Komunikaty

Przeniesienie przystanku pn. „Zabłocie”.

     Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w związku z przebudową ul. Zabłocie na czas trwania prac przystanek pod nazwą „Zabłocie” zlokalizowany przy tej ulicy, zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Przemysłową. Korytarz dla pieszych zostanie utrzymany na ul. Przemysłowej z dojściem do przystanku na ul. Zabłocie, tak aby możliwa była wymiana pasażerska. Po zakończeniu robót budowlanych przystanek autobusowy pn. „Zabłocie” przy ul. Zabłocie kierunek Most Kotlarski wróci do swojej pierwotnej lokalizacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Marsz I Kampanii Kadrowej w dniu 05 i 06.08.2018r.

      W dniu 05 sierpnia 2018r. w godzinach 15.30 – 17.00 odbędzie się przemarsz uczestników Marsz I Kampanii Kadrowej na trasie:ul. Oleandry, al. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Podwale, ul. Św. Anny, Rynek Główny, ul. Grodzką na Wawel.

      W dniu 06 sierpnia 2018r. w godzinach 7.00 – 9.00 uroczysty apel na ul. Oleandry a następnie przemarsz na trasie: ul. Oleandry, al. 3 Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Podwale, ul. Św. Anny, Rynek Główny, ul. Sławkowska, ul. Długa, ul. Krzywa, Stary Kleparz.

     W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Remont nawierzchni al. Słowackiego na odc. od ul. Długiej do wiaduktu od 16.07.2018r.

      Informujemy, że w poniedziałek tj. 16.07.2018r. , wykonawca robót rozpoczyna remont nawierzchni al. Słowackiego na odc. od ul. Długiej do wiaduktu. Prace będą prowadzone w kilku etapach.

Etap I wymiana krawężników od torowiska przy ul. Kamiennej do ul. Pawiej (przy Buspasie) - w czasie prowadzenia robót buspas będzie wyłączony, a po zakończeniu prac tj. około godz. 17:00 oznakowanie zostanie przeniesione na pobocze i będzie dopuszczony przejazd. Następnie będzie wymieniany krawężnik od strony pasa dzielącego - lewy pas będzie wyłączony z ruchu.

Etap II - wymiana krawężników na odcinku od torowiska przy ul. Kamiennej do ul. Długiej. Przystanek "Nowy Kleparz" zlokalizowany na al. Słowackiego w kierunku Centrum, zostanie cofnięty przed skrzyżowanie z ul. Śląską. O terminie wprowadzenia etapu II i kolejnych powiadomimy odrębnym komunikatem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu - rekreacyjny przejazd rowerowy „Z Rynku do Rynku 2018 ” w dniu 9.06.2018r.

     W dniu 9 czerwca w godz. 12.45 – 15.15 odbędzie się rekreacyjny przejazd rowerowy pod nazwą „Z Rynku do Rynku 2018 ” na trasie:

ul. Glogera, ul. M. Zofii Tajber, ul. Białoprądnicka, ul. Pleszowska, ul. Opolska, ul. Prądnicka, ul. Białoprądnicka, ul. Pleszowska, ul. Opolska, ul. Prądnicka, ul. Dr. Twardego, ul. Prądnicka, ul. Długa, ul. Basztowa, ul. Dunajewskiego, ul. Szczepańska, Plac Szczepański.

        W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – „Pochód Lajkonika” 2018 w dniu 07.06.2018r.

     W dniu 7 czerwca 2018r. w godzinach 12.00 – 21.30 odbędzie się impreza pod nazwą „Pochód Lajkonika” 2018. Przemarsz uczestników przejdzie następująca trasą:

12.15 – Orszak wyruszy spod siedziby MPWiK przy ul. Senatorskiej 1, w kierunku ul. Kościuszki, przejdzie mostem na Rudawie, wkroczy na dziedziniec klasztoru Sióstr Norbertanek,

13.30 – 14.45 – harce na dziedzińcu klasztoru,

14.45 – 15.30 – przemarsz ul. Kościuszki,

16.20 – 16.25 – orszak przekroczy skrzyżowanie ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej z aleją Krasińskiego i uda się w kierunku Baru „Lajkonik” na odpoczynek, 

16.30 – 17.45 – orszak przemaszeruje ul. Zwierzyniecką w kierunku ul. Franciszkańskiej,

17.45 – 18.00 – taniec w kręgu pod Filharmonią 

18.10 – 18.25 – wizyta Lajkonika w Pałacu Biskupim,

18.30 – 19.00 – odpoczynek orszaku przy pl. Wszystkich Świętych restauracji „Polakowski”

19.00 – 21.30 – impreza na płycie Rynku Głównego.

       W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.