Komunikaty

Stawki opłat za korzystanie z przystanków

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, iż dnia 02.04.2020 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVII/967/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejsca Kraków.

Informacja dla Prywatnych Przewoźników dot. dezynfekcji powierzchni dotykowych w pojazdach

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że:

 „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie mając na uwadze względy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego oraz doniesienia o zmieniającej się dynamicznie sytuacji epidemiologicznej w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie, wobec znacznej liczby pasażerów korzystających z przewozów prywatnych przewoźników oraz ich koncentracji w pojazdach - rekomenduje prowadzenie jak najczęściej dezynfekcji powierzchni dotykowych m.in. uchwytów, poręczy, klamek, przycisków w pojazdach należących do prywatnych przewoźników (zarówno na przystankach końcowych, jak i na postojach).   

Powyższe stanowisko podyktowane jest faktem, że wirus SARS-CoV-2 przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka drogą kropelkową oraz pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, podczas których może być zakaźny, dlatego częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych przyczyniłaby się do zapobiegania przenoszeniu wirusa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wskazuje, iż wdrożenie zalecanych powyżej procedur ma na celu zapobieganie i ograniczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”

 

Utrudnienia w ruchu – zamknięcie przejazdu pod wiaduktem PKP na ul. Prądnickiej od 04.08.2019 r. do 27.08.2019 r.

      Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że od 04.08.2019 do 27.08 2019 zostanie zamknięty przejazd pod wiaduktem PKP na ul. Prądnickiej dla pojazdów. Dopuszczony będzie przejazd KMK i komunikacja zbiorowa (BUS). Ruch będzie się odbywał jednym pasem - wahadłowo.

     W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicy. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Od 29 kwietnia zwężenie na Alejach Trzech Wieszczów

         W związku z kolejnym etapem prac związanych z przebudową ciągu ulic Królewskiej, Bronowickiej i Podchorążych od 29 kwietnia (poniedziałek) wyłączona zostanie al. Adama Mickiewicza prowadząca w kierunku Nowego Kleparza. Przejezdność w obu kierunkach zostanie utrzymana na pasie prowadzącym w kierunku mostu Dębnickiego (patrz mapka).

       Prace związane z przebudową skrzyżowania ATW z ulicami Karmelicką i Królewską będą realizowane przez okres około 3 miesięcy (dwa etapy). Zanim wykonawca przystąpi do robót od strony ulicy Karmelickiej, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu – która w pierwszym etapie wyłączy al. Adama Mickiewicza prowadzącą w kierunku Nowego Kleparza, na odcinku od ul. Jana Kochanowskiego do ul. Teofila Lenartowicza. Do dyspozycji kierowców będą dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku.

      Na pasie prowadzącym w kierunku mostu Dębnickiego utrzymany zostanie pas autobusowy, którego zadaniem będzie usprawnienie przejazdu pojazdom komunikacji miejskiej. W przeciwną stronę dodatkowe bus pasy zostaną wyznaczone na moście Dębnickim oraz na wiadukcie na al. 29 Listopada.

       W drugim etapie wykonawca zrealizuje prace od strony ulicy Królewskiej – wtedy wyłączona zostanie al. Adama Mickiewicza w kierunku mostu Dębnickiego.

       Od 15 kwietnia (poniedziałek) otwarte zostaną kolejne skrzyżowania ul. Królewskiej, to z ul. Urzędniczą oraz z ul. Józefitów (ruch jednokierunkowy). Od tego dnia zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Królewskiej z ul. Pomorską (ruch dwukierunkowy od strony Kazimierza Wielkiego) i to z placem Inwalidów (na odcinku Lea - Królewska – ruch dwukierunkowy). Brak możliwości przejazdu przez ul. Królewską.

Zamknięcie ul. Krakowskiej od 23.03.2019 r.

      Zarząd Transportu Publicznego informuje, że 23 marca 2019 r. rozpoczęła się modernizacja torowiska w ciągu ul. Krakowskiej i potrwa ok. 10 miesięcy. W trakcie prowadzenia prac remontowany odcinek ulicy został wyłączony z ruchu. (Patrz mapka). W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko wraz z ulicą na odcinku od ul. Rollego do Józefa Dietla. Dodatkowo pracami objęty będzie węzeł rozjazdów Krakowska-Dietla-Stradomska oraz ul. Dietla na odcinku od Bożego Ciała do Augustiańskiej.

      Z uwagi na planowany dłuższy niż czternastodniowy termin prac związanych z remontem w/w ulicy przypominamy o dopełnieniu formalności związanych z koniecznością wystąpienia przez przewoźników realizujących przewozy w ciągu ul. Krakowskiej o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w posiadanych przez Państwa zezwoleniach.