Komunikaty

Remont na ul. Wadowickiej.

    Informujemy, że w poniedziałek (24 kwietnia) rozpoczną się roboty przygotowawcze do wymiany nawierzchni wschodniej jezdni ul. Wadowickiej. Do połowy maja prowadzone będą prace przy krawężnikach - co będzie wiązało się z punktowymi zawężeniami jezdni. Od połowy maja rozpoczną się prace związane z frezowaniem i układaniem nawierzchni. Wykonawca planuje przeprowadzić roboty do końca maja, planuje też wykonywać prace nocami - niemniej jednak remontowany odcinek będzie w maju znacznie mniej przepustowy. Przystanki pn.”Łagiewniki” oraz „Rzemieślnicza zlokalizowane na ul. Wadowickiejw kierunku Ronda Matecznego  będą remontowane od wtorku 02.05.2017, prace będą wykonywane etepami z zachowaniem dostępności do przystanków.

Za utrudnienia przepraszmy.    

Remont na ul. Dietla.

      Informujemy, że w weekend od piątku (28 kwietnia, godz. 20) do niedzieli (30 kwietnia, godz. 5 rano) planowana jest przebudowa chodnika oraz wymiana nawierzchni na ulicy Dietla. Prace prowadzone będą  na odcinku od ul. Sukienniczej do bulwarów.

W związku z remontem wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu i  tylko jeden pas będzie dostępny dla samochodów. Prace rozpoczną się od frezowania nawierzchni, a następnie zostaną położone dwie warstwy masy bitumicznej.

W niedzielę 30 kwietnia od wczesnych godzin rannych wyremontowany pas jezdni zostanie przywrócony do ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nowa nawierzchnia na ul. Conrada

    Informujemy, że w piątek (28.04), ok. godz 20, rozpocznie się remont ul. Conrada, na fragmencie pomiędzy ul. Weissa, a zjazdem do stacji benzynowej (jezdnia w stronę Ronda Ofiar Katynia).

Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni północnej, pomiędzy wiaduktem nad torami kolejowymi, a zjazdem na stację kolejową. W związku z tym ruch samochodowy zostanie przeniesiony na jezdnię południową i będzie się odbywał jednym pasem ruchu w każdym z kierunków. Prace budowlane potrwają do środy (03.05).

Mimo, że zasadnicze roboty rozpoczną się w piątek to w nocy z wtorku na środę i ze środy na czwartek (25/26.04 i 26/27.04) odbywać się będą prace przygotowawcze, polegające na budowie przełączek. Wtedy obie jezdnie zostaną zwężone do jednego pasa ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Utrudnienia w ruchu 04.05.2017r. – Procesja Liturgiczna w uroczystość Św. Floriana.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że dniu 04.05.2017r. odbędzie się procesja pn.: „ Procesja Liturgiczna w uroczystość Św. Floriana " na trasie:

Plac przykościelny, przejście przez ul. Warszawską, Plac Matejki (obok Dyrekcji Kolei oraz Pomnikiem Grunwaldzkim), ul. Kurniki, wejście na plac kościelny.

    W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w tym rejonie, na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

 

       Z utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu 3.05.2017r. – procesja –„dróżki różańcowe”

  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że dniu 03.05.2017r. odbędzie się procesja pn.: „dróżki różańcowe” na trasie:

Klasztorna, Odmętowa, Zagłoby, Podbipięty, rondo przy Moście Wandy, zejście lesną drogą do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Laskiu Mogilskim, po mszy powrót trasą; Las Mogilski, ul. Stare Wislisko, ul. Żaglowa , ul. Klasztorna.

    W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w tym rejonie, na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

 

       Z utrudnienia przepraszamy.