Bilet zintegrowany

Zintegrowane bilety okresowe miesięczne imienne na przejazdy łączone Komunikacja Miejska w Krakowie - koleje aglomeracyjne

 Zintegrowany Bilet to atrakcyjna cenowo oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do:

 • przejazdów pociągami osobowymi, organizowanych przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o. (KMŁ) lub POLREGIO Sp. z o.o. Małopolski Zakład w Krakowie (PR),
 • przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), organizowanych przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).

Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku:

 • w formie zapisu na karcie MKA
  lub
 • na urządzeniu mobilnym (zakupiony za pomocą aplikacji iMKA).

ZINTEGROWANY BILET = WYGODNIEJ I TANIEJ

BILET NA JEDNYM NOŚNIKU NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

 • na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych
 • na przejazdy wszystkimi liniami KMK w I; II; III; I i II lub I i II i III strefie biletowej (według wyboru pasażera).

Sprzedaż Biletów Zintegrowanych prowadzona jest w systemie MKA: bilet na karcie MKA lub za pomocą aplikacji mobilnej iMKA.

Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego Biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:

 1. normalnego - każda osoba
 2. z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego Biletu są uprawnieni:

 1. normalnego - każda osoba,
 2. ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:
  • uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.),
  • odrębnych przepisów.

Ceny Zintegrowanych Biletów

 

POLREGIO Sp. z o.o. oraz Koleje Małopolskie Sp. z o. o.

Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

 • Uchwala Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
 • POLREGIO Sp. z o.o. oraz Kolei Małopolskich Sp. z o. o. 

Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR lub KMŁ.

ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR LUB KMŁ

Ceny biletów miesięcznych imiennych KMK

 

Rodzaj biletu Strefa Cena biletu
Normalny Ulgowy
na I strefę I 133,00 + bilet kolejowy 66,50 + bilet kolejowy
na II strefę II 71,00 + bilet kolejowy 35,50 + bilet kolejowy
na III strefę III 33,00 + bilet kolejowy 16,50 + bilet kolejowy
na I i II strefę I i II 142,00 + bilet kolejowy 71,00 + bilet kolejowy
na I i II i III strefę I i II i III 161,00 + bilet kolejowy 80,50 + bilet kolejowy

 

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR oraz KMŁ - od 17 lutego 2020 r.

Od dnia 17 lutego 2020 r. obowiązuje pełna integracja biletowa w przewozach kolejowych organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Ujednolicone zostały oferty taryfowe, dostępne w pociągach obsługiwanych przez POLREGIO Sp. z o. o. oraz Koleje Małopolskie Sp. z o. o.

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR na przejazdy „tam i z powrotem” mają zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami: Sędziszów, Wałki, Krynica - Zdrój, Jasło, Zakopane, Żywiec, Bielsko-Biała Główna, Czechowice Dziedzice, Katowice, Kraków Lotnisko/Airport, Wieliczka Rynek-Kopalnia oraz pomiędzy stacjami na tym obszarze.

Obszar obowiązywania Zintegrowanych biletów w pociągach KMŁ jest ograniczony stacjami: Kraków Lotnisko (Kraków Airport), Wieliczka Rynek Kopalnia, Krynica-Zdrój, Zakopane, Jasło, Sędziszów oraz pomiędzy stacjami tego obszaru.

Odległość
w km
Cena biletu
Normalny 33% 37% 49% 51% 78% 93%
do 14 km 81,00 zł 54,27 zł 51,03 zł 41,31 zł 39,69 zł 17,82 zł 5,67 zł
15 - 20 km 94,50 zł 63,31 zł 59,53 zł 48,19 zł 46,30 zł 20,79 zł 6,61 zł
21 - 25 km 99,00 zł 66,33 zł 62,37 zł 50,49 zł 48,51 zł 21,78 zł 6,93 zł
26 - 35 km 130,50 zł 87,43 zł 82,21 zł 66,55 zł 63,94 zł 28,71 zł 9,13 zł
36 - 45 km 148,50 zł 99,49 zł 93,55 zł 75,73 zł 72,76 zł 32,67 zł 10,39 zł
46 - 55 km 166,50 zł 111,55 zł 104,89 zł 84,91 zł 81,58 zł 36,63 zł 11,65 zł
56 - 65 km 184,50 zł 123,61 zł 116,23 zł 94,09 zł 90,40 zł 40,59 zł 12,91 zł
66 - 75 km 193,50 zł 129,64 zł 121,90 zł 98,68 zł 94,81 zł 42,57 zł 13,54 zł
76 - 85 km 211,50 zł 141,70 zł 133,24 zł 107,86 zł 103,63 zł 46,53 zł 14,80 zł
86 - 120 km 229,50 zł 153,76 zł 144,58 zł 117,04 zł 112,45 zł 50,49 zł 16,06 zł
121 - 150 km 234,00 zł 156,78 zł 147,42 zł 119,34 zł 114,66 zł 51,48 zł 16,38 zł
151 - 170 km 238,50 zł 159,79 zł 150,25 zł 121,63 zł 116,86 zł 52,47 zł 16,69 zł
171 - 200 km 243,00 zł 162,81 zł 153,09 zł 123,93 zł 119,07 zł 53,46 zł 17,01 zł
201 - 220 km 247,50 zł 165,82 zł 155,92 zł 126,22 zł 121,27 zł 54,45 zł 17,32 zł
221 - 260 km 252,00 zł 168,84 zł 158,76 zł 128,52 zł 123,48 zł 55,44 zł 17,64 zł
261 - 280 km 261,00 zł 174,87 zł 164,43 zł 133,11 zł 127,89 zł 57,42 zł 18,27 zł
281 - 300 km 265,50 zł 177,88 zł 167,26 zł 135,40 zł 130,09 zł 58,41 zł 18,58 zł
301 - 320 km 270,00 zł 180,90 zł 170,10 zł 137,70 zł 132,30 zł 59,40 zł 18,90 zł
321 - 385 km 279,00 zł 186,93 zł 175,77 zł 142,29 zł 136,71 zł 61,38 zł 19,53 zł

Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

PR – POLREGIO Sp. z o.o.

KMŁ – Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II i III – strefy obejmujące terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK