Komunikaty

Remont nawierzchni al. Słowackiego na odc. od ul. Długiej do wiaduktu od 16.07.2018r.

      Informujemy, że w poniedziałek tj. 16.07.2018r. , wykonawca robót rozpoczyna remont nawierzchni al. Słowackiego na odc. od ul. Długiej do wiaduktu. Prace będą prowadzone w kilku etapach.

Etap I wymiana krawężników od torowiska przy ul. Kamiennej do ul. Pawiej (przy Buspasie) - w czasie prowadzenia robót buspas będzie wyłączony, a po zakończeniu prac tj. około godz. 17:00 oznakowanie zostanie przeniesione na pobocze i będzie dopuszczony przejazd. Następnie będzie wymieniany krawężnik od strony pasa dzielącego - lewy pas będzie wyłączony z ruchu.

Etap II - wymiana krawężników na odcinku od torowiska przy ul. Kamiennej do ul. Długiej. Przystanek "Nowy Kleparz" zlokalizowany na al. Słowackiego w kierunku Centrum, zostanie cofnięty przed skrzyżowanie z ul. Śląską. O terminie wprowadzenia etapu II i kolejnych powiadomimy odrębnym komunikatem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu - rekreacyjny przejazd rowerowy „Z Rynku do Rynku 2018 ” w dniu 9.06.2018r.

     W dniu 9 czerwca w godz. 12.45 – 15.15 odbędzie się rekreacyjny przejazd rowerowy pod nazwą „Z Rynku do Rynku 2018 ” na trasie:

ul. Glogera, ul. M. Zofii Tajber, ul. Białoprądnicka, ul. Pleszowska, ul. Opolska, ul. Prądnicka, ul. Białoprądnicka, ul. Pleszowska, ul. Opolska, ul. Prądnicka, ul. Dr. Twardego, ul. Prądnicka, ul. Długa, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Szczepańska, Plac Szczepański.

        W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – „Pochód Lajkonika” 2018 w dniu 07.06.2018r.

     W dniu 7 czerwca 2018r. w godzinach 12.00 – 21.30 odbędzie się impreza pod nazwą „Pochód Lajkonika” 2018. Przemarsz uczestników przejdzie następująca trasą:

12.15 – Orszak wyruszy spod siedziby MPWiK przy ul. Senatorskiej 1, w kierunku ul. Kościuszki, przejdzie mostem na Rudawie, wkroczy na dziedziniec klasztoru Sióstr Norbertanek,

13.30 – 14.45 – harce na dziedzińcu klasztoru,

14.45 – 15.30 – przemarsz ul. Kościuszki,

16.20 – 16.25 – orszak przekroczy skrzyżowanie ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej z aleją Krasińskiego i uda się w kierunku Baru „Lajkonik” na odpoczynek, 

16.30 – 17.45 – orszak przemaszeruje ul. Zwierzyniecką w kierunku ul. Franciszkańskiej,

17.45 – 18.00 – taniec w kręgu pod Filharmonią 

18.10 – 18.25 – wizyta Lajkonika w Pałacu Biskupim,

18.30 – 19.00 – odpoczynek orszaku przy pl. Wszystkich Świętych restauracji „Polakowski”

19.00 – 21.30 – impreza na płycie Rynku Głównego.

       W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu –Procesja do Klasztoru OO Cystersów w Mogile w dniu 25.05.2018r.

         Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w dniu 25 maja 2018r. odbędzie się procesja ze Szkoły Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 do Bazyliki O. Cystersów w Mogile ulicami: Bulwarową i Klasztorną.

        W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w związku z procesjami Bożego Ciała na ulicach Krakowa w dniu 31.05.2018r.

         Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 31.05.2018r. ulicami Krakowa będą przechodziły liczne procesje Bożego Ciała.

        W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.