Komunikaty

Przebudowa ulicy Podwale

 

       Od poniedziałku 23 marca 2015 r. rozpocznie się przebudowa ulicy Podwale pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Karmelicką. Od 23 marca do 7 kwietnia wyłączone z ruchu będą torowisko i jezdnia przyległa do plant. Ruch samochodowy będzie się wtedy odbywał jednokierunkowo, jezdnią przyległą do kamienic. Tramwaje będą wówczas kursowały ul. Piłsudskiego i Karmelicką - wyłączone będą tylko relacje prowadzące w rejon prac.

       Od 7 kwietnia 2015 r. (wtorek) prace prowadzone będą również na jezdni przyległej do kamienic. Całość prac planowana jest do realizacji do 30 czerwca br., natomiast w lipcu planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka od ul. Karmelickiej do ul. Długiej. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (od dnia 23.03.2015r.) przedstawiona została na załączonym schemacie - (patrz mapka).


14 III - zmiana organizacji ruchu na Placu Centralnym

       Informujemy, iż od dnia 14 marca 2015 r. rozpoczyna się kolejny etap prac przy przebudowie ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w związku z czym zmianie ulega organizacja ruchu w rejonie Placu Centralnego. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (od dnia 14.03.2015 r.) przedstawiona została           na załączonym schemacie - (patrz mapka).

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Placu Centralnego.

     Informujemy, iż od dnia 14 lutego 2015r. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac przy przebudowie ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w związku z czym zmianie ulega organizacja ruchu         w rejonie Placu Centralnego. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (od dnia 14.02.2015r.) przedstawiona została na załączonym schemacie - (patrz mapka).

Remont ul. Bieżanowskiej rozpoczęty.

     W poniedziałek 8 grudnia rozpoczął się remont ul. Bieżanowskiej na odcinku Mała Góra – Jerzmanowskiego. Prace będą prowadzone do listopada 2015 r. W trakcie prac zachowany zostanie dojazd do posesji. Ruch ogólny kierowany będzie objazdem poprzez ulice Jerzmanowskiego – Ćwiklińskiej – Mała Góra. Jednocześnie zalecamy rozważenie alternatywnych tras objazdowych z wykorzystaniem    ul. Wielickiej – (patrz mapka).

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Placu Centralnego od dnia 04.08.2014 r.

Informujemy, iż od dnia 4 sierpnia 2014r. rozpoczyna się kolejny etap prac przy przebudowie ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w związku z czym zmianie ulega organizacja ruchu w rejonie Placu Centralnego. W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego odcinka Alei Solidarności pomiędzy Aleją Przyjaźni a Placem Centralnym im. R. Reagana zalecany jest objazd Aleją Przyjaźni w kierunku Ronda Mogilskiego. Aleja gen. W. Andersa przejezdna będzie tylko w kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana z możliwością skrętu w prawo lub lewo w Aleję Jana Pawła II po której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy. W związku z zaistniałą sytuacją zostanie zawieszone funkcjonowanie  przystanku  pn. Plac Centralny im. R. Reagana zlokalizowanego na Alei
gen. W. Andersa w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks. Gorzelanego. W kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana wymiana pasażerów na w/w przystanku odbywać się będzie bez zmian. W kierunku Kombinatu  zostanie zawieszone funkcjonowanie  przystanku pn. Plac Centralny
im. R. Reagana zlokalizowanego na Alei Solidarności.         

W związku z powyższym przypominamy o dopełnieniu formalności związanych
z koniecznością wystąpienia o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych
w posiadanych przez Państwa zezwoleniach.