Komunikaty

Zamknięcie drogi DP nr 2194K - ul. Krakowska w Krzeszowicach od dnia 04.05.2016r.

    Informujemy, iż od dnia 4 maja 2016r. w związku z przebudową drogi DP nr 2194K ul. Krakowska w Krzeszowicach. Przy realizacji przebudowy nastapi całkowite zamknięcie ul. Krakowskiej, wobec czego przystanek pn.  „Krzeszowice Krakowska Muzeum" zlokalizowany na przedmiotowej ulicy zostanie zawieszony.

    Z uwagi na planowany dłuższy niż czternastodniowy termin prac związanychz w/w przebudową przypominamy o dopełnieniu formalności związanychz koniecznością wystąpienia o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w posiadanych przez Państwa zezwoleniach.

Utrudnienia w ruchu „Skandia Maraton Lang Team 2016r.” w dniu 07.05.2016r.

      W dniu 7 maja w godz. 11.00 – 16.30 odbędzie się impreza pod nazwą –„ Skandia Maraton Lang Team 2016r." na trasie:

START: Błonia, al. Focha, ul. Królowej Jadwigi, ul. Hofmana, al. Waszyngtona,
ul. Staropolska, Lasek Wolski, ul. Rędzina, ul. Orla, ul. Marszałka Wolskiego (dalej przejazd poza granicami miasta Krakowa) powrót - ul. Zakamycze, ul. Pod Słowińcem, Lasek Wolski, ul. Staropolska, al. Waszyngtona, ul. Hofmana, ul. Królowej Jadwigi,
al. Focha – Błonia- META.

     W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – „2 EKOBIEG” w dniu 22.05.2016r.

   W dniu 22 maja 2016r. w godzinach 11.00 – 13.30 odbędzie się impreza pod nazwą

„2 Ekobieg" na trasie:

Start: ul. Kanonicza, ul. Podzamcze, Bulwar Poleski, Bulwar Wołyński, ul. Ludwikowska, Most Retmański, ul. Rollego, Bulwar Podolski, ul. Nadwiślańska, Kładka O. Bernatka,
ul. Podgórska, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Inflancki, Bulwar Czerwieński, Bulwar Rodła,
ul. Flisacka, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kasztelańska, al. Focha, al. 3 Maja - Meta.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – XIII Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12.05.2016r.

   W dniu 12 maja 2016r. w godzinach 10.45 – 11.20 odbędzie się przemarsz uczestników XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na trasie:

Wawel, ul. Kanonicza, ul. Senacka, ul. Grodzka, ul. Franciszkańska, ul. Straszewskiego, ul. Piłsudskiego, przecięcie Alei, al. 3 Maja, ul. Oleandry- Dom im. Józefa Piłsudskiego.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu –Procesja ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika w dniu 08.05.2016r.

  W dniu 8 maja 2016r. odbędzie się procesja ku czci Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, zgodnie z następującym programem oraz trasą:

7.30-8.45 formowanie się orszaku na ul. Podzamcze oraz ul. Św. Idziego w rejonie ul. Kanoniczej:

8.45-10.00 przejście procesji na trasie: Wawel, ul. Podzamcze, ul. Św. Idziego, ul. Stradomska, ul. Krakowska, ul. Skałeczna do kościoła OO. Paulinów na Skałce:

12.00-14.00 powrót procesji z kościoła OO. Paulinów na Wawel.

  W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.