Komunikaty

Utrudnienia w ruchu – Uliczny Bieg Sztafetowy Business Run w dniu 04.09.2016r.

W dniu 4 września 2016r. w godzinach 10:00 – 13:30 odbędzie się Bieg Sztafetowy Business Run na trasie:

Rynek Główny – ul. Sławkowska – Planty do Hotelu Royal (przecięcie ul. Dominikańskiej) - ul. Bernardyńska – bulwary wokół Wawelu – ul. Podzamcze – Planty (przecięcie
ul. Franciszkańskiej) – ul. Wiślna – Rynek Główny.

W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Moto-Show - wystawa samochodów zabytkowych w dniach 01.09.2016r. - 05.09.2016r.

W dniach 01–05.09.2016 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej będzie się odbywał kolejny
Moto–Show i wystawa samochodów zabytkowych. Na czas imprezy wyłączony jest ruch
na ul. św. Wawrzyńca od ul. Gazowej do ul. Wąskiej.

W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia na skrzyżowaniu przy ulicy Wielickiej

   Utrudnienia na skrzyżowaniu przy ulicy Wielickiej wrócą już 8 sierpnia, a 16 sierpnia niemal całe zostanie wyłączone z ruchu i to do listopada!

PKP PLK poinformowało ZIKiT iż przystępuje do kolejnego etapu prac związanych z budową łącznicy kolejowej. Od 8 sierpnia 2016 r. wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej zmiany organizacji ruchu:

Na estakadzie Obrońców Lwowa udrożnione zostaną 2 pasy ruchu. Z uwagi na całkowite zamknięcie wlotu od ul. Powstańców Śląskich, prawoskręt w ul. Wielicką będzie realizowany z wykorzystaniem następnego skrzyżowania – ul. Powstańców Śląskich z ul. Kuklińskiego. Nadal nie będzie relacji lewoskrętnej z ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Limanowskiego

Ponadto:

• Ze względów bezpieczeństwa przy dojeździe do estakady zamontowane zostały tymczasowe bariery betonowe, nie stanowiące docelowej organizacji ruchu

• Przystanek autobusowy przy ul. Powstańców Wielkopolskich przeniesiony zostanie ok. 200 m w kierunku ul. Nowohuckiej, w okolice wiaduktów kolejowych

• Pozostawione zostaną bus pasy w obrębie ul. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich (od skrzyżowania z ul. Stoczniowców) oraz na ul. Kamińskiego

Szerszych informacji o inwestycji udziela inwestor.

Między 6 a 8 sierpnia -(patrz mapka) w ramach robót przygotowawczych do wprowadzenia powyższych zmian prowadzone będą prace skutkujące utrudnieniami dla pojazdów skręcających z Powstańców Wielkopolskich w Wielicką.

Inwestor budowy łącznicy kolejowej – PKP zgłosił się do ZIKiT- u również z propozycją kolejnego etapu organizacji ruchu w rejonie jego inwestycji. Pierwsza zmiana planowane jest przez PKP na 8 sierpnia (przywrócenie organizacji ruchu sprzed ŚDM) , druga na 16go-(patrz mapka). Jest to zapowiadany przez PKP od grudnia etap wiążący się z największymi utrudnieniami dla kierowców. W etapie tym PKP planuje wykonać odcinki łącznicy nad skrzyżowaniem. By tego dokonać musi, jak nas zapewnia) nie tylko ustawić tymczasowe podpory na tarczy skrzyżowania ale i operować kilkuset tonowymi dźwigami w miejscu gdzie obecnie poruszają się samochody.

Po naszych naleganiach na utrzymanie choć częściowej przejezdności skrzyżowania uzyskaliśmy jedynie zgodę prowadzącego budowę i odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wykonawcy na utrzymanie komunikacji zbiorowej. Tramwaje będą kursowały cały czas trwania tego etapu budowy a autobusy tylko przez jego część. Udało się nam również wypracować z wykonawcą utrzymanie przez większość czasu przejezdności estakady (na dwóch lub jednym pasie).

Zdajemy sobie sprawę, że przedstawiona przez PKP organizacja ruchu stanowi bardzo duże utrudnienia dla mieszkańców, jednak jest to wersja alternatywna. Pierwotnie PKP planowało całkowicie zamknąć skrzyżowanie na pół roku.

Obecnie prowadzimy ustalenia z działającym na zlecenie PKP wykonawcą tej inwestycji odnośnie tras objazdowych i zmian w organizacji transportu zbiorowego. Jak tylko opracujemy szczegóły tych zmian (w tym kwestie objazdów jakie ustalamy m.in. z GDDKiA), będziemy o nich informowali. Będziemy również oczekiwali od PKP aktywnych działań informacyjnych tak by pasażerowie mieli pełną wiedzę odnośnie zalecanych tras po wprowadzaniu przez nich organizacji ruchu.

Utrudnienia w ruchu – Marsz I Kampanii Kadrowej w dniu 05 i 06.08.2016r.

   W dniu 05 sierpnia 2016r. w godzinach 16.00 – 17.30 odbędzie się przemarsz uczestników Marszu I Kampanii Kadrowej na trasie:

ul. Oleandry, al. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Podwale, ul. Św. Anny (w przypadku nie zakończenia do dnia imprezy przebudowy ul. Św. Anny przemarsz Plantami i ul. Szewską), Rynek Główny, ul. Grodzką na Wawel.

   W dniu 06 sierpnia 2016r. w godzinach 7.00 – 9.00 uroczysty apel na ul. Oleandry a następnie przemarsz na trasie: ul. Oleandry, al. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Podwale, ul. Św. Anny (w przypadku nie zakończenia do dnia imprezy przebudowy ul. Św. Anny przemarsz Plantami i ul. Szewską), Rynek Główny, ul. Floriańska, Pl. Matejki (złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza), ul. Św. Filipa, ul. Długa na Nowy Kleparz.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w organizacji ruchu podczas ŚDM 2016

   W związku z pytaniami w sprawie organizacji ruchu podczas ŚDM 2016 informujemy, że firmy transportowe dowożące podróżnych będą traktowane, jak komunikacja zbiorowa i będą mogły kursować w godzinach funkcjonowania komunikacji miejskiej.

    Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej ZIKiT na której została przedstawiona koncepcja organizacji ruchu na ŚDM 2016, patrz link ŚDM 2016: