Komunikaty

Przedłużenie do dnia 31.12.2018r. ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

            Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 19 grudnia 2017r. w pozycji nr 2371 została opublikowana Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, która w art. 34 przedłuża ważność do dnia 31 grudnia 2018 r. zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływał w dniu 31 grudnia 2017r.

            W przypadku niewykonywania przewozów od 01.01.2018 r. przewoźnik zobowiązany jest przekazać informację do tutejszej Jednostki celem zaprzestania naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Krakowa.

Link do strony internetowej z tekstem w/w USTAWY: 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2371

            Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji nierealizowania przewozów zgodnie z wydanym zezwoleniem przewoźnicy zobowiązani są do wystąpienia do organu wydającego przedmiotowe zezwolenie o jego wygaszenie oraz dostarczenie decyzji wygaszającej do tutejszej Jednostki:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków


Dodatkowe informacje:
Dział Infrastruktury Transportowej
os. Złotej Jesieni 14, (pok. nr 34,27)
31-828 Kraków
tel. 12/616 75 82, 12/616 75 22

Likwidacja przystanku pn. WAWEL na ul. Św. Idziego z dniem 11.12.2017r.

       Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż z dniem 11.12.2017r. przystanek pn. Wawel na ul. Św. Idziego zostanie zlikwidowany. Przedsiębiorcom, którzy posiadają w/w przystanek w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do posiadanych zezwoleń dla linii o charakterze turystycznym w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przypominamy, że należy niezwłocznie wystąpić do tutejszego Zarządu ze stosownymi wnioskami o wydanie zasad korzystania z przystanków jak również zmiany posiadanych zezwoleń.

Utrudnienia w ruchu –„XX Sztafetowy Bieg Niepodległości” w dniu 10.11.2017r.

      W dniu 10 listopada w godz. 9.30 – 12.30 odbędzie się impreza pod nazwą –„XX Sztafetowy Bieg Niepodległości” na trasie:

START:  Gimnazjum  nr 28 w Krakowie,  ul. Bujaka, ul. Herberta, ul. Do Sanktuarium,
ul. Fredry, ul. S. Faustyny, ul. Zakopiańska, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, Most Grunwaldzki, Bulwar Czerwieński, Droga do Zamku, Wawel, ul. Grodzka, ul. Św. Anny, ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, ul. 3-Maja, ul. Oleandry, ul. 3 –Maja, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, ul. 28 Lipca, ul. Leśna (Baba Jaga), al. Kasy Oszczędności m. Krakowa, ZOO, al. Do Kopca, Kopiec Piłsudskiego – META.

    W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Utrudnienia w ruchu – „4 Krakowski Bieg Niepodległości” w dniu 11.11.2017r.

   W dniu 11 listopada w godz. 15.00 – 16.50 odbędzie się impreza pod nazwą „4 Krakowski Bieg Niepodległości" na trasie:

START: al. Focha (deptak), ul. Focha, ul. Emaus, ul. Gryfity, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kościuszki, ul. Flisacka, Bulwary/Most Dębnicki, Bulwary/Most Grunwaldzki, Bulwary/Most Piłsudskiego, Bulwary/Kładka o. Bernatka, ul. Nadwiślańska, Bulwar Podolski, ul. Rollego, Most Retmański, Bulwar Wołyński, ul. Tyniecka, Most Zwierzyniecki, ul. Malczewskiego, „Diabelski Mostek”, ul. Malczewskiego, al. Focha, Al. 3 Maja (deptak)– META.

  W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Utrudnienia w ruchu – Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

   

 

 

     W dniu 11 listopada 2017r. w godz. 08:00 – 16:00 w związku z uroczystościami z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada wystąpią utrudnienia w ruchu zgodnie z podanym niżej programem uroczystości. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Program uroczystości:

8:00 – uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki

10:00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Czynu Zbrojnego na Powiślu

11:00 – Msza Święta w Katedrze Wawelskiej

12:30 – Pochód patriotyczny ulicą Grodzką na Rynek Główny

13:15 - Uroczystości na Rynku Głównym

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.