Komunikaty

Dotyczy zmiany Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 21.12.2016r. przez Radę Miasta Krakowa została uchwalona uchwała nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. 14.01.2017r.

   W związku z powyższym zmianie ulega również załącznik do w/w Uchwały określający przystanki i dworce udostępniane dla operatorów i przewoźników.

  Dodatkowo informujemy, że aktualny wykaz dostępnych przystanków komunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej: www.kmkrakow.pl w zakładce „Dla przewoźników".

   Jednocześnie informujemy, że traci moc Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz Uchwała Nr LXV/952/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dotyczy: nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym informuje, że zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydane do 31.12.2016 r. zachowują ważność do 31.12.2017 r. W przypadku niewykonywania przewozów od 01.01.2017 r. przewoźnik zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przekazać informację do tutejszej Jednostki w celu zaprzestania naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Krakowa.

   Jednocześnie informujemy, iż brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie podstawą do naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie miasta Krakowa.

Utrudnienia w ruchu – „5 Bieg Wielkich Serc” w dniu 15.01.2017r.

   W dniu 15 stycznia 2017r. w godzinach 12.00 – 13.30 odbędzie się impreza pod nazwą „5 Bieg Wielkich Serc" na trasie:

Start: na Bulwarach Wiślanych w okolicy Galerii Kazimierz, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Czerwieński, ul. Bernardyńska, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Kanonicza, ul. Senacka, ul. Poselska w stronę Plant, Plantami w stronę Wawelu, dalej ul. Podzamcze, dach CORT, Bulwar Czerwieńskiego koło Smoka Wawelskiego do głównej pochylni, dalej z powrotem w kierunku linii startu do Galerii Kazimierz - Meta:

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – „3 Krakowski Bieg Niepodległości” w dniu 11.11.2016r.

    W dniu 11 listopada w godz. 15.00 – 16.50 odbędzie się impreza pod nazwą
„3 Krakowski Bieg Niepodległości" na trasie:

START: al. 3 Maja, al. Focha, ul. Malczewskiego, u. Piłsudskiego, planty – wzdłuż ul. Straszewskiego, planty – wzdłuż ul. Podwale, planty - wzdłuż ul. Dunajewskiego, planty wzdłuż ul. Basztowej, planty – wzdłuż ul. Westerplatte, planty – wzdłużul. Gertrudy, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, Cort, bulwary / Smok Wawelski, główna pochylnia/ Bulwar Czerwieński, Bulwar Rodła, ul. Flisacka, ul. Kościuszki,ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, ul. Zaścianek, ul. Malczewskiego, al. Focha/ Most na rzece Rudawie, al. Focha – deptak, al. 3 Maja – deptak – META.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie w dniu 11.11.2016r.

   W dniu 11 listopada 2016r. w związku z uroczystościami z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystąpią utrudnienia w przejeździe na Placu Wszystkich Świętych oraz ul. Basztowej i Placu Matejki.

Około godz. 11:30 formowanie pochodu na Wawelu i zejście pod Krzyż Katyński, gdzie zostaną złożone kwiaty i przejście następnie ul. Grodzką, Rynek Gł. i Floriańską na Plac Matejki.

Pomiędzy godz. 12:00 i 13:30 nastąpi wyłączenie ruchu kołowego na Placu Matejki i ul. Basztowej (na odc. od ul. Westerplatte do ul. Długiej). Będą składane kwiaty oraz defilada.

Po zakończeniu uroczystości na Placu Matejki i ul. Basztowej jeźdźcy na koniach (40 koni) pod nadzorem policji przejdą ul. Dunajewskiego (po torowisku), ul. Podwale, Straszewskiego i Piłsudskiego na Błonia Krakowskie.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.