Bilet zintegrowany

Zintegrowane bilety okresowe miesięczne imienne na przejazdy łączone Komunikacja Miejska w Krakowie - koleje aglomeracyjne

Oferta pn. Zintegrowany Bilet skierowana jest do pasażerów korzystających z biletów okresowych na przejazdy pociągami osobowymi, organizowane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (PR) lub Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (KM), w powiązaniu z przejazdami środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) w obrębie I strefy biletowej i/lub II strefy biletowej, organizowanymi przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT).


ZINTEGROWANY BILET = KOMFORT + WYGODA

ZINTEGROWANY BILET = JEDEN BILET NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ


 

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

- na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych

oraz

- na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I i/lub jedną linią KMK w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).


Sprzedaży Zintegrowanych Biletów dokonują:

-     Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

*we wszystkich kasach biletowych PR

     *za pomocą terminali mobilnych używanych w pociągach PR

-     Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

*w kasach biletowych lub automatach stacjonarnych - od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży

*w automatach zamontowanych w pociągu lub u obsługi w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.  – od daty wydania.


Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.


Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie),
  • ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia.


Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego Biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%,

3) z ulgą 50%.


 

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego Biletu są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:

-      uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

-   odrębnych przepisów.Ceny Zintegrowanych Biletów 

a) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

  • Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  • Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.


Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR.

                            ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR


Ceny Zintegrowanych Biletów KMK+ PR uwzględniają ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK i PR.


1. Ceny biletów miesięcznych imiennych Komunikacji Miejskiej w Krakowie


Lp.

Rodzaj biletu

Ważność
w strefie biletowej

Cena biletu KMK (zł)

normalnego

ulgowego

1.

na 1 linię

I

42,001

21,001

 

 

 

 

 

2.

na 2 linie

I

56,001

28,001

 

 

 

 

 

3.

Sieciowy

I

84,001

42,001

 

 

 

 

 

4.

na 1 linię

II

42,001

21,001

 

 

 

 

 

5.

na 1 linię

I

70,001

35,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

6.

na 2 linie

I

92,001

46,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

7.

sieciowy

I

120,001

60,001

na 1 linię

II

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

2. Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR


Odcinek

Relacja

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR (zł)

Normalny

37%

49%

51%

78%

93%

33%

50%

I

Kraków

Bochnia                     Chrzanów

180,001

113,401

91,801

88,201

39,601

7,941

120,601

90,001

II

Kraków

Kłaj                       

Wola Filipowska

Słomniki

135,001

85,501

68,851

66,151

29,701

5,951

90,451

67,501

III

Kraków

Węgrzce Wielkie               Zabierzów              Baranówka

Wieliczka Rynek - Kopalnia

Skawina

90,001

56,701

45,901

44,101

19,801

3,971

60,301

45,001

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przewozy kolejowe realizowane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 

Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

PR – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK

 

b) Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Ceny stosowane w ramach oferty Zintegrowany Bilet zostały przyjęte odpowiednio stosownymi uchwałami:

  • Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.”,
  • Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.


Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu KM.


                            ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET KM


Cena Zintegrowanego Biletu KMK+ KM uwzględnia ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK.


1. Ceny biletów miesięcznych imiennych Komunikacji Miejskiej w Krakowie


Lp.

Rodzaj biletu

Ważność
w strefie biletowej

Cena biletu KMK (zł)

normalnego

ulgowego

1.

na 1 linię

I

42,001

21,001

 

 

 

 

 

2.

na 2 linie

I

56,001

28,001

 

 

 

 

 

3.

Sieciowy

I

84,001

42,001

 

 

 

 

 

4.

na 1 linię

II

42,001

21,001

 

 

 

 

 

5.

na 1 linię

I

70,001

35,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

6.

na 2 linie

I

92,001

46,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

7.

sieciowy

I

120,001

60,001

na 1 linię

II

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie


2. Ceny biletów miesięcznych imiennych Kolei Małopolskich


Odcinek

Cena biletu KM (zł)

Normalny

33%

37%

49%

51%

78%

93%

50%

Kraków Olszanica – Wieliczka Rynek-Kopalnia lub odwrotnie

(w strefie odległości  1-14km)

65,001

43,551

40,951

33,151

31,851

14,301

4,551

32,501

Kraków Olszanica – Wieliczka Rynek-Kopalnia lub odwrotnie

(w strefie odległości 15-25 km)

85,001

56,951

53,551

43,351

41,651

18,701

5,951

42,501

Kraków Airport - Kraków Główny lub odwrotnie

(w strefie odległości 1-12 km)

65,001

43,551

40,951

33,151

31,851

14,301

4,551

32,501

Kraków Airport - Kraków Bieżanów Drożdżownia lub odwrotnie

(w strefie odległości 13-22 km)

110,001

73,701

69,301

56,101

53,901

24,201

7,701

55,001

Kraków Airport -  Wieliczka Rynek-Kopalnia lub odwrotnie

(w strefie odległości 23-25 km)

130,001

87,101

81,901

66,301

63,701

28,601

9,101

65,001

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przewozy kolejowe realizowane przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

 
Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

KM – Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK


 

3.  Ceny Zintegrowanych Biletów
 N-PR
N-ZIKiT
ZIKiT 37%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 180,00 222,00 236,00 264,00 222,00 250,00 272,00 300,00 PR Odcinek I 113,40 155,70 174,40 198,00 155,40 183,40 205,40 233,40
Odcinek II 135,00 177,00 191,00 219,00 177,00 205,00 227,00 255,00 Odcinek II 85,05 127,35 146,05 169,65 127,05 155,05 177,05 205,05
Odcinek III 90,00 132,00 146,00 174,00 132,00 160,00 182,00 210,00 Odcinek III 56,70 99,00 117,70 141,30 98,70 126,70 148,70 176,70
49%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 51%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 91,80 134,10 152,80 176,40 133,80 161,80 183,80 211,80 PR Odcinek I 88,20 130,50 149,20 172,80 130,20 158,20 180,20 208,20
Odcinek II 68,85 111,15 129,85 153,45 110,85 138,85 160,85 188,85 Odcinek II 66,15 108,45 127,15 150,75 108,15 136,15 158,15 186,15
Odcinek III 45,90 88,20 106,90 130,50 87,90 115,90 137,90 165,90 Odcinek III 44,10 86,40 105,10 128,70 86,10 114,10 136,10 164,10
78%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 93%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 39,60 81,60 95,60 123,60 81,60 109,60 131,60 159,60 PR Odcinek I 7,94 49,94 63,94 91,94 49,94 77,94 99,94 127,94
Odcinek II 29,70 71,70 85,70 113,70 71,70 99,70 121,70 149,70 Odcinek II 5,95 47,95 61,95 89,95 47,95 75,95 97,95 125,95
Odcinek III 19,80 61,80 75,80 103,80 61,80 89,80 111,80 139,80 Odcinek III 3,97 45,97 59,97 87,97 45,97 73,97 95,97 123,97
33%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 50%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 120,60 162,60 176,60 204,60 162,60 190,60 212,60 240,60 PR Odcinek I 90,00 132,00 146,00 174,00 132,00 160,00 182,00 210,00
Odcinek II 90,45 132,45 146,45 174,45 132,45 160,45 182,45 210,45 Odcinek II 67,50 109,50 123,50 151,50 109,50 137,50 159,50 187,50
Odcinek III 60,30 102,30 116,30 144,30 102,30 130,30 152,30 180,30 Odcinek III 45,00 87,00 101,00 129,00 87,00 115,00 137,00 165,00
N-PR
U-ZIKiT
ZIKiT 37%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 180,00 201,00 208,00 222,00 201,00 215,00 226,00 240,00 PR Odcinek I 113,40 134,40 141,40 155,40 134,40 148,40 159,40 173,40
Odcinek II 135,00 156,00 163,00 177,00 156,00 170,00 181,00 195,00 Odcinek II 85,05 106,05 113,05 127,05 106,05 120,05 131,05 145,05
Odcinek III 90,00 111,00 118,00 132,00 111,00 125,00 136,00 150,00 Odcinek III 56,70 77,70 84,70 98,70 77,70 91,70 102,70 116,70
49%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 51%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 91,80 112,80 119,80 133,80 112,80 126,80 137,80 151,80 PR Odcinek I 88,20 109,20 116,20 130,20 109,20 123,20 134,20 148,20
Odcinek II 68,85 89,85 96,85 110,85 89,85 103,85 114,85 128,85 Odcinek II 66,15 87,15 94,15 108,15 87,15 101,15 112,15 126,15
Odcinek III 45,90 66,90 73,90 87,90 66,90 80,90 91,90 105,90 Odcinek III 44,10 65,10 72,10 86,10 65,10 79,10 90,10 104,10
78%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 93%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 39,60 60,60 67,60 81,60 60,60 74,60 85,60 99,60 PR Odcinek I 7,94 28,94 35,94 49,94 28,94 42,94 53,94 67,94
Odcinek II 29,70 50,70 57,70 71,70 50,70 64,70 75,70 89,70 Odcinek II 5,95 26,95 33,95 47,95 26,95 40,95 51,95 65,95
Odcinek III 19,80 40,80 47,80 61,80 40,80 54,80 65,80 79,80 Odcinek III 3,97 24,97 31,97 45,97 24,97 38,97 49,97 63,97
33%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 50%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 120,60 141,60 148,60 162,60 141,60 155,60 166,60 180,60 PR Odcinek I 90,00 111,00 118,00 132,00 111,00 125,00 136,00 150,00
Odcinek II 90,45 111,45 118,45 132,45 111,45 125,45 136,45 150,45 Odcinek II 67,50 88,50 95,50 109,50 88,50 102,50 113,50 127,50
Odcinek III 60,30 81,30 88,30 102,30 81,30 95,30 106,30 120,30 Odcinek III 45,00 66,00 73,00 87,00 66,00 80,00 91,00 105,00
N - bilet normalny 
U - bilet ulgowy