Zintegrowane bilety okresowe miesięczne imienne na przejazdy łączone Komunikacja Miejska w Krakowie - koleje aglomeracyjne

 Zintegrowany Bilet to atrakcyjna cenowo oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do:

 • przejazdów pociągami osobowymi, organizowanych przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o. (KMŁ) lub Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (PR),
 • przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), organizowanych przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).

Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku:

 • w wersji papierowej,
 • w formie zapisu na karcie MKA
 • na urządzeniu mobilnym (zakupiony za pomocą aplikacji iMKA).

ZINTEGROWANY BILET = WYGODNIEJ I TANIEJ

BILET NA JEDNYM NOŚNIKU NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

 • na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych
 • na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I strefie biletowej i/lub jedną linią KMK   w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).

Sprzedaż Biletów Zintegrowanych prowadzona jest:

 • w systemie MKA: bilet na karcie MKA lub za pomocą aplikacji mobilnej iMKA
 • przez  Przewozy Regionalne Sp. z o.o., bilet na nośniku papierowym
  • we wszystkich kasach biletowych PR
  • za pomocą terminali mobilnych używanych w pociągach PR
 • przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
  • w kasach biletowych lub automatach stacjonarnych - od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży
  • w automatach zamontowanych w pociągu lub u obsługi w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. – od daty wydania.

Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.

Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie)
 • ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego Biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:

 1. normalnego - każda osoba
 2. z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego Biletu są uprawnieni:

 1. normalnego - każda osoba,
 2. ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:
  • uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
  • odrębnych przepisów.

Ceny Zintegrowanych Biletów

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

 • Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR.

ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR

Ceny Zintegrowanych Biletów KMK + PR uwzględniają ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK i PR.

Rodzaj biletu Strefa Cena Biletu
Normalny Ulgowy
na 1 linię I 52,00 zł + bilet kolejowy 26,00 zł + bilet kolejowy
na 2 linie I 60,00 zł + bilet kolejowy 30,00 zł + bilet kolejowy
I + II 105,00 zł + bilet kolejowy 52,50 zł + bilet kolejowy
sieciowy I 80,00 zł + bilet kolejowy 40,00 zł + bilet kolejowy
I + II 132,00 zł + bilet kolejowy 66,00 zł + bilet kolejowy

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR - od 13 grudnia 2015 r.

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR na przejazdy „tam i z powrotem” mających zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami: Sędziszów, Wałki, Krynica - Zdrój, Rabka – Zdrój, Zakopane, Żywiec, Bielsko-Biała Główna, Czechowice Dziedzice,  Katowice, Kraków Lotnisko/Airport, Wieliczka Rynek-Kopalnia oraz pomiędzy stacjami na tym obszarze.

Odległość
w km
Cena biletu
Normalny 33% 37% 49% 51% 78% 93%
do 14 km 72,00 zł 48,24 zł 45,36 zł 36,72 zł 35,28 zł 15,84 zł 5,04 zł
15 - 20 km 85,50 zł 57,28 zł 53,86 zł 43,60 zł 41,89 zł 18,81 zł 5,98 zł
21 - 25 km 90,00 zł 60,30 zł 56,70 zł 45,90 zł 44,10 zł 19,80 zł 6,30 zł
26 - 35 km 121,50 zł 81,40 zł 76,54 zł 61,96 zł 59,53 zł 26,73 zł 8,50 zł
36 - 45 km 139,50 zł 93,46 zł 87,88 zł 71,14 zł 68,35 zł 30,69 zł 9,76 zł
46 - 55 km 157,50 zł 105,52 zł 99,22 zł 80,32 zł 77,17 zł 34,65 zł 11,02 zł
56 - 65 km 175,50 zł 117,58 zł 110,56 zł 89,50 zł 85,99 zł 38,61 zł 12,28 zł
66 - 75 km 184,50 zł 123,61 zł 116,23 zł 94,09 zł 90,40 zł 40,59 zł 12,91 zł
76 - 85 km 202,50 zł 135,67 zł 127,57 zł 103,27 zł 99,22 zł 44,55 zł 14,17 zł
86 - 120 km 220,50 zł 147,73 zł 138,91 zł 112,45 zł 108,04 zł 48,51 zł 15,43 zł
121 - 150 km 225,00 zł 150,75 zł 141,75 zł 114,75 zł 110,25 zł 49,50 zł 15,75 zł
151 - 170 km 229,50 zł 153,76 zł 144,58 zł 117,04 zł 112,45 zł 50,49 zł 16,06 zł
171 - 200 km 234,00 zł 156,78 zł 147,42 zł 119,34 zł 114,66 zł 51,48 zł 16,38 zł
201 - 220 km 238,50 zł 159,79 zł 150,25 zł 121,63 zł 116,86 zł 52,47 zł 16,69 zł
221 - 260 km 243,00 zł 162,81 zł 153,09 zł 123,93 zł 119,07 zł 53,46 zł 17,01 zł
261 - 280 km 252,00 zł 168,84 zł 158,76 zł 128,52 zł 123,48 zł 55,44 zł 17,64 zł
281 - 300 km 256,50 zł 171,85 zł 161,59 zł 130,81 zł 125,68 zł 56,43 zł 17,95 zł
301 - 320 km 261,00 zł 174,87 zł 164,43 zł 133,11 zł 127,89 zł 57,42 zł 18,27 zł
321 - 350 km 270,00 zł 180,90 zł 170,10 zł 137,70 zł 132,30 zł 59,40 zł 18,90 zł

Ceny biletów strefowych miesięcznych imiennych PR

Strefa PR Rodzaj biletu PR Cena biletu Strefa PR Rodzaj biletu PR Cena biletu
0 normalny 76,50 zł 0, I i II normalny 148,50 zł
ulga 33 % 51,25 zł ulga 33 % 99,49 zł
37 % 48,19 zł 37 % 93,55 zł
49 % 39,01 zł 49 % 75,73 zł
51 % 37,48 zł 51 % 72,76 zł
93 % 5,35 zł 93 % 10,39 zł
0 i I normalny 94,50 zł 0, I, II i III normalny 198,00 zł
ulga 33 % 63,31 zł ulga 33 % 132,66 zł
37 % 59,53 zł 37 % 124,74 zł
49 % 48,19 zł 49 % 100,98 zł
51 % 46,30 zł 51 % 97,08 zł
93 % 6,61 zł 93 % 13,86 zł

Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

PR – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK

Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

 • Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR.

ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR

Ceny Zintegrowanych Biletów KMK+ PR uwzględniają ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK i PR.

Rodzaj biletu Strefa Cena Biletu
Normalny Ulgowy
na 1 linię I 52,00 zł + bilet kolejowy 26,00 zł + bilet kolejowy
na 2 linie I 60,00 zł + bilet kolejowy 30,00 zł + bilet kolejowy
I + II 105,00 zł + bilet kolejowy 52,50 zł + bilet kolejowy
sieciowy I 80,00 zł + bilet kolejowy 40,00 zł + bilet kolejowy
I + II 132,00 zł + bilet kolejowy 66,00 zł + bilet kolejowy

Ceny biletów miesięcznych imiennych Kolei Małopolskich

Obszar obowiązywania Zintegrowanych biletów w pociągach KMŁ ograniczony stacjami: Kraków Lotnisko (Kraków Airport), Wieliczka Rynek Kopalnia, Krynica-Zdrój, Zakopane, Jasło, Sędziszów oraz pomiędzy stacjami tego obszaru.

Odległość
w km
Cena biletu
Normalny 33% 37% 49% 51% 78% 93%
do 14 km 72,00 zł 48,24 zł 45,36 zł 36,72 zł 35,28 zł 15,84 zł 5,04 zł
15 - 20 km 85,50 zł 57,28 zł 53,86 zł 43,60 zł 41,89 zł 18,81 zł 5,98 zł
21 - 25 km 90,00 zł 60,30 zł 56,70 zł 45,90 zł 44,10 zł 19,80 zł 6,30 zł
26 - 35 km 121,50 zł 81,40 zł 76,54 zł 61,96 zł 59,53 zł 26,73 zł 8,50 zł
36 - 45 km 139,50 zł 93,46 zł 87,88 zł 71,14 zł 68,35 zł 30,69 zł 9,76 zł
46 - 55 km 157,50 zł 105,52 zł 99,22 zł 80,32 zł 77,17 zł 34,65 zł 11,02 zł
56 - 65 km 175,50 zł 117,58 zł 110,56 zł 89,50 zł 85,99 zł 38,61 zł 12,28 zł
66 - 75 km 184,50 zł 123,61 zł 116,23 zł 94,09 zł 90,40 zł 40,59 zł 12,91 zł
76 - 85 km 202,50 zł 135,67 zł 127,57 zł 103,27 zł 99,22 zł 44,55 zł 14,17 zł
86 - 120 km 220,50 zł 147,73 zł 138,91 zł 112,45 zł 108,04 zł 48,51 zł 15,43 zł
121 - 150 km 225,00 zł 150,75 zł 141,75 zł 114,75 zł 110,25 zł 49,50 zł 15,75 zł
151 - 170 km 229,50 zł 153,76 zł 144,58 zł 117,04 zł 112,45 zł 50,49 zł 16,06 zł
171 - 200 km 234,00 zł 156,78 zł 147,42 zł 119,34 zł 114,66 zł 51,48 zł 16,38 zł
201 - 220 km 238,50 zł 159,79 zł 150,25 zł 121,63 zł 116,86 zł 52,47 zł 16,69 zł
221 - 260 km 243,00 zł 162,81 zł 153,09 zł 123,93 zł 119,07 zł 53,46 zł 17,01 zł
261 - 280 km 252,00 zł 168,84 zł 158,76 zł 128,52 zł 123,48 zł 55,44 zł 17,64 zł
281 - 300 km 256,50 zł 171,85 zł 161,59 zł 130,81 zł 125,68 zł 56,43 zł 17,95 zł
301 - 320 km 261,00 zł 174,87 zł 164,43 zł 133,11 zł 127,89 zł 57,42 zł 18,27 zł
321 - 350 km 270,00 zł 180,90 zł 170,10 zł 137,70 zł 132,30 zł 59,40 zł 18,90 zł

Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

KM – Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK