Ceny biletów

Ceny biletów do kasowania

Bilety do kasowania Normalny Ulgowy
Strefa I Strefa I+II+III Strefa I Strefa I+II+III
czasowy 20-minutowy 4,00 zł 2,00 zł
czasowy 60-minutowy lub 1-przejazd 6,00 zł 3,00 zł
czasowy 90-minutowy 8,00 zł 4,00 zł
czasowy 24-godzinny 17,00 zł 22,00 zł 8,50 zł 11,00 zł
czasowy 48-godzinny 35,00 zł 17,50 zł
czasowy 72-godzinny 50,00 zł 25,00 zł
czasowy 7-dniowy 56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł
weekendowy rodzinny
weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunków i 5 dzieci do lat 16).
25,00 zł
jednoprzejazdowy
dla grupy do 20 osób
50,00 zł 60,00 zł 25,00 zł 30,00 zł
WSPÓLNY 70-minutowy
dla 1 osoby na łączone przejazdy pojazdami KMK oraz pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. (KMŁ) na odcinkach określonych w przepisach KMŁ
7,00 zł 3,50 zł

Ceny biletów okresowych

Strefa Bilety okresowe Bilet zwykły Bilet mieszkańca
Normalny Specjalny Ulgowy Normalny Ulgowy
I a) imienny miesięczny
na 1 linię 80,00 zł x 40,00 zł 54,00 zł 27,00 zł
sieciowy 148,00 zł 110,00 zł
74,00 zł 80,00 zł 40,00 zł
b) półroczny
sieciowy x x x 420,00 zł 210,00 zł
sieciowy w trybie 5+1 x x x 420,00 zł 210,00 zł
c) socjalny imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
30,00 zł x x x x
d) aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
50,00 zł x x x x
II a) imienny miesięczny
sieciowy
79,00 zł x 39,50 zł
x x

III
a) imienny miesięczny
sieciowy
37,00 zł x 18,50 zł
x x

I+II
a) imienny miesięczny
sieciowy
158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 103,00 zł
51,50 zł
b) półroczny
sieciowy
x x x 515,00 zł 257,50 zł
c) socjalny imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
50,00 zł x x x x
d) aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
100,00 zł x x x x

II+III
a) imienny miesięczny
sieciowy
96,00 zł x 48,00 zł x x
I+II+III a) imienny miesięczny
sieciowy
179,00 zł 146,00 zł 89,50 zł 116,00 zł
58,00 zł
b) półroczny
sieciowy
x x x 580,00 zł 290,00 zł
c) socjalny imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
70,00 zł x x x x
d) aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 1 miesiąc
sieciowy, na linie dzienne
140,00 zł x x x x

Ceny biletów okresowych na wiele miesięcy

Ceny biletów okresowych imiennych
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące
Strefa I 1 linia 80,00 zł 160,00 zł 240,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
sieć 148,00 zł 296,00 zł 444,00 zł 74,00 zł 148,00 zł 222,00 zł
Strefa II sieć 79,00 zł 158,00 zł 237,00 zł 39,50 zł 79,00 zł 118,50 zł
Strefa III sieć 37,00 zł 74,00 zł 111,00 zł 18,50 zł 37,00 zł 55,50 zł
Strefa I+II sieć 158,00 zł 316,00 zł 474,00 zł 79,00 zł 158,00 zł 237,00 zł
Strefa II+III sieć 96,00 zł 192,00 zł 288,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 144,00 zł
Strefa I+II+III sieć 179,00 zł 358,00 zł 537,00 zł 89,50 zł 179,00 zł 268,50 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące
Strefa I 1 linia 54,00 zł 108,00 zł 162,00 zł 27,00 zł 54,00 zł 81,00 zł
sieć 80,00 zł 160,00 zł 240,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
Strefa I+II sieć 103,00 zł 206,00 zł 309,00 zł 51,50 zł 103,00 zł 154,50 zł
Strefa I+II+III sieć 116,00 zł 232,00 zł 348,00 zł 58,00 zł 116,00 zł 174,00 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 6 miesięcy 6 miesięcy
Strefa I sieć 420,00 zł 210,00 zł
Strefa I+II sieć 515,00 zł 257,50 zł
Strefa I+II+III sieć 580,00 zł 290,00 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych 5+1 Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 6 * 1 miesiąc 6 * 1 miesiąc
Strefa I sieć 420,00 zł
(5*80,00 zł + 20,00 zł)
210,00 zł
(5*40,00 zł + 10,00 zł)