Bilet zintegrowany

Oferta zintegrowanego biletu Przewozy Regionalne – Komunikacja Miejska w Krakowie

 

ZINTEGROWANY BILET = KOMFORT + WYGODA

ZINTEGROWANY BILET = JEDEN BILET NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ

 


bilet zintegrowany - mapa przystanków 2012 czerwiec

Informacja o ofercie

Oferta pn. Zintegrowany Bilet skierowana jest do pasażerów korzystających z biletów okresowych na przejazdy pociągami osobowymi, organizowane przez Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych, w powiązaniu z przejazdami środkami komunikacji miejskiej (tramwajami, autobusami) w obrębie I strefy biletowej i/lub II strefy biletowej.

Zintegrowany Bilet jest ofertą dla pasażerów wykonujących codzienne podróże pociągami osobowymi na trasach:

 • Kraków Główny - Chrzanów (lub odwrotnie), 
 • Kraków Główny - Wieliczka Rynek Kopalnia (lub odwrotnie) 
 • Kraków Główny - Skawina (lub odwrotnie) 
 • Kraków Główny - Słomniki (lub odwrotnie)
 • Kraków Główny - Bochnia (lub odwrotnie)

Podmiotami współpracującymi w tym wspólnym przedsięwzięciu są: Przewozy Regionalne w imieniu którego występuje Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

- na wskazanej na bilecie trasie kolejowej wybranej spośród tras:

 • Kraków Główny - Chrzanów - Kraków Główny,
 • Kraków Główny - Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Główny,
 • Kraków Główny - Skawina - Kraków Główny,
 • Kraków Główny - Słomniki - Kraków Główny,
 • Kraków Główny - Bochnia- Kraków Główny

w klasie 2 pociągów REGIO, uruchamianych przez Przewozy Regionalne, drogą wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) kolejowymi odcinka, na który został wydany,

oraz


- na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I i/lub jedną linią KMK w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).


Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.

Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie),
 • ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia.

Do korzystania z biletu odcinkowego miesięcznego imiennego ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w ramach Zintegrowanego biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami REGIO, są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%,

3) z ulgą 33% lub 50% – osoba, której pracodawca wykupił uprawnienie do ulgowego przejazdu w takim wymiarze.


 

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego biletu są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:

-      uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

-   odrębnych przepisów.

Zintegrowany bilet zarówno przy przejazdach pociągami REGIO, jak i pojazdami komunikacji miejskiej ważny jest łącznie z dokumentem, którego numer został wpisany na bilecie, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości właściciela, a w przypadku biletu ulgowego dodatkowo z ważnym dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgowego przejazdu.

 Ceny zintegrowanych biletów

Ceny zintegrowanych biletów uwzględniają ok. 10% upust od obowiązujących aktualnie cen biletów okresowych na przejazdy komunikacją miejską w Krakowie oraz cen biletów Przewozów Regionalnych na wytypowanych trasach.

 Ceny zintegrowanego biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

 • Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych

zintegrowany-a4-01012014 0