Komunikaty

Przystanek pn. Dworzec Gł. Ogrodowa na ul. Ogrodowej.

      Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż od dnia 20.04.2015 r. (poniedziałek) w związku z wprowadzeniem zmiany trasy linii miejskiej nr 132 (wydłużenie) została zmieniona organizacja przystanków przelotowych na ul. Ogrodowej. Przystanek końcowy/początkowy pn. „Dworzec Gł. Zachód" dla w/w linii znajduje się na ul. Ogrodowej - jest to nowy, dodatkowy przystanek zlokalizowany za istniejącym przystankiem pn. „Dworzec Gł. Ogrodowa" wykorzystywany dotychczas przez prywatnych przewoźników jako przystanek przelotowy (służący wyłącznie do zatrzymywania się na czas nie dłuższy niż 1 min.)
         W związku z powyższym prosimy wszystkich przewoźników korzystających z przystanku pn. „Dworzec Gł. Ogrodowa", którzy posiadają zgodę na korzystanie o przestrzeganie zasad korzystania z przystanków przelotowych, jak również nie blokowanie nowego przystanku pn. „Dworzec Gł. Zachód", na ul. Ogrodowej, który został utworzony tylko i wyłącznie dla pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
       W załączeniu nowy schemat organizacji przystanków przelotowych na ul. Ogrodowej- (patrz mapka).

Zmiany i utrudnienia w ruchu - Krakowskie Spotkania Biegowe/14. PKO Cracovia Maraton w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.

      Uprzejme informujemy, że w dniach od 17 do 19 kwietnia 2015 roku odbędą się  2. Krakowskie Spotkania Biegowe, w związku z którymi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w mieście.

     Mając na uwadze powyższe prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej szczegółowymi komunikatami o zmianach i ograniczeniach w ruchu kołowym i ruchu pieszych w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku -(patrz mapka), (patrz mapka).

                                             

Zmiana organizacji ruchu na ul. Meissnera od 7.04.2015r.

       Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że we wtorek (07.04.2015) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy ul. Meissnera, na której będzie obowiązywać organizacja ruchu zgodnie z poniższą mapką – (patrz mapka).

Przebudowa ul. Podwale - zmiany od 7.04.2015r.

       We wtorek 7.04.2015r. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy ul. Podwale. Wyłączony zostanie ruch samochodowy na jezdni pomiędzy ul. Karmelicką, a ul. Piłsudskiego. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu  przedstawiona została na załączonym schemacie - (patrz mapka).

Przebudowa ulicy Podwale

 

       Od poniedziałku 23 marca 2015 r. rozpocznie się przebudowa ulicy Podwale pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Karmelicką. Od 23 marca do 7 kwietnia wyłączone z ruchu będą torowisko i jezdnia przyległa do plant. Ruch samochodowy będzie się wtedy odbywał jednokierunkowo, jezdnią przyległą do kamienic. Tramwaje będą wówczas kursowały ul. Piłsudskiego i Karmelicką - wyłączone będą tylko relacje prowadzące w rejon prac.

       Od 7 kwietnia 2015 r. (wtorek) prace prowadzone będą również na jezdni przyległej do kamienic. Całość prac planowana jest do realizacji do 30 czerwca br., natomiast w lipcu planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka od ul. Karmelickiej do ul. Długiej. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (od dnia 23.03.2015r.) przedstawiona została na załączonym schemacie - (patrz mapka).