Komunikaty

Utrudnienia w ruchu – „5 Bieg Wielkich Serc” w dniu 15.01.2017r.

   W dniu 15 stycznia 2017r. w godzinach 12.00 – 13.30 odbędzie się impreza pod nazwą „5 Bieg Wielkich Serc" na trasie:

Start: na Bulwarach Wiślanych w okolicy Galerii Kazimierz, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Czerwieński, ul. Bernardyńska, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Kanonicza, ul. Senacka, ul. Poselska w stronę Plant, Plantami w stronę Wawelu, dalej ul. Podzamcze, dach CORT, Bulwar Czerwieńskiego koło Smoka Wawelskiego do głównej pochylni, dalej z powrotem w kierunku linii startu do Galerii Kazimierz - Meta:

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – „3 Krakowski Bieg Niepodległości” w dniu 11.11.2016r.

    W dniu 11 listopada w godz. 15.00 – 16.50 odbędzie się impreza pod nazwą
„3 Krakowski Bieg Niepodległości" na trasie:

START: al. 3 Maja, al. Focha, ul. Malczewskiego, u. Piłsudskiego, planty – wzdłuż ul. Straszewskiego, planty – wzdłuż ul. Podwale, planty - wzdłuż ul. Dunajewskiego, planty wzdłuż ul. Basztowej, planty – wzdłuż ul. Westerplatte, planty – wzdłużul. Gertrudy, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, Cort, bulwary / Smok Wawelski, główna pochylnia/ Bulwar Czerwieński, Bulwar Rodła, ul. Flisacka, ul. Kościuszki,ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, ul. Zaścianek, ul. Malczewskiego, al. Focha/ Most na rzece Rudawie, al. Focha – deptak, al. 3 Maja – deptak – META.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie w dniu 11.11.2016r.

   W dniu 11 listopada 2016r. w związku z uroczystościami z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystąpią utrudnienia w przejeździe na Placu Wszystkich Świętych oraz ul. Basztowej i Placu Matejki.

Około godz. 11:30 formowanie pochodu na Wawelu i zejście pod Krzyż Katyński, gdzie zostaną złożone kwiaty i przejście następnie ul. Grodzką, Rynek Gł. i Floriańską na Plac Matejki.

Pomiędzy godz. 12:00 i 13:30 nastąpi wyłączenie ruchu kołowego na Placu Matejki i ul. Basztowej (na odc. od ul. Westerplatte do ul. Długiej). Będą składane kwiaty oraz defilada.

Po zakończeniu uroczystości na Placu Matejki i ul. Basztowej jeźdźcy na koniach (40 koni) pod nadzorem policji przejdą ul. Dunajewskiego (po torowisku), ul. Podwale, Straszewskiego i Piłsudskiego na Błonia Krakowskie.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu –„XIX Sztafetowy Bieg Niepodległości” w dniu 10.11.2016r.

    W dniu 10 listopada w godz. 9.30 – 12.15 odbędzie się impreza pod nazwą –„XIX Sztafetowy Bieg Niepodległości" na trasie:

START: Gimnazjum nr 28 w Krakowie, ul. Bujaka, ul. Herberta, ul. Do Sanktuarium, ul. Fredry, ul. S. Faustyny, ul. Zakopiańska, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, Most Grunwaldzki, Bulwar Czerwieński, Droga do Zamku, Wawel, ul. Grodzka, ul. Św. Anny, ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, ul. 3-Maja, ul. Oleandry, ul. 3 –Maja, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, ul. 28 Lipca, ul. Leśna (Baba Jaga), al. Kasy Oszczędności m. Krakowa, ZOO, al. Do Kopca, Kopiec Piłsudskiego – META.

    W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja dla przewoźników wykonujących drogowy regularny przewozów osób w oparciu o wydane „zezwolenia” na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dniem 31 grudnia 2016r. miał przestać obowiązywać dotychczasowy system wykonywania drogowych regularnych przewozów osób w oparciu o wydane „zezwolenia". W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz. 1342 została opublikowana Ustawa z dnia 21 lipca 2016r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie której m.in. wszystkie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wydane do 31 grudnia 2016 r. zostają z mocy ustawy przedłużone do 31 grudnia 2017r. a tym samym także do końca 2017 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady honorowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r.