Komunikaty

Utrudnienia w ruchu – „XV Półmaraton Marzanny ” w dniu 18.03.2018r.

        W dniu 18 marca 2018r. odbędzie się „XV Półmaraton Marzanny”, w związku z powyższym w godzinach 11.00 do ok. godz. 14.15 nastąpią utrudnienia w ruchu na niżej wymienionych ulicach.

START godz. 11:00 – al. 3 Maja (deptak w kierunku Alei), al. Focha (deptak), most na Rudawie, ul. Królowej Jadwigi, ul. Księcia Józefa, (pół jezdni w kierunku Bielan), most Zwierzyniecki (chodnik zachodni), droga osiedlową do południowego bulwaru Wisły, bulwar wzdłuż ul. Tynieckiej, Bulwar Poleski, Bulwar Wołyński, ul. Ludwinowska, most Retmański, ul. Rollego, Bulwar Podolski, ul. Staromostowa, ul. Brodzińskiego, kładka Bernadka, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Inflancki, bulwar Czerwieński, ul. Smocza, ul. Bernardyńska, ul. Podzamcze, ul. Kanonicza, ul. Senacka, ul. Poselska, Planty, ul. Podzamcze, Centrum Informacji Turystycznej, Bulwar Czerwieński, Bulwar rodła, ul. Flisacka, ul. Kościuszki, (jezdnia pos prąd), ul. Królowej Jadwigi, ul. Grifity, ul. Emaus, al. Focha, (jezdnia i na wysokości Cracovii wbiegają na deptak wzdłuż ul. Focha), ul. Na Błoniach, ul. Piastowska (chodnik + parking) al. 3-go Maja (deptak) – META (zakończenie około godz. 14:15

      Informujemy, że podane wyżej godziny są orientacyjne. Zamknięcie trasy oraz przywrócenie ruchu w ul. Focha, ul. Księcia Józefa, ul. Kościuszki nastąpi na polecenie policji i służb nadzoru ruchu.

      Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych. Za utrudnienia przepraszamy.

Dotyczy informacji na temat kategorii drogi

W związku z obowiązkiem umieszczania na rozkładach jazdy przez przewoźników prywatnych kategorii drogi na poszczególnych odcinkach komunikacyjnych, zgodnie z § 3 ust.1. pkt 5 lit c Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że aktualny wykaz dróg publicznych przy których zlokalizowane są przystanki komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków wraz z podaną ich kategorią dostępny jest  na stronie internetowej: http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.html

 

Przedłużenie do dnia 31.12.2018r. ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

            Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 19 grudnia 2017r. w pozycji nr 2371 została opublikowana Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, która w art. 34 przedłuża ważność do dnia 31 grudnia 2018 r. zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływał w dniu 31 grudnia 2017r.

            W przypadku niewykonywania przewozów od 01.01.2018 r. przewoźnik zobowiązany jest przekazać informację do tutejszej Jednostki celem zaprzestania naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Krakowa.

Link do strony internetowej z tekstem w/w USTAWY: 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2371

            Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji nierealizowania przewozów zgodnie z wydanym zezwoleniem przewoźnicy zobowiązani są do wystąpienia do organu wydającego przedmiotowe zezwolenie o jego wygaszenie oraz dostarczenie decyzji wygaszającej do tutejszej Jednostki:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków


Dodatkowe informacje:
Dział Infrastruktury Transportowej
os. Złotej Jesieni 14, (pok. nr 34,27)
31-828 Kraków
tel. 12/616 75 82, 12/616 75 22

Likwidacja przystanku pn. WAWEL na ul. Św. Idziego z dniem 11.12.2017r.

       Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż z dniem 11.12.2017r. przystanek pn. Wawel na ul. Św. Idziego zostanie zlikwidowany. Przedsiębiorcom, którzy posiadają w/w przystanek w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do posiadanych zezwoleń dla linii o charakterze turystycznym w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przypominamy, że należy niezwłocznie wystąpić do tutejszego Zarządu ze stosownymi wnioskami o wydanie zasad korzystania z przystanków jak również zmiany posiadanych zezwoleń.

Utrudnienia w ruchu –„XX Sztafetowy Bieg Niepodległości” w dniu 10.11.2017r.

      W dniu 10 listopada w godz. 9.30 – 12.30 odbędzie się impreza pod nazwą –„XX Sztafetowy Bieg Niepodległości” na trasie:

START:  Gimnazjum  nr 28 w Krakowie,  ul. Bujaka, ul. Herberta, ul. Do Sanktuarium,
ul. Fredry, ul. S. Faustyny, ul. Zakopiańska, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, Rondo Grunwaldzkie, Most Grunwaldzki, Bulwar Czerwieński, Droga do Zamku, Wawel, ul. Grodzka, ul. Św. Anny, ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, ul. 3-Maja, ul. Oleandry, ul. 3 –Maja, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, ul. 28 Lipca, ul. Leśna (Baba Jaga), al. Kasy Oszczędności m. Krakowa, ZOO, al. Do Kopca, Kopiec Piłsudskiego – META.

    W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.