Druki do pobrania

 

 • Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa 

- załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-17

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-13

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

  

 załacznik nr 2 do procedury ZIKiT -13

 • Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-14

 • Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

   - załącznik nr 2 do procedury ZIKiT-14

 

 • Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-41

 • Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

   - załącznik nr 2 do procedury ZIKiT-41

 

 • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych przewozów osób

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-16  

 • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

  - załącznik nr 2 do procedury ZIKiT-16

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

   - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-55

 • Wniosek o zmianę zaświadczenia/załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

  - załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-56