Ceny biletów okresowych

 

Lp.

RODZAJE BILETÓW

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł]

CENA

BILETU MIESZKAŃCA [zł]

NORMALNEGO

ULGOWEGO

SPECJALNEGO

NORMALNEGO

ULGOWEGO

1.

Miesięczne imienne2:

1.1

na 1 linię

I

46,00

23,00

-

37,00

18,50

I + II

70,00

35,00

-

-

-

1.2

na 2 linie

I

64,00

32,00

-

52,00

26,00

I + II

78,00

39,00

-

66,00*

33,00*

1.3

sieciowy

I

89,00

44,50

80,00

72,00

36,00

I + II

140,00

70,00

126,00

123,00*

61,50*

2.

Miesięczny sieciowy na okaziciela2

I

152,00

-

122,00

-

-

I + II

200,00

-

160,00

-

-

3.

Semestralny 

I

-

184,00

-

-

147,00

I + II

-

275,00

-

-

238,00*

4.

Miesięczny Socjalny

I

29,00

-

-

-

-

- 

I + II

46,00

-

-

-

-

5.

Miesięczny Aktywizujący dla osób bezrobotnych

I

50,00

-

-

-

-

I + II

100,00

-

-

-

-

1 Szczegółowe warunki korzystania z biletów określono w załączniku Nr 3 do uchwały. Ceny biletów zawierają należny podatek od towarów i usług.

2 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).”

  * ceny obowiązują od 7 listopada 2018 r.