Ważne informacje taryfowe

Honorowanie biletów SKA w środkach KMK


HONOROWANIE BILETÓW KOLEJOWYCH

W AUTOBUSACH I TRAMWAJACH

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE


W związku z pracami inwestycyjnymi na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny, pasażerowie posiadający ważne bilety:

  • PRZEWOZÓW REGIONALNYCH (PR)
  • KOLEI MAŁOPOLSKICH (KMŁ)

uprawniające do przejazdów na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Główny, w okresie ich ważności, są uprawnieni do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) na trasach:

1) Dworzec Płaszów Estakada – Lipska – Gromadzka – Kuklińskiego – Klimeckiego – Zabłocie – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie - Dworzec Główny Tunel

2) Dworcowa – Cmentarz Podgórski – Powstańców Wielkopolskich – Plac Bohaterów Getta – ŚWawrzyńca – Miodowa – Starowiślna – Poczta Główna – Dworzec Główny - Dworzec Główny Zachód

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Przerwa techniczna - moBILET

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem przekazanym przez firmę moBILET Sp. z o.o., w dniu 26 kwietnia 2015 r. pomiędzy godzinami 8:00 a 22:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do usługi moBILET (dotyczy dostępu do usługi za pośrednictwem aplikacji mobilnej, jak i Portalu Użytkownika). Przerwa ta wynika z zaplanowanych prac modernizacyjnych związanych z migracją zasobów na jeszcze bardziej wydajne i nowoczesne środowisko serwerowe.

W związku z powyższym przepraszamy za niedogodności.

Prosimy użytkowników systemu moBILET, którzy będą w powyższym okresie korzystali z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, o nabycie biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w innych kanałach dystrybucji.    

Zakup grupowy uprawnień do przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie

ZAKUP GRUPOWY

UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W KRAKOWIE

- OD 1 STYCZNIA 2015 R.

Już od 1 stycznia 2015 r. organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych będą mogli nabyć uprawnienia do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń.

Organizator wydarzenia, po zawarciu stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków/ZIKiT, dla potwierdzenia zakupu uprawnień, otrzyma hologramy, które będzie umieszczał na nośnikach (np. bilecie wstępu, identyfikatorze) wydawanych uczestnikom danego wydarzenia.

Nośnik tak oznakowany uprawniać będzie do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu/dniach wskazanym/wskazanych na tym nośniku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Bilety zintegrowane na przejazdy łączone

Od 14 grudnia 2014 r.

Zmiany w taryfie biletowej

w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

Pasażerowie korzystający z przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pociągami będą mogli skorzystać z nowego WSPÓLNEGO biletu 70-minutowego oraz zakupić Zintegrowany Bilet również w Kolejach Małopolskich Sp. z o.o. (jak na razie tylko w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny)


WSPÓLNY BILET 70-MINUTOWY

Bilet 70-minutowy będzie uprawniał do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (dalej KMK) w strefach biletowych I i II oraz pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Małopolskie Sp.o.o. (dalej KMŁ) w klasie 2 (jak na razie w relacji: Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny)

Bilet 70-minutowy będzie ważny przez 70 minut od skasowania w środkach KMK lub nabycia/skasowania (legalizacji) w pociągach KMŁ

W okresie ważności biletu 70-minutowego możliwa będzie nieograniczona liczba przesiadek środkami KMK lub/i pociągami KMŁ. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży

Bilety 70-minutowe będą w cenie:

1) 5,40 zł – bilet normalny

2) 2,70 zł – bilet ulgowy

 

Bilety 70-minutowe będzie można zakupić:

  • w automatach KKM, w środkach KMK w automatach mobilnych, Punktach Obsługi Pasażera, innych punktach dystrybucyjnych KMK
  • w pociągach KMŁ: u obsługi i w automacie biletowym

Więcej informacji na temat Wspólnego biletu 70-minutowego znajdziesz tutaj 


ZINTEGROWANY BILET MIESIĘCZNY 

Do tej pory pasażerowie korzystający z przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pociągami mieli możliwość zakupienia Zintegrowanego Biletu miesięcznego jedynie w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o.

Od 14 grudnia 2014 r. sprzedaży Zintegrowanych Biletów (jak na razie tylko w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny) będą dokonywać również Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych biletów znajdziesz tutaj