAGA: peron 2 jest peronem podwójnym tzn. iż o tej samej godzinie dozwolony jest odjazd dwóch pojazdów)

·         Peron 3 (kierunek: ul. Czarnowiejska, ul. Księcia Józefa, ul. Igołomska) – 0:01, 0:04, 0:07 …. 23:52, 23:55, 23:58.

·         Peron 4 (kierunek: ul. Zakopiańska) – 0:02, 0:05, 0:08 …. 23:53, 23:56, 23:59.

·         Peron 7 (kierunek: ul. Prądnicka) – 0:01, 0:04, 0:07 …. 23:52, 23:55, 23:58.

 1. Na terenie Pętli nie będzie możliwe realizowanie postojów dla wyrównania czasu pomiędzy kursami. Jeżeli pomiędzy godziną przyjazdu na pętlę a godziną odjazdu kolejnym kursem jest przerwa dłuższa niż 3 minuty przewoźnik będzie zmuszony opuścić teren Pętli i odstać ten czas poza jej terenem.
 2. Zasada opisana w pkt. 7 dotyczy linii z/do kierunku „Azory” przez ul. Prądnicką. Linie z pozostałych kierunków będą mieć swój końcowy przystanek (również bez możliwości odstawania) przy ul. Kamiennej w rejonie Aresztu Śledczego.
 3. Linie dla których Pętla była przystankiem przelotowym będą mogły kontynuować swoje przewozy wg poniższych zasad:

·         Peron nr 1 na terenie Pętli – dla relacji w kierunku Krakowa (do centrum);

·         Łącznik pomiędzy al. Słowackiego i ul. Prądnicką  – dla relacji z Krakowa.

 1. Na terenie Pętli będzie obowiązywał Regulamin.
 2. ZIKiT (czy to osobiście czy to poprzez podmioty podległe/współpracujące) będzie pełnić stały nadzór nad utrzymaniem porządku na terenie Pętli w tym m.in. godzin odjazdu poszczególnych linii etc. Przewoźnik winien stosować się do Regulaminu, w przeciwnym wypadku uzgodnienie zostanie cofnięte wraz z poinformowaniem organu wydającego zezwolenie.

>> Lokalizacja przystanków w rejonie węzła "Nowy Kleparz" (mapa)

>> Lokalizacja peronów na pętli "Nowy Kleparz" (mapa)

 

Dla każdego przewoźnika szczegółowe informacje zostaną przekazane w trakcie uzgadniania zasad korzystania z przystanków.