Komunikaty

Zmiana Rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy informujemy, że od dnia 10 maja b.r. do wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym należy składać propozycję rozkładu jazdy zgodną ze wzorem.