Komunikaty

Prace na al. Jana Pawła II

      Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.07.2015r. w związku z wymianą nawierzchni na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Boruty-Spiechowicza a Placem Centralnym (zostanie wprowadzony tymczasowy przejazd przez torowisko) ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni północnej. Przystanek pn. „Os. Kolorowe” z Al. Jana Pawła (za skrzyżowaniem z ul. Tomickiego) zostanie tymczasowo przeniesiony przed tarczę skrzyżowania i zostanie zlokalizowany na wjeździe do stacji paliw Statoil.

Uwaga! Zmiana lokalizacji Zespołu Utrzymania Transportu

        Informujemy, że Zespół Utrzymania Transportu został przeniesiony i obecnie znajduje się w budynku na os. Złotej Jesieni 14 I piętro (pok. nr 27, 34,35). Numery telefonów nie zostały zmienione.

Remont ul. Różyckiego od dnia 01.06.2015r.

       Informujemy, iż od poniedziałku 1 czerwca 2015r. rozpoczyna się remont ul. Różyckiego, która zostanie całkowicie wyłączona dla ruchu kołowego ( od ul. Weissa do ul. Mehoffera). W związku z zaistniałą sytuacją zostanie zawieszone funkcjonowanie przystanku pn."Różyckiego" zlokalizowanego na ul. Różyckiego w kierunku os. Azory.
        Z uwagi na planowany dłuższy niż czternastodniowy termin prac związanych z remontem w/w ulicy przypominamy o dopełnieniu formalności związanych z koniecznością wystąpienia o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w posiadanych przez Państwa zezwoleniach. Przypominamy, iż na czas prowadzonych prac należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu. Przewidywany termin zakończenia robót około 20 czerwca 2015r.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Placu Centralnego im. R. Reagana od 23.05.2015r.

         Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w związku z kolejnym etapem przebudowy al. Jana Pawła II od 23 maja br. (sobota) zmianie ulega organizacja ruchu w rejonie Placu Centralnego. Zostanie przywrócony ruch samochodowy na Placu Centralnym dla relacji:

• Al. Solidarności – Al. Gen. Władysława Andersa,

• Al. Jana Pawła II – AL. Solidarności

Powyższa zmiana tymczasowej organizacji ruchu planowo ma potrwać do 29.05.2015r.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Meissnera od 23.05.2015r.

        Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w sobotę (23.05.2015) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy ul. Meissnera, na której będzie obowiązywać organizacja ruchu zgodnie z poniższą mapką – (patrz mapka).