Dotyczy: wycofania zgody na korzystanie z przystanku początkowego/końcowego zlokalizowanego na parkingu przy ul. Prandoty 6-8 w Krakowie od 01.06.2017r.

         Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z przesłanym do tutejszej Jednostki pismem Firmy Usługowej OTEX w sprawie wycofania z dniem 01.06.2017r. pozwolenia na  korzystanie z wydzielonego miejsca parkingowego pełniącego funkcję przystanku początkowego - końcowego na parkingu przy ul. Prandoty 6-8 w Krakowie informuje, że brak zgody na korzystanie z przystanku początkowego/ końcowego zlokalizowanego na ul. Prandoty 6-8 w Krakowie uniemożliwi wykonywanie przewozów zgodnie z warunkami określonymi w posiadanych przez Państwa zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
      Jednocześnie tutejszy Zarząd informuje, iż w przypadku zmiany przystanku początkowego/ końcowego w Krakowie przedsiębiorca zobowiązany jest wystąpić do organu wydającego zezwolenie z wnioskiem o jego zmianę.