Druki do pobrania

  • Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa 

    - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-17

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-13

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

  - załacznik nr 2 do procedury ZIKiT -13

  • Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-14

  • Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

   - załącznik nr 2 do procedury ZIKiT-14

  • Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-41

  • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych przewozów osób

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-16  

  • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

  - załącznik nr 2 do procedury ZIKiT-16

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-55

  • Wniosek o zmianę zaświadczenia/załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

  - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-56