Bilet zintegrowany

Zintegrowane bilety okresowe miesięczne imienne na przejazdy łączone Komunikacja Miejska w Krakowie - koleje aglomeracyjne

Oferta pn. Zintegrowany Bilet skierowana jest do pasażerów korzystających z biletów okresowych na przejazdy pociągami osobowymi, organizowane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (PR) lub Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (KM), w powiązaniu z przejazdami środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) w obrębie I strefy biletowej i/lub II strefy biletowej, organizowanymi przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT).


ZINTEGROWANY BILET = KOMFORT + WYGODA

ZINTEGROWANY BILET = JEDEN BILET NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ


 

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

- na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych

oraz

- na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I i/lub jedną linią KMK w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).


Sprzedaży Zintegrowanych Biletów dokonują:

-     Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

*we wszystkich kasach biletowych PR

     *za pomocą terminali mobilnych używanych w pociągach PR

-     Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

*w kasach biletowych lub automatach stacjonarnych - od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży

*w automatach zamontowanych w pociągu lub u obsługi w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.  – od daty wydania.


Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.


Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie)
  • ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia


Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego Biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba

2) z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93% 

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego Biletu są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:

-      uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

-   odrębnych przepisów.Ceny Zintegrowanych Biletów 

a) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

  • Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  • Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.


Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR.

                            ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR


Ceny Zintegrowanych Biletów KMK+ PR uwzględniają ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK i PR.


1. Ceny biletów miesięcznych imiennych Komunikacji Miejskiej w Krakowie


Lp.

Rodzaj biletu

Ważność
w strefie biletowej

Cena biletu KMK (zł)

normalnego

ulgowego

1.

na 1 linię

I

42,001

21,001

 

 

 

 

 

2.

na 2 linie

I

56,001

28,001

 

 

 

 

 

3.

Sieciowy

I

84,001

42,001

 

 

 

 

 

4.

na 1 linię

II

42,001

21,001

 

 

 

 

 

5.

na 1 linię

I

70,001

35,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

6.

na 2 linie

I

92,001

46,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

7.

sieciowy

I

120,001

60,001

na 1 linię

II

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

2. Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR - od 13 grudnia 2015 r.

Odległość

 

Ceny biletów PR brutto w złotych1

Km

Taryfa N

z ulgą 33%

z ulgą 37%

z ulgą 49%

z ulgą 51%

z ulgą 78%

z ulgą 93%

1 - 14 

67,50

45,23

42,53

34,43

33,08

14,85

4,72

15 - 25

85,50

57,29

53,87

43,61

41,90

18,81

5,99

26 - 35

117,00

78,39

73,71

59,67

57,33

25,74

8,19

36 - 45

135,00

90,45

85,05

68,85

66,15

29,70

9,45

46 - 55

153,00

102,51

96,39

78,03

74,97

33,66

10,71

56 - 65

171,00

114,57

107,73

87,21

83,79

37,62

11,97

66 - 75

180,00

120,60

113,40

91,80

88,20

39,60

12,60

76 - 82

198,00

132,66

124,74

100,98

97,02

43,56

13,86

83 - 100

216,00

144,72

136,08

110,16

105,84

47,52

15,12

101 - 130

234,00

156,78

147,42

119,34

114,66

51,48

16,38

131 - 150

261,00

174,87

164,43

133,11

127,89

57,42

18,27

1Podane ceny odnoszą się  do zakresu obejmującego przewozy kolejowe realizowane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

PR – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK

 

b) Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Ceny stosowane w ramach oferty Zintegrowany Bilet zostały przyjęte odpowiednio stosownymi uchwałami:

  • Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.”,
  • Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.


Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu KM.


                            ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET KM


Cena Zintegrowanego Biletu KMK+ KM uwzględnia ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK.


1. Ceny biletów miesięcznych imiennych Komunikacji Miejskiej w Krakowie


Lp.

Rodzaj biletu

Ważność
w strefie biletowej

Cena biletu KMK (zł)

normalnego

ulgowego

1.

na 1 linię

I

42,001

21,001

 

 

 

 

 

2.

na 2 linie

I

56,001

28,001

 

 

 

 

 

3.

Sieciowy

I

84,001

42,001

 

 

 

 

 

4.

na 1 linię

II

42,001

21,001

 

 

 

 

 

5.

na 1 linię

I

70,001

35,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

6.

na 2 linie

I

92,001

46,001

na 1 linię

II

 

 

 

 

 

7.

sieciowy

I

120,001

60,001

na 1 linię

II

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie


2. Ceny biletów miesięcznych imiennych Kolei Małopolskich - od 13 grudnia 2015 r.

Odległość

Cena biletu KMŁ brutto w złotych1

Km

TARYFA N

33%

37%

49%

51%

78%

93%

1-14

67,50

45,23

42,53

34,43

33,08

14,85

4,72

15 - 25

85,50

57,29

53,87

43,61

41,9

18,81

5,99

26 - 35

117,00

78,39

73,71

59,67

57,33

25,74

8,19

36 - 45

135,00

90,45

85,05

68,85

66,15

29,7

9,45

46 - 55

153,00

102,51

96,39

78,03

74,97

33,66

10,71

56 - 65

171,00

114,57

107,73

87,21

83,79

37,62

11,97

66 - 75

180,00

120,6

113,4

91,8

88,2

39,6

12,6

76 - 82

198,00

132,66

124,74

100,98

97,02

43,56

13,86

83 - 100

216,00

144,72

136,08

110,16

105,84

47,52

15,12

101 - 130

234,00

156,78

147,42

119,34

114,66

51,48

16,38

131 - 150

261,00

174,87

164,43

133,11

127,89

57,42

18,27

1Podane ceny odnoszą się  do zakresu obejmującego przewozy kolejowe realizowane przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o

 

 

Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

KM – Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK


 

3.  Ceny Zintegrowanych Biletów
 N-PR
N-ZIKiT
ZIKiT 37%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 180,00 222,00 236,00 264,00 222,00 250,00 272,00 300,00 PR Odcinek I 113,40 155,70 174,40 198,00 155,40 183,40 205,40 233,40
Odcinek II 135,00 177,00 191,00 219,00 177,00 205,00 227,00 255,00 Odcinek II 85,05 127,35 146,05 169,65 127,05 155,05 177,05 205,05
Odcinek III 90,00 132,00 146,00 174,00 132,00 160,00 182,00 210,00 Odcinek III 56,70 99,00 117,70 141,30 98,70 126,70 148,70 176,70
49%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 51%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,30 61,00 84,60 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 91,80 134,10 152,80 176,40 133,80 161,80 183,80 211,80 PR Odcinek I 88,20 130,50 149,20 172,80 130,20 158,20 180,20 208,20
Odcinek II 68,85 111,15 129,85 153,45 110,85 138,85 160,85 188,85 Odcinek II 66,15 108,45 127,15 150,75 108,15 136,15 158,15 186,15
Odcinek III 45,90 88,20 106,90 130,50 87,90 115,90 137,90 165,90 Odcinek III 44,10 86,40 105,10 128,70 86,10 114,10 136,10 164,10
78%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 93%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 39,60 81,60 95,60 123,60 81,60 109,60 131,60 159,60 PR Odcinek I 7,94 49,94 63,94 91,94 49,94 77,94 99,94 127,94
Odcinek II 29,70 71,70 85,70 113,70 71,70 99,70 121,70 149,70 Odcinek II 5,95 47,95 61,95 89,95 47,95 75,95 97,95 125,95
Odcinek III 19,80 61,80 75,80 103,80 61,80 89,80 111,80 139,80 Odcinek III 3,97 45,97 59,97 87,97 45,97 73,97 95,97 123,97
33%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT 50%-PR
N - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00 CENA BILETU (ZŁ) 42,00 56,00 84,00 42,00 70,00 92,00 120,00
PR Odcinek I 120,60 162,60 176,60 204,60 162,60 190,60 212,60 240,60 PR Odcinek I 90,00 132,00 146,00 174,00 132,00 160,00 182,00 210,00
Odcinek II 90,45 132,45 146,45 174,45 132,45 160,45 182,45 210,45 Odcinek II 67,50 109,50 123,50 151,50 109,50 137,50 159,50 187,50
Odcinek III 60,30 102,30 116,30 144,30 102,30 130,30 152,30 180,30 Odcinek III 45,00 87,00 101,00 129,00 87,00 115,00 137,00 165,00
N-PR
U-ZIKiT
ZIKiT 37%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 180,00 201,00 208,00 222,00 201,00 215,00 226,00 240,00 PR Odcinek I 113,40 134,40 141,40 155,40 134,40 148,40 159,40 173,40
Odcinek II 135,00 156,00 163,00 177,00 156,00 170,00 181,00 195,00 Odcinek II 85,05 106,05 113,05 127,05 106,05 120,05 131,05 145,05
Odcinek III 90,00 111,00 118,00 132,00 111,00 125,00 136,00 150,00 Odcinek III 56,70 77,70 84,70 98,70 77,70 91,70 102,70 116,70
49%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 51%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 91,80 112,80 119,80 133,80 112,80 126,80 137,80 151,80 PR Odcinek I 88,20 109,20 116,20 130,20 109,20 123,20 134,20 148,20
Odcinek II 68,85 89,85 96,85 110,85 89,85 103,85 114,85 128,85 Odcinek II 66,15 87,15 94,15 108,15 87,15 101,15 112,15 126,15
Odcinek III 45,90 66,90 73,90 87,90 66,90 80,90 91,90 105,90 Odcinek III 44,10 65,10 72,10 86,10 65,10 79,10 90,10 104,10
78%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 93%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 39,60 60,60 67,60 81,60 60,60 74,60 85,60 99,60 PR Odcinek I 7,94 28,94 35,94 49,94 28,94 42,94 53,94 67,94
Odcinek II 29,70 50,70 57,70 71,70 50,70 64,70 75,70 89,70 Odcinek II 5,95 26,95 33,95 47,95 26,95 40,95 51,95 65,95
Odcinek III 19,80 40,80 47,80 61,80 40,80 54,80 65,80 79,80 Odcinek III 3,97 24,97 31,97 45,97 24,97 38,97 49,97 63,97
33%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT 50%-PR
U - ZIKiT
ZIKiT
ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA ZASIĘG 1 LINIA 2 LINIE SIECIOWY 1 LINIA 1 LINIA 1 LINIA 2 LINIE 1 LINIA SIECIOWY 1 LINIA
STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II STREFA BILETOWA I I I II I II I II I II
CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00 CENA BILETU (ZŁ) 21,00 28,00 42,00 21,00 35,00 46,00 60,00
PR Odcinek I 120,60 141,60 148,60 162,60 141,60 155,60 166,60 180,60 PR Odcinek I 90,00 111,00 118,00 132,00 111,00 125,00 136,00 150,00
Odcinek II 90,45 111,45 118,45 132,45 111,45 125,45 136,45 150,45 Odcinek II 67,50 88,50 95,50 109,50 88,50 102,50 113,50 127,50
Odcinek III 60,30 81,30 88,30 102,30 81,30 95,30 106,30 120,30 Odcinek III 45,00 66,00 73,00 87,00 66,00 80,00 91,00 105,00
N - bilet normalny 
U - bilet ulgowy