Komunikaty

Święto Miłosierdzia Bożego - utrudnienia w Łagiewnikach - 23.04.2017r.

    W związku ze Świętem Miłosierdzia Bożego, obywającym się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w dniu 23.04.2017r.  zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:
Zamknięcia ulic: ul. Siostry Faustyny zostanie zamknięta dla ruchu kołowego od dnia 22.04.2017 r. do zakończenia uroczystości w godz. wieczornych w dniu 23.04.2017 r., przecznice od ul. Fredry tj. ul. Włodarska, ul. Harcerska, ul. Sucha, ul. Kwietna, ul. Roi, ul. Chochołowska zostaną zamknięte od godz. 7.00 w dniu 23.04.2017 r., ul. Fredry od godz. 7.00 w dniu 23.04.2017 r. (z dopuszczeniem mieszkańców i dojazdu do stacji paliw).

      Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Zamknięcie przejazdu w ciągu ul. Mieczysława Wrony od 25.04 – 27.04.2017

       Zarząd Infrastruktury i Transportu informuje, że w związku z przebudową przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim w ciągu ul. Mieczysława Wrony od 25.04 – 27.04.2017 zostanie ponownie zamknięty przejazd w ciągu ul. Mieczysława Wrony (prace będą prowadzone na drugim torze).

 

Remont chodnika na ul. Glogera od dnia 19 kwietnia 2017r.

 

      Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia (środa) rozpocznie się budowa chodników na ul. Glogera w rejonie przystanków autobusowych o nazwie Glogera Granica Miasta w obu kierunkach. W związku z powyższym, przystanek Glogera Granica Miasta zostanie tymczasowo przeniesiony:

Przystanek w kierunku Krowodrzy Górki będzie przeniesiony ok. 30-40 m do przodu poza zakres prac remontowych – na tymczasowy peron.

Przystanek w kierunku Zielonek będzie cofnięty ok. 40 m poza zakres prac remontowych – na tymczasowy peron.

Planowany okres przeniesienia przystanków: od dnia 19 kwietnia 2017 (środa), od ok. godz. 8:00 / 8:30 na około 1 tydzień.

Prosimy o stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Utrudnienia w ruchu 17.04.2017 - odpust Emaus

            Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w świąteczny poniedziałek (17 kwietnia) na Salwatorze, będzie się odbywać tradycyjny odpust Emaus. W związku z tym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • około godz. 6.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Kościuszki na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Komorowskiego (z dopuszczeniem komunikacji miejskiej) oraz ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Mlaskotów do ul. Kościuszki;
  • na ul. Królowej Jadwigi zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy;

        W związku z powyższym na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

 Z utrudnienia przepraszamy.

 

Drogi Krzyżowe ulicami Krakowa

   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w ciągu następnych kilkunastu dni ulicami Krakowa będą przechodziły liczne procesje – Drogi Krzyżowe. Informacje o generowanych przez nie utrudnieniach będą  publikowane na stronie internetowej ZIKiT patrz -mapie utrudnień (w kategorii zmiana organizacji ruchu) oraz na bieżąco w postach publikowanych w portalu Facebook i aplikacji Ostrzegator.