Komunikaty

Zmiana organizacji ruchu pod wiaduktem na ul. Grzegórzeckiej od 23.04.2018r.

       Informujemy, że w poniedziałek tj. 23 kwietnia 2018 r. ruch drogowy pomiędzy ul. Grzegórzecką a ul. Dietla zostanie przywrócony. Wykonawca przejdzie na drugą stronę, czyli od ul. Dietla w kierunku ronda Grzegórzeckiego, w związku z czym zmianie ulega organizacja ruchu w tym rejonie. Dla kierowców zostanie wyznaczony objazd przez ul. Starowiślną, Podgórską i Kotlarską. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać pod wiaduktem ok. kwartał. Później zostanie przywrócony ruch samochodowy w obu kierunkach.

     Przypominamy, iż na czas prowadzonych prac należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu, a w celu zapewnienia ciągłości realizowanych przez Państwa przewozów należy wystąpić do tutejszego Zarządu z wnioskiem o odstępstwo do wydanych zasad korzystania z przystanków na terenie Krakowa w związku z koniecznością wystąpienia do organu właściwego o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w posiadanych przez Państwa zezwoleniach.

     

Za utrudnienia przepraszamy

Utrudnienia w ruchu – „17 Cracovia Maraton ” w dniu 22.04.2018r.

       W dniu 22 kwietnia 2018r. odbędzie się kolejna edycja „Cracovia Maraton ”, w związku z powyższym w godzinach 7.30 do ok. godz. 16.00 nastąpią utrudnienia w ruchu na niżej wymienionych ulicach.

START godz. 9:00 – Rynek Gł. – Grodzka - Idziego – Podzamcze – Powiśle – Zwierzyniecka – al. Krasińskiego – al. Mickiewicza (skręt lewo) -Reymonta (nawrotka przy bud. A-0 AGH) - al. Mickiewicza - al. 3-Maja jezdnia do ul. Chodowieckiego i wydzielony korytarz dla KMK do ul. Piastowskiej) – Piastowska (chodnik i parking) - Na Błonie - al. Focha (ścieżka i deptak) – al. Krasińskiego (korytarz wyjazdowy dla KMK z ul. Kałuży w stronę al. Krasińskiego i korytarz do ul. Madalińskiego) – most Dębnicki (połowa mostu od strony Wawelu), ul. Konopnickiej (jezdnia i tunel , od Ronda Grunwaldzkiego korytarz dla KMK do ul. Barskiej)- biegacze zawracają po przejściu dla pieszych przed Rondem Matecznego – ul. Konopnickiej do ul. Zamkowej - ul. Zamkowa -Bulwar Poleski – Bulwar Wołyński -ul. Ludwinowska – ul. Rollego – Bulwar Podolski – ul. Zabłocie wbiegnięcie łącznicą na ul. Herlinga-Grudzińskiego (bieg pod prąd połowa jezdni) – ul. Dekerta – ul. Portowa – ul. Stoczniowców – ul. Ofiar Dąbia – al. Pokoju (skrajny pas zgodnie z kierunkiem, aż do ul. Lema) – al. Pokoju (jezdnia północna, zawrotka po przejściu dla pieszych przed rondem Dywizjonu 308 i wbiegnięcie na chodnik i ścieżkę ) – ul. Lema (w prawo) -al. Jana Pawła II (prawym pasem do Ronda czyżyńskiego) -na Rondzie Czyżyńskim wbiegniecie na północną stronę al. Jana Pawła II aż do ul. Bulwarowej - ul. Bulwarowa (połowa jezdni pod prąd ) – al. Solidarności (jezdnią pod prąd) – ul. Orkana – ul. Daniłowskiego – al. Jana Pawła II (do Ronda Czyżyńskiego i przejście na południowa stronę lewym pasem do ul. Lema ) – ul. Lema – al. Pokoju (wbiegnięcie na południowa stronę al. Pokoju na wysokości pętli tramwajowej) – lewym pasem południowej strony jezdni al. Pokoju do ul. Ofiar Dąbia – ul. Miedziana – Bulwar Kurlandzki – Bulwar Inflancki – Bulwar Czerwieński – ul. Podzamcze - św. Idziego – Grodzka – Rynek Główny – META.

Ulice czasowo wyłączone:

• al. Krasińskiego (obie jezdnie od ul. Zwierzynieckiej do Reymonta)

• most Dębnicki (3/4 mostu w kierunku Nowego Kleparza)

• Konopnickiej (obie jezdnie od mostu Dębnickiego do ronda Matecznego od ok. godz. 8.00 do ok godz. 11.00)

• Herlinga-Grudzińskiego (prawy pas jezdni od łącznicy do ul. Dekerta

• ul. Stoczniowców • ul. Ofiar Dąbia

• al. Pokoju (od ul. Ofiar Dąbia do Ronda Dywizjonu 308)

• ul. Lema (obie jezdnie)

• al. Jana Pawła (jezdnia południowa od Lema do Ronda Czyżyńskiego i jezdnia północna od Ronda Czyżyńskiego do ul. Bulwarowej)

• ul. Bulwarowa (połowa jezdni pod prąd)

• al. Solidarności (jezdnia południowa od ul. Bulwarowej do ul. Orkana)

• ul. Orkana

• ul. Daniłowskiego od ok. godz. 8.00 do ok. godz. 14.30

Informujemy, że podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz przywrócenie ruchu jak również przywrócenie ruchu na wyłączonych ulicach nastąpi na polecenie policji i służb nadzoru ruchu. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu 02.04.2018r. - odpust Emaus

              Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w świąteczny poniedziałek (2 kwietnia), na Salwatorze, będzie się odbywać tradycyjny odpust Emaus, w związku z tym około godz. 6.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Kościuszki. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Z utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – „XV Półmaraton Marzanny ” w dniu 18.03.2018r.

        W dniu 18 marca 2018r. odbędzie się „XV Półmaraton Marzanny”, w związku z powyższym w godzinach 11.00 do ok. godz. 14.15 nastąpią utrudnienia w ruchu na niżej wymienionych ulicach.

START godz. 11:00 – al. 3 Maja (deptak w kierunku Alei), al. Focha (deptak), most na Rudawie, ul. Królowej Jadwigi, ul. Księcia Józefa, (pół jezdni w kierunku Bielan), most Zwierzyniecki (chodnik zachodni), droga osiedlową do południowego bulwaru Wisły, bulwar wzdłuż ul. Tynieckiej, Bulwar Poleski, Bulwar Wołyński, ul. Ludwinowska, most Retmański, ul. Rollego, Bulwar Podolski, ul. Staromostowa, ul. Brodzińskiego, kładka Bernadka, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Inflancki, bulwar Czerwieński, ul. Smocza, ul. Bernardyńska, ul. Podzamcze, ul. Kanonicza, ul. Senacka, ul. Poselska, Planty, ul. Podzamcze, Centrum Informacji Turystycznej, Bulwar Czerwieński, Bulwar rodła, ul. Flisacka, ul. Kościuszki, (jezdnia pos prąd), ul. Królowej Jadwigi, ul. Grifity, ul. Emaus, al. Focha, (jezdnia i na wysokości Cracovii wbiegają na deptak wzdłuż ul. Focha), ul. Na Błoniach, ul. Piastowska (chodnik + parking) al. 3-go Maja (deptak) – META (zakończenie około godz. 14:15

      Informujemy, że podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz przywrócenie ruchu w ul. Focha, ul. Księcia Józefa, ul. Kościuszki nastąpi na polecenie policji i służb nadzoru ruchu.

      Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych. Za utrudnienia przepraszamy.

Dotyczy informacji na temat kategorii drogi

W związku z obowiązkiem umieszczania na rozkładach jazdy przez przewoźników prywatnych kategorii drogi na poszczególnych odcinkach komunikacyjnych, zgodnie z § 3 ust.1. pkt 5 lit c Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że aktualny wykaz dróg publicznych przy których zlokalizowane są przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków wraz z podaną ich kategorią dostępny jest  na stronie internetowej: http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html