Bilet zintegrowany

Zintegrowane bilety okresowe miesięczne imienne na przejazdy łączone Komunikacja Miejska w Krakowie - koleje aglomeracyjne

 

ZINTEGROWANY BILET = KOMFORT + WYGODA

ZINTEGROWANY BILET = JEDEN BILET NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ

 


bilet zintegrowany - mapa przystanków 2012 czerwiec

Oferta pn. Zintegrowany Bilet skierowana jest do pasażerów korzystających z biletów okresowych na przejazdy pociągami osobowymi, organizowane przez Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. lub Koleje Małopolskie Sp. z o.o., w powiązaniu z przejazdami środkami komunikacji miejskiej (tramwajami, autobusami) w obrębie I strefy biletowej i/lub II strefy biletowej.

Zintegrowany Bilet jest ofertą dla pasażerów wykonujących codzienne podróże pociągami osobowymi na trasach:

 • Kraków  - Chrzanów (lub odwrotnie), 
 • Kraków  - Wieliczka Rynek Kopalnia (lub odwrotnie) 
 • Kraków  - Skawina (lub odwrotnie) 
 • Kraków  - Słomniki (lub odwrotnie)
 • Kraków  - Bochnia (lub odwrotnie)

Podmiotami współpracującymi w tym wspólnym przedsięwzięciu są: Przewozy Regionalne Sp.z o.o. w imieniu którego występuje Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Krakowie; Koleje Małopolskie Sp.z o.o.; Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

- na wskazanej na bilecie trasie kolejowej wybranej spośród tras:

 • Kraków  - Chrzanów - Kraków
 • Kraków  - Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków
 • Kraków  - Skawina - Kraków
 • Kraków  - Słomniki - Kraków
 • Kraków  - Bochnia- Kraków

w klasie 2 pociągów, drogą wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) kolejowymi odcinka, na który został wydany,

oraz


- na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I i/lub jedną linią KMK w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).


Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.

Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie),
 • ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia.

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%,

3) z ulgą 50%.


 

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego biletu są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:

-      uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

-   odrębnych przepisów.

Zintegrowany bilet zarówno przy przejazdach pociągami, jak i pojazdami komunikacji miejskiej ważny jest łącznie z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości właściciela, a w przypadku biletu ulgowego dodatkowo z ważnym dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgowego przejazdu.

 


Ceny Zintegrowanych Biletów 

a) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Ceny zintegrowanych biletów uwzględniają ok. 10% upust od obowiązujących aktualnie cen biletów okresowych na przejazdy komunikacją miejską w Krakowie oraz cen biletów Przewozów Regionalnych na wytypowanych trasach.

 Ceny zintegrowanego biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

 • Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych

Zintegrowane bilety N

Zintegrowane bilety U

 

PR – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

ZIKiT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

N - bilet normalny

U – bilet ulgowy

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK

Odcinek I:  Kraków – Bochnia - Kraków; Kraków - Chrzanów - Kraków

Odcinek II: Kraków – Kłaj - Kraków; Kraków – Słomniki - Kraków

Odcinek III: Kraków – Wieliczka Rynek - Kopalnia - Kraków; Kraków –  Skawina - Kraków; Kraków – Węgrzce Wielkie - Kraków; Kraków – Baranówka - Kraków; Kraków – Zabierzów - Kraków    


 

b) Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (relacja Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny)

Ceny stosowane w ramach oferty Zintegrowany bilet zostały przyjęte odpowiednio stosownymi uchwałami:

 • Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 • Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

 

ZINTEGROWANY BILET

KMK - Normalny

KM

ZASIĘG

1 LINIA

2 LINIE

SIECIOWY

1 LINIA

1 LINIA

1 LINIA

2 LINIE

1 LINIA

SIECIOWY

1 LINIA

STREFA BILETOWA

I

I

I

II

I

II

I

II

I

II

RODZAJ BILETU

CENA BILETU (ZŁ)

42,00

56,00

84,00

42,00

70,00

92,00

120,00

Normalny

65,00

107,00

121,00

149,00

107,00

135,00

157,00

185,00

33%

43,55

85,55

99,55

127,55

85,55

113,55

135,55

163,55

37%

40,95

82,95

96,95

124,95

82,95

110,95

132,95

160,95

49%

33,15

75,15

89,15

117,15

75,15

103,15

125,15

153,15

51%

31,85

73,85

87,85

115,85

73,85

101,85

123,85

151,85

78%

14,30

56,30

70,30

98,30

56,30

84,30

106,30

134,30

93%

4,55

46,55

60,55

88,55

46,55

74,55

96,55

124,55

50%*

32,50

74,50

88,50

116,5

74,50

102,50

124,50

152,50

                                                    KM – Koleje Małopolskie Sp. z o.o., KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie (KMK)

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK

 


ZINTEGROWANY BILET

KMK - Ulgowy

KM

ZASIĘG

1 LINIA

2 LINIE

SIECIOWY

1 LINIA

1 LINIA

1 LINIA

2 LINIE

1 LINIA

SIECIOWY

1 LINIA

STREFA BILETOWA

I

I

I

II

I

II

I

II

I

II

RODZAJ BILETU

CENA BILETU (ZŁ)

21,00

28,00

42,00

21,00

35,00

46,00

60,00

Normalny

65,00

86,00

93,00

107,00

86,00

100,00

111,00

125,00

33%

43,55

64,55

71,55

85,55

64,55

78,55

89,55

103,55

37%

40,95

61,95

68,95

82,95

61,95

75,95

86,95

100,95

49%

33,15

54,15

61,15

75,15

54,15

68,15

79,15

93,15

51%

31,85

52,85

59,85

73,85

52,85

66,85

77,85

91,85

78%

14,30

35,30

42,30

56,30

35,30

49,30

60,30

74,30

93%

4,55

25,55

32,55

46,55

25,55

39,55

50,55

64,55

50%

32,50

53,50

60,50

74,50

53,50

67,50

78,50

92,50

 

KM – Koleje Małopolskie Sp. z o.o., KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie (KMK)

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK 

3.  Ceny Zintegrowanych Biletów
 N-PR
N-ZIKiT
ZIKiT 37%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 180,00 222,00 236,00 264,00 222,00 250,00 272,00 300,00 PR Odcinek I 113,40 155,70 174,40 198,00 155,40 183,40 205,40 233,40
Odcinek II 135,00 177,00 191,00 219,00 177,00 205,00 227,00 255,00 Odcinek II 85,05 127,35 146,05 169,65 127,05 155,05 177,05 205,05
Odcinek III 90,00 132,00 146,00 174,00 132,00 160,00 182,00 210,00 Odcinek III 56,70 99,00 117,70 141,30 98,70 126,70 148,70 176,70
49%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 51%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 91,80 134,10 152,80 176,40 133,80 161,80 183,80 211,80 PR Odcinek I 88,20 130,50 149,20 172,80 130,20 158,20 180,20 208,20
Odcinek II 68,85 111,15 129,85 153,45 110,85 138,85 160,85 188,85 Odcinek II 66,15 108,45 127,15 150,75 108,15 136,15 158,15 186,15
Odcinek III 45,90 88,20 106,90 130,50 87,90 115,90 137,90 165,90 Odcinek III 44,10 86,40 105,10 128,70 86,10 114,10 136,10 164,10
78%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 93%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 39,60 81,60 95,60 123,60 81,60 109,60 131,60 159,60 PR Odcinek I 7,94 49,94 63,94 91,94 49,94 77,94 99,94 127,94
Odcinek II 29,70 71,70 85,70 113,70 71,70 99,70 121,70 149,70 Odcinek II 5,95 47,95 61,95 89,95 47,95 75,95 97,95 125,95
Odcinek III 19,80 61,80 75,80 103,80 61,80 89,80 111,80 139,80 Odcinek III 3,97 45,97 59,97 87,97 45,97 73,97 95,97 123,97
33%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 50%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 120,60 162,60 176,60 204,60 162,60 190,60 212,60 240,60 PR Odcinek I 90,00 132,00 146,00 174,00 132,00 160,00 182,00 210,00
Odcinek II 90,45 132,45 146,45 174,45 132,45 160,45 182,45 210,45 Odcinek II 67,50 109,50 123,50 151,50 109,50 137,50 159,50 187,50
Odcinek III 60,30 102,30 116,30 144,30 102,30 130,30 152,30 180,30 Odcinek III 45,00 87,00 101,00 129,00 87,00 115,00 137,00 165,00
N-PR
U-ZIKiT
ZIKiT 37%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 180,00 201,00 208,00 222,00 201,00 215,00 226,00 240,00 PR Odcinek I 113,40 134,40 141,40 155,40 134,40 148,40 159,40 173,40
Odcinek II 135,00 156,00 163,00 177,00 156,00 170,00 181,00 195,00 Odcinek II 85,05 106,05 113,05 127,05 106,05 120,05 131,05 145,05
Odcinek III 90,00 111,00 118,00 132,00 111,00 125,00 136,00 150,00 Odcinek III 56,70 77,70 84,70 98,70 77,70 91,70 102,70 116,70
49%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 51%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 91,80 112,80 119,80 133,80 112,80 126,80 137,80 151,80 PR Odcinek I 88,20 109,20 116,20 130,20 109,20 123,20 134,20 148,20
Odcinek II 68,85 89,85 96,85 110,85 89,85 103,85 114,85 128,85 Odcinek II 66,15 87,15 94,15 108,15 87,15 101,15 112,15 126,15
Odcinek III 45,90 66,90 73,90 87,90 66,90 80,90 91,90 105,90 Odcinek III 44,10 65,10 72,10 86,10 65,10 79,10 90,10 104,10
78%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 93%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 39,60 60,60 67,60 81,60 60,60 74,60 85,60 99,60 PR Odcinek I 7,94 28,94 35,94 49,94 28,94 42,94 53,94 67,94
Odcinek II 29,70 50,70 57,70 71,70 50,70 64,70 75,70 89,70 Odcinek II 5,95 26,95 33,95 47,95 26,95 40,95 51,95 65,95
Odcinek III 19,80 40,80 47,80 61,80 40,80 54,80 65,80 79,80 Odcinek III 3,97 24,97 31,97 45,97 24,97 38,97 49,97 63,97
33%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 50%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 120,60 141,60 148,60 162,60 141,60 155,60 166,60 180,60 PR Odcinek I 90,00 111,00 118,00 132,00 111,00 125,00 136,00 150,00
Odcinek II 90,45 111,45 118,45 132,45 111,45 125,45 136,45 150,45 Odcinek II 67,50 88,50 95,50 109,50 88,50 102,50 113,50 127,50
Odcinek III 60,30 81,30 88,30 102,30 81,30 95,30 106,30 120,30 Odcinek III 45,00 66,00 73,00 87,00 66,00 80,00 91,00 105,00
N - bilet normalny 
U - bilet ulgowy