Ceny biletów

Ceny biletów do kasowania

Cennik v001 160815 no-bleeds 01

Ceny biletów okresowych

 

Lp.

RODZAJE BILETÓW

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł]

CENA

BILETU MIESZKAŃCA [zł]

NORMALNEGO

ULGOWEGO

SPECJALNEGO

NORMALNEGO

ULGOWEGO

1.

Miesięczne imienne2:

1.1

na 1 linię

I

46,00

23,00

-

37,00

18,50

I + II

70,00

35,00

-

-

-

1.2

na 2 linie

I

64,00

32,00

-

52,00

26,00

I + II

78,00

39,00

-

66,00*

33,00*

1.3

sieciowy

I

89,00

44,50

80,00

72,00

36,00

I + II

140,00

70,00

126,00

123,00*

61,50*

2.

Miesięczny sieciowy na okaziciela2

I

152,00

-

122,00

-

-

I + II

200,00

-

160,00

-

-

3.

Semestralny 

I

-

184,00

-

-

147,00

I + II

-

275,00

-

-

238,00*

4.

Miesięczny Socjalny

I

29,00

-

-

-

-

- 

I + II

46,00

-

-

-

-

5.

Miesięczny Aktywizujący dla osób bezrobotnych

I

50,00

-

-

-

-

I + II

100,00

-

-

-

-

1 Szczegółowe warunki korzystania z biletów określono w załączniku Nr 3 do uchwały. Ceny biletów zawierają należny podatek od towarów i usług.

2 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).”

  * ceny obowiązują od 7 listopada 2018 r.

 

Ceny biletów okresowych na 1-12 miesięcy

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH NORMALNYCH
W KOMUNIKACJI DZIENNEJ I NOCNEJ [ W ZŁ]*

 

OKRES WAŻNOŚCI

STREFA I
MIASTO KRAKÓW

STREFA I+II
AGLOMERACJA

 

1 linia
(imienny)

2 linie
(imienny)

sieć
(imienny)

sieć
(na okaziciela)

1 linia
(imienny)

2 linie
(imienny)

sieć
(imienny)

sieć
(na okaziciela)

 

na 1 miesiąc

46,00

64,00

89,00

152,00

70,00

78,00

140,00

200,00

 

na 2 miesiące

91,10

126,70

176,20

301,00

138,60

154,40

277,20

396,00

 

na 3 miesiące

135,20

188,20

261,70

446,90

205,80

229,30

411,60

588,00

 

na 4 miesiące

178,50

248,30

345,30

589,80

271,60

302,60

543,20

776,00

 

na 5 miesięcy

220,80

307,20

427,20

729,60

336,00

374,40

672,00

960,00

 

na 6 miesięcy

262,20

364,80

507,30

866,40

399,00

444,60

798,00

1140,00

 

na 7 miesięcy

302,70

421,10

585,60

1000,20

460,60

513,20

921,20

1316,00

 

na 8 miesięcy

342,20

476,20

662,20

1130,90

520,80

580,30

1041,60

1488,00

 

na 9 miesięcy

380,90

529,90

736,90

1258,60

579,60

645,80

1159,20

1656,00

 

na 10 miesięcy

418,60

582,40

809,90

1383,20

637,00

709,80

1274,00

1820,00

 

na 11 miesięcy

455,40

633,60

881,10

1504,80

693,00

772,20

1386,00

1980,00

 

na 12 miesięcy

491,30

683,50

950,50

1623,40

747,60

833,00

1495,20

2136,00

 

*Ceny biletów obowiązują od 1 sierpnia 2018 r. Ceny zawierają należny podatek VAT.

 
 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH ULGOWYCH
W KOMUNIKACJI DZIENNEJ I NOCNEJ [W ZŁ]*

OKRES WAŻNOŚCI

STREFA I
MIASTO KRAKÓW

STREFA I+II
AGLOMERACJA

1 linia

2 linie

sieć

1 linia

2 linie

sieć

na 1 miesiąc

23,00

32,00

44,50

35,00

39,00

70,00

na 2 miesiące

45,50

63,40

88,10

69,30

77,20

138,60

na 3 miesiące

67,60

94,10

130,80

102,90

114,70

205,80

na 4 miesiące

89,20

124,20

172,70

135,80

151,30

271,60

na 5 miesięcy

110,40

153,60

213,60

168,00

187,20

336,00

na 6 miesięcy

131,10

182,40

253,60

199,50

222,30

399,00

na 7 miesięcy

151,30

210,60

292,80

230,30

256,60

460,60

na 8 miesięcy

171,10

238,10

331,10

260,40

290,20

520,80

na 9 miesięcy

190,40

265,00

368,50

289,80

322,90

579,60

na 10 miesięcy

209,30

291,20

404,90

318,50

354,90

637,00

na 11 miesięcy

227,70

316,80

440,50

346,50

386,10

693,00

na 12 miesięcy

245,60

341,80

475,30

373,80

416,50

747,60

*Ceny biletów obowiązują od 1 sierpnia 2018 r. Ceny zawierają należny podatek VAT.

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH
SPECJALNYCH
W KOMUNIKACJI DZIENNEJ I NOCNEJ [W ZŁ]*

OKRES WAŻNOŚCI

STREFA I
MIASTO KRAKÓW

STREFA I+II
AGLOMERACJA

sieć
(imienny)

sieć
(na okaziciela)

sieć
(imienny)

sieć
(na okaziciela)

na 1 miesiąc

80,00

122,00

126,00

160,00

na 2 miesiące

158,40

241,60

249,50

316,80

na 3 miesiące

235,20

358,70

370,40

470,40

na 4 miesiące

310,40

473,40

488,90

620,80

na 5 miesięcy

384,00

585,60

604,80

768,00

na 6 miesięcy

456,00

695,40

718,20

912,00

na 7 miesięcy

526,40

802,80

829,10

1052,80

na 8 miesięcy

595,20

907,70

937,40

1190,40

na 9 miesięcy

662,40

1010,20

1043,30

1324,80

na 10 miesięcy

728,00

1110,20

1146,60

1456,00

na 11 miesięcy

792,00

1207,80

1247,40

1584,00

na 12 miesięcy

854,40

1303,00

1345,70

1708,80

*Ceny biletów obowiązują od 1 sierpnia 2018 r. Ceny zawierają należny podatek VAT.

 

CENY BILETÓW MIESZKAŃCA
W KOMUNIKACJI DZIENNEJ I NOCNEJ
-
NORMALNE [W ZŁ]*

OKRES WAŻNOŚCI

STREFA I
MIASTO KRAKÓW

STREFA I+II
AGLOMERACJA

1 linia
(imienny)

2 linie
(imienny)

sieć
(imienny)

2 linie
(imienny)

sieć
(imienny)

na 1 miesiąc

37,00

52,00

72,00

66,00

123,00

na 2 miesiące

73,30

103,00

142,60

130,70

243,50

na 3 miesiące

108,80

152,90

211,70

194,00

361,60

*Ceny biletów obowiązują od 1 sierpnia 2018 r. Ceny zawierają należny podatek VAT.

 

CENY BILETÓW MIESZKAŃCA
W KOMUNIKACJI DZIENNEJ I NOCNEJ
-
ULGOWE [W ZŁ]*

OKRES WAŻNOŚCI

STREFA I
MIASTO KRAKÓW

STREFA I+II
AGLOMERACJA

1 linia
(imienny)

2 linie
(imienny)

sieć
(imienny)

2 linie
(imienny)

sieć
(imienny)

na 1 miesiąc

18,50

26,00

36,00

33,00

61,50

na 2 miesiące

36,60

51,50

71,30

65,30

121,80

na 3 miesiące

54,40

76,40

105,80

97,00

180,80

*Ceny biletów obowiązują od 1 sierpnia 2018 r. Ceny zawierają należny podatek VAT.