Komunikaty

Zmiana organizacji ruchu - al. Jana Pawła II -aktualizacja.

       W dniu 28/29.04.2015 r. wdrożony zostanie etap nr 10 tymczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. Jana Pawła/Tomickiego umożliwiający przejazd relacji ul. Tomickiego – ul. Boruty Spiechowicza.

- w dniu 29/30.04.2015 r. wdrożony zostanie etap nr 10 tymczasowej organizacji ruchu dla relacji al. Andersa – al. Jana Pawła II w kierunku ul Boruty Spiechowicza (wyjazd z osiedla dla mieszkańców osiedla przy al. Andersa).

- w dniu 03/04.05.2015 r. wdrożony zostanie etap 11 aneks nr 1 tymczasowej organizacji ruchu na relacji Rondo Czyżyńskie – Plac Centralny przywracający ruch na jezdnię północną al. Jana Pawła II.

Zmiana organizacji ruchu - al. Jana Pawła II

     W nocy 27/28 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r. wykonywane będą roboty nawierzchniowe – układanie warstwy ścieralnej SMA na południowej jezdni Al. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniem z ul Tomickiego. W związku z powyższym w okresie wykonywanych robót zamknięte zostanie skrzyżowanie al. Jana Pawła II/Tomickiego. Ruch przekierowany zostanie przez teren Stacji paliw StatOil.

Przystanek pn. Dworzec Gł. Ogrodowa na ul. Ogrodowej.

      Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż od dnia 20.04.2015 r. (poniedziałek) w związku z wprowadzeniem zmiany trasy linii miejskiej nr 132 (wydłużenie) została zmieniona organizacja przystanków przelotowych na ul. Ogrodowej. Przystanek końcowy/początkowy pn. „Dworzec Gł. Zachód" dla w/w linii znajduje się na ul. Ogrodowej - jest to nowy, dodatkowy przystanek zlokalizowany za istniejącym przystankiem pn. „Dworzec Gł. Ogrodowa" wykorzystywany dotychczas przez prywatnych przewoźników jako przystanek przelotowy (służący wyłącznie do zatrzymywania się na czas nie dłuższy niż 1 min.)
         W związku z powyższym prosimy wszystkich przewoźników korzystających z przystanku pn. „Dworzec Gł. Ogrodowa", którzy posiadają zgodę na korzystanie o przestrzeganie zasad korzystania z przystanków przelotowych, jak również nie blokowanie nowego przystanku pn. „Dworzec Gł. Zachód", na ul. Ogrodowej, który został utworzony tylko i wyłącznie dla pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
       W załączeniu nowy schemat organizacji przystanków przelotowych na ul. Ogrodowej- (patrz mapka).

Zmiany i utrudnienia w ruchu - Krakowskie Spotkania Biegowe/14. PKO Cracovia Maraton w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.

      Uprzejme informujemy, że w dniach od 17 do 19 kwietnia 2015 roku odbędą się  2. Krakowskie Spotkania Biegowe, w związku z którymi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w mieście.

     Mając na uwadze powyższe prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej szczegółowymi komunikatami o zmianach i ograniczeniach w ruchu kołowym i ruchu pieszych w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku -(patrz mapka), (patrz mapka).

                                             

Zmiana organizacji ruchu na ul. Meissnera od 7.04.2015r.

       Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że we wtorek (07.04.2015) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy ul. Meissnera, na której będzie obowiązywać organizacja ruchu zgodnie z poniższą mapką – (patrz mapka).