Komunikaty

Zmiany i utrudnienia w ruchu - Krakowskie Spotkania Biegowe/14. PKO Cracovia Maraton w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.

      Uprzejme informujemy, że w dniach od 17 do 19 kwietnia 2015 roku odbędą się  2. Krakowskie Spotkania Biegowe, w związku z którymi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w mieście.

     Mając na uwadze powyższe prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej szczegółowymi komunikatami o zmianach i ograniczeniach w ruchu kołowym i ruchu pieszych w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku -(patrz mapka), (patrz mapka).

                                             

Zmiana organizacji ruchu na ul. Meissnera od 7.04.2015r.

       Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że we wtorek (07.04.2015) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy ul. Meissnera, na której będzie obowiązywać organizacja ruchu zgodnie z poniższą mapką – (patrz mapka).

Przebudowa ul. Podwale - zmiany od 7.04.2015r.

       We wtorek 7.04.2015r. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy ul. Podwale. Wyłączony zostanie ruch samochodowy na jezdni pomiędzy ul. Karmelicką, a ul. Piłsudskiego. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu  przedstawiona została na załączonym schemacie - (patrz mapka).

Przebudowa ulicy Podwale

 

       Od poniedziałku 23 marca 2015 r. rozpocznie się przebudowa ulicy Podwale pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Karmelicką. Od 23 marca do 7 kwietnia wyłączone z ruchu będą torowisko i jezdnia przyległa do plant. Ruch samochodowy będzie się wtedy odbywał jednokierunkowo, jezdnią przyległą do kamienic. Tramwaje będą wówczas kursowały ul. Piłsudskiego i Karmelicką - wyłączone będą tylko relacje prowadzące w rejon prac.

       Od 7 kwietnia 2015 r. (wtorek) prace prowadzone będą również na jezdni przyległej do kamienic. Całość prac planowana jest do realizacji do 30 czerwca br., natomiast w lipcu planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka od ul. Karmelickiej do ul. Długiej. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (od dnia 23.03.2015r.) przedstawiona została na załączonym schemacie - (patrz mapka).


14 III - zmiana organizacji ruchu na Placu Centralnym

       Informujemy, iż od dnia 14 marca 2015 r. rozpoczyna się kolejny etap prac przy przebudowie ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w związku z czym zmianie ulega organizacja ruchu w rejonie Placu Centralnego. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (od dnia 14.03.2015 r.) przedstawiona została           na załączonym schemacie - (patrz mapka).