Bilet zintegrowany

Zintegrowane bilety okresowe miesięczne imienne na przejazdy łączone Komunikacja Miejska w Krakowie - koleje aglomeracyjne

Zintegrowany Bilet to atrakcyjna cenowo oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do:

 • przejazdów pociągami osobowymi, organizowanych przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o. (KMŁ) lub Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (PR),
 • przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), organizowanych przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku:

 • w wersji papierowej,
 • w formie zapisu na karcie MKA 
 • na urządzeniu mobilnym (zakupiony za pomocą aplikacji iMKA).

ZINTEGROWANY BILET = WYGODNIEJ I TANIEJ 

 BILET NA JEDNYM NOŚNIKU NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ

 

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

- na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych

oraz

- na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I strefie biletowej i/lub jedną linią KMK   w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).

Sprzedaż Biletów Zintegrowanych prowadzona jest:

-  w systemie MKA: bilet na karcie MKA lub za pomocą aplikacji mobilnej iMKA

-     przez  Przewozy Regionalne Sp. z o.o., bilet na nośniku papierowym

*we wszystkich kasach biletowych PR

     *za pomocą terminali mobilnych używanych w pociągach PR

-     przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

*w kasach biletowych lub automatach stacjonarnych - od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży

*w automatach zamontowanych w pociągu lub u obsługi w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. – od daty wydania.

Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.

Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie)
 • ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego Biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba

2) z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego Biletu są uprawnieni:

1) normalnego - każda osoba,

2) ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:

-      uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

-   odrębnych przepisów.

 


Ceny Zintegrowanych Biletów 

a) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:

 • Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR.

                            ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR


Ceny Zintegrowanych Biletów KMK+ PR uwzględniają ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK i PR.

1. Ceny biletów miesięcznych imiennych Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Lp.

Rodzaj biletu

Ważność
w strefie biletowej

Cena biletu KMK (zł)

normalnego

ulgowego

1.

na 1 linię

I

42,001

21,001

 

2.

na 2 linie

I

56,001

28,001

 

3.

Sieciowy

I

84,001

42,001

 

4.

na 1 linię

II

42,001

21,001

 

5.

na 1 linię

I

70,001

35,001

na 1 linię

II

 

6.

na 2 linie

I

92,001

46,001

na 1 linię

II

 

7.

sieciowy

I

120,001

60,001

na 1 linię

II

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie


2. Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR - od 13 grudnia 2015 r.

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR na przejazdy „tam i z powrotem” mających zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami: Sędziszów, Wałki, Krynica - Zdrój, Rabka – Zdrój, Zakopane, Żywiec, Bielsko-Biała Główna, Czechowice Dziedzice,  Katowice, Kraków Lotnisko/Airport, Wieliczka Rynek-Kopalnia oraz pomiędzy stacjami na tym obszarze.

Odległość

w km

Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% VAT1

Normalny

33%

37%

49%

51%

78%

93%

 

do 14

72,00

48,24

45,36

36,72

35,28

15,84

5,04

 

15-20

85,50

57,28

53,86

43,60

41,89

18,81

5,98

 

21-25

90,00

60,30

56,70

45,90

44,10

19,80

6,30

 

26-35

121,50

81,40

76,54

61,96

59,53

26,73

8,50

 

36-45

139,50

93,46

87,88

71,14

68,35

30,69

9,76

 

46-55

157,50

105,52

99,22

80,32

77,17

34,65

11,02

 

56-65

175,50

117,58

110,56

89,50

85,99

38,61

12,28

 

66-75

184,50

123,61

116,23

94,09

90,40

40,59

12,91

 

76-85

202,50

135,67

127,57

103,27

99,22

44,55

14,17

 

86-120

220,50

147,73

138,91

112,45

108,04

48,51

15,43

 

121-150

225,00

150,75

141,75

114,75

110,25

49,50

15,75

 

151-170

229,50

153,76

144,58

117,04

112,45

50,49

16,06

 

171-200

234,00

156,78

147,42

119,34

114,66

51,48

16,38

 

201-220

238,50

159,79

150,25

121,63

116,86

52,47

16,69

 

221-260

243,00

162,81

153,09

123,93

119,07

53,46

17,01

 

261-280

252,00

168,84

158,76

128,52

123,48

55,44

17,64

 

281-300

256,50

171,85

161,59

130,81

125,68

56,43

17,95

 

301-320

261,00

174,87

164,43

133,11

127,89

57,42

18,27

 

321-350

270,00

180,90

170,10

137,70

132,30

59,40

18,90

 

1Podane ceny odnoszą się  do zakresu obejmującego przewozy kolejowe realizowane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.

 

 

3. Ceny biletów strefowych miesięcznych imiennych PR

Strefa

Rodzaj taryfy

 

Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% VAT1

 

0

Bilet normalny

76,50

ulga ustawowa

33%

51,25

37%

48,19

49%

39,01

51%

37,48

93%

5,35

0 i I

Bilet normalny

94,50

ulga ustawowa

33%

63,31

37%

59,53

49%

48,19

51%

46,30

93%

6,61

0, I   i  II

Bilet normalny

148,50

ulga ustawowa

33%

99,49

37%

93,55

49%

75,73

51%

72,76

93%

10,39

0, I,  II   i  III

Bilet normalny

198,00

ulga ustawowa

33%

132,66

37%

124,74

49%

100,98

51%

97,02

93%

13,86

1Podane ceny odnoszą się  do zakresu obejmującego przewozy kolejowe realizowane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

PR – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK

 

b) Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Ceny stosowane w ramach oferty Zintegrowany Bilet zostały przyjęte odpowiednio stosownymi uchwałami:

 • Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.”,
 • Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu KM.


                            ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET KM


Cena Zintegrowanego Biletu KMK+ KM uwzględnia ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK.

1. Ceny biletów miesięcznych imiennych Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Lp.

Rodzaj biletu

Ważność
w strefie biletowej

Cena biletu KMK (zł)

normalnego

ulgowego

1.

na 1 linię

I

42,001

21,001

 

2.

na 2 linie

I

56,001

28,001

 

3.

Sieciowy

I

84,001

42,001

 

4.

na 1 linię

II

42,001

21,001

 

5.

na 1 linię

I

70,001

35,001

na 1 linię

II

 

6.

na 2 linie

I

92,001

46,001

na 1 linię

II

 

7.

sieciowy

I

120,001

60,001

na 1 linię

II

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

2. Ceny biletów miesięcznych imiennych Kolei Małopolskich

Obszar obowiązywania Zintegrowanych biletów w pociągach KMŁ ograniczony stacjami: Kraków Lotnisko (Kraków Airport), Wieliczka Rynek Kopalnia, Krynica-Zdrój, Zakopane, Jasło, Sędziszów oraz pomiędzy stacjami tego obszaru.

Odległość

(w km)

Cena biletu KMŁ brutto (w zł)1,

 w tym: 8% VAT

normalny

z ulgą

33%

z ulgą 37%

z ulgą 49%

z ulgą 51%

z ulgą 78%

z ulgą 93%

do 14

72,00

48,24

45,36

36,72

35,28

15,84

5,04

15-20

85,50

57,28

53,86

43,60

41,89

18,81

5,98

21-25

90,00

60,30

56,70

45,90

44,10

19,80

6,30

26-35

121,50

81,40

76,54

61,96

59,53

26,73

8,50

36-45

139,50

93,46

87,88

71,14

68,35

30,69

9,76

46-55

157,50

105,52

99,22

80,32

77,17

34,65

11,02

56-65

175,50

117,58

110,56

89,50

85,99

38,61

12,28

66-75

184,50

123,61

116,23

94,09

90,40

40,59

12,91

76-85

202,50

135,67

127,57

103,27

99,22

44,55

14,17

86-120

220,50

147,73

138,91

112,45

108,04

48,51

15,43

121-150

225,00

150,75

141,75

114,75

110,25

49,50

15,75

151-170

229,50

153,76

144,58

117,04

112,45

50,49

16,06

171-200

234,00

156,78

147,42

119,34

114,66

51,48

16,38

201-220

238,50

159,79

150,25

121,63

116,86

52,47

16,69

221-260

243,00

162,81

153,09

123,93

119,07

53,46

17,01

261-280

252,00

168,84

158,76

128,52

123,48

55,44

17,64

281-300

256,50

171,85

161,59

130,81

125,68

56,43

17,95

301-320

261,00

174,87

164,43

133,11

127,89

57,42

18,27

321-350

270,00

180,90

170,10

137,70

132,30

59,40

18,90

1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przewozy kolejowe realizowane przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Legenda:

KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,

KM – Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK

Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK