Komunikaty o planowanych zmianach


710
od 19.08.2017

Dodatkowy przystanek

              Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.08.2017 r. (sobota) zostanie uruchomiony dodatkowa para przystanków o nazwie "Meksyk" dla linii zastępczej 710, zlokalizowana na ul. Igołomskiej, w rejonie nieczynnych przystanków tramwajowych. Przystanki będą funkcjonować "na żądanie".

             Ponadto, przystanek końcowy "Plac Centralny im. R. Reagana" dla ww linii zostanie przeniesiony i będzie zlokalizowany pomiędzy al. Jana Pawła II a al. Solidarności (na wysokości os. Centrum A). Przystanek początkowy pozostanie bez zmian.

Komunikaty obowiązujące


257, 260
16-17.08.2017

Remont drogi krajowej nr 7 w Michałowicach

             Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-17.08.2017 r. (środa - czwartek) w związku z pracami remontowymi na drodze krajowej nr 7 w Michałowicach zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych 257 i 260:

            Za utrudnienia przepraszamy!

120, 210, 218, 226, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 572
od 16.08.2017

Remont pętli autobusowej Bronowice Małe

             Szanowni Pasażerowie!

              Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.08.2017 r. (środa) na okres około 2 tygodni, w związku z pracami remontowymi zostanie wyłączona z ruchu pętla autobusowa przy ul. Na Błonie i wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu autobusów w rejonie węzła „Bronowice Małe”:

            Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione.

           Za utrudnienia przepraszamy!

273
od 16.08.2017

Rozbudowa ul. Kolejowej w Skawinie

             Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową ul. Kolejowej w Skawinie, od dnia 16.08.2017 r. (środa) linia aglomeracyjna 273 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: od Grabia do przystanku "Skawina Rynek" bez zmian, następnie ul. Krakowską, Popiełuszki, Jana Pawła II do pętli Skawina. Powrót tą samą trasą. Na trasie objazdowej autobusy zatrzmywać się będą na przystankach: "Skawina Cmentarz" (w kierunku Skawiny przystanek będzie przeniesiony na peron po przeciwnej stronie ulicy, w kierunku Grabia będzie funkcjonował w stałej lokalizacji), "Skawina Popiełuszki" (tylko w kierunku Skawiny), "Skawina Ajka", "Skawina". Przystanek "Skawina PKP" będzie nieczynny. Godziny odjazdów na odcinku Grabie - "Skawina Sąd" w obu kierunkach pozostaną bez zmian.

              Za utrudnienia przepraszamy!

116, 203
od 16.08.2017

Zakończenie remontu ul. Mochnaniec

            Szanowni Pasażerowie!

            Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem remontu łącznika między ul. Bunscha i ul. Mochnaniec, od dnia 16.08.2017 r. (środa) linie 116 i 203 zostaną przywrócone na swoje stałe trasy.

            Jednocześnie, zostanie wprowadzona korekta granicy taryfowej na linii 203. Ostatnim przystankiem w I strefie biletowej (od strony Czerwonych Maków P+R) będzie przystanek "Janasówka", natomiast przystanek "Skawina Podgórki Skawińskie" będzie funkcjonował w II strefie biletowej.

135, 145, 214, 215, 225, 254, 265, 915
od 15.08.2017

Zmiany funkcjonowaniu komunikacji w rejonie Swoszowic, Zbydniowic, Golkowic i Grabówek

           Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.08.2017 r. (wtorek) zostaną wprowadzone następujące stałe zmiany w komunikacji autobusowej:

Jednocześnie informujemy, że zostaną wprowadzone następujące zmiany nazw przystanków:

3, 9, 13, 69, 73, 669, 709
od 12.08.2017

Budowa parkingu P+R na pętli tramwajowej Nowy Bieżanów

            Szanowni Pasażerowie!

         Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w związku z budową parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” w obrębie pętli tramwajowej „Nowy Bieżanów”, od dnia 12.08.2017 r. (sobota) na okres około 2 tygodni zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Prokocim – Nowy Bieżanów.

          Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa przebudowa ul. Basztowej wraz z węzłem rozjazdowym „Dworzec Główny” (etap I), modernizacja torowiska tramwajowego na Rondzie Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego (etap II) oraz przebudowa wiaduktu kolejowego na ul. Grzegórzeckiej.

        Mając na uwadze powyższe, od dnia 12.08.2017 r. Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

     Bilety okresowe wykupione na linie: 3, 9, 13, 23 zachowują ważność na całej trasie linii zastępczej 709. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 3 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 9 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 13 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 23 zachowują ważność:

 

     W dalszym ciągu obowiązują także wszystkie zasady zachowania ważności biletów okresowych wyznaczone w związku z pozostałymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej.

         Za utrudnienia przepraszamy!

503, 703
od 12.08.2017

Zakończenie prac na ul. ks. Meiera

              Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem prac prowadzonych na ul. ks. Meiera i przywróceniem pełnej przejezdności tej ulicy, od dnia 12.08.2017 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

184, 484, 722, 601, 605, 608, 610, 611, 662, 664
ZMIANA TERMINU od 12.08.2017

Wyłączenie ruchu na ul. Grzegórzeckiej

           Szanowni Pasażerowie!

      Uprzejmie informujemy, że został zmieniony termin wyłączenia ruchu autobusowego na ul. Grzegórzeckiej. Zmiany zostaną wprowadzone od dnia 12.08.2017 r. (sobota) od początku kursowania linii dziennych (dla linii nocnych zmiany tras obowiązują od nocy 11/12.08.2017 r.). Z powodu naprawy torowiska tramwajowego zostanie wyłączony ruch na następujących odcinkach ul. Grzegórzeckiej: od Ronda Grzegórzeckiego do ul. św. Łazarza w obu kierunkach oraz od ul. św. Łazarza do ul. Blich tylko w kierunku ul. Dietla. W związku z powyższym, zostaną wprowadzone następujące kolejne zmiany tras linii autobusowych kursujących obecnie tą ulicą:

       W związku z wydłużeniem trasy przejazdu częstotliwość linii 722 w dni powszednie zostanie zmieniona z 7,5 minuty na 8 minut. Częstotliwości kursowania pozostałych linii nie będą zmieniane.

 

        Jednocześnie informujemy, że na dzień 16 sieprnia br. jest planowane rozpoczęcie drugiego etapu prac, w którym zostanie przywrócony przejazd w obu kierunkach ul. Grzegórzecką pomiędzy ul. św. Łazarza i ul. Blich. W tym etapie wprowadzone zostaną następujące zmiany tras linii autobusowych:

           Za utrudnienia przepraszamy!

610
od nocy 11/12.08.2017

Korekta trasy zmienionej

              Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że od nocy 11/12.08.2017 r. (pt/sb) zostanie wprowadzona korekta zmienionej trasy linii 610 w kierunku Pod Fortem.

             Od ul. Jugowickiej na skrzyżowaniu na Górze Borkowskiej autobusy będą skręcały w prawo w ul. Zakopiańską, następnie w lewo, zawrócą na pętli "Borek Fałęcki", powrócą ul. Zakopiańską do skrzyżowania z ul. Zawiłą i dalej będą kursowały bez zmian.

             Przystanek "Góra Borkowska" będzie funkcjonować dwukrotnie: pierwszy na ul. Zakopiańskiej w kierunku Borku Fałęckiego, drugi na ul. Zawiłej. Dodatkowo, uruchomiony zostanie przystanek "Borek Fałęcki" na pętli autobusowej (tylko w kierunku Pod Fortem).

              Jednocześnie przypominamy, że od tej samej nocy wprowadzona zostanie kolejna tymczasowa zmiana trasy linii w rejonie ul. Grzegórzeckiej.

              Za utrudnienia przepraszamy!

226
od 05.08.2017

Korekta rozkładu jazdy

            Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Liszki, od dnia 05.08.2017 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany godzin odjazdów linii aglomeracyjnej 226 w dni powszednie:

9, 70, 211, 710
od 29.07.2017

Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Igołomskiej

          Szanowni Pasażerowie!

           Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że od dnia 29.07.2017 r. (sobota) w związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie ul. Igołomskiej i pętli Pleszów zostanie całkowicie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Kopiec Wandy – Pleszów. W związku z powyższym, Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

 

Bilety okresowe wykupione na linie: 9, 10 i 21 zachowują ważność na całej trasie linii zastępczej 710.

Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują dodatkowo ważność w:

 

           Za utrudnienia przepraszamy!

Linie tramwajowe i autobusowe
od 15.07.2017

Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Grzegórzeckiej - zmiany w komunikacji DZIENNEJ

            Szanowni Pasażerowie!

        Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.07.2017 r. (sobota) z powodu przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką prowadzonej w ramach modernizacji linii kolejowej E-30 zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do skrzyżowania ulic Dietla i Starowiślnej.

          Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa przebudowa ul. Basztowej wraz z węzłem rozjazdowym „Dworzec Główny” (etap I) oraz modernizacja torowiska tramwajowego na Rondzie Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego (etap II).

         Mając na uwadze powyższe, od dnia 15.07.2017 r. Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować w następujący sposób:

                                                                                                                               

            Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

           Dla porządku podajemy ujednolicone zasady zachowania ważności biletów okresowych ważne od dnia 15.07.2017 r. w związku z: przebudową ul. Basztowej i węzła „Dworzec Główny” (etap I), przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Grzegórzeckiej oraz przebudową torowiska na Rondzie Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego (etap II):

           Bilety okresowe wykupione na linie: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 20, 24, 52, 124, 152, 154, 304, 424 i 502 zachowują ważność na trasach stałych i objazdowych tych linii, a także we wszystkich pojazdach kursujących następującymi ciągami komunikacyjnymi lub ich fragmentami:

 

Ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 1 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 2 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 3 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 4 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 5 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 9 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 10 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 11 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 12 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 14 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 16 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 19 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 20 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 22 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 24 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 52 zachowują ważność:

 

             Przepraszamy za utrudnienia!

Linie nocne
od nocy 15/16.07.2017

Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Grzegórzeckiej - zmiany w komunikacji NOCNEJ

            Szanowni Pasażerowie!

          Uprzejmie informujemy, że od nocy 15/16.07.2017 r. (sobota/niedziela) z powodu przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką prowadzonej w ramach modernizacji linii kolejowej E-30 i wyłączenia ruchu tramwajowego na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do skrzyżowania ulic Dietla i Starowiślnej zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji nocnej:

 

       Częstotliwości kursowania poszczególnych linii oraz zasady funkcjonowania tzw. „zlotów” umożliwiających przesiadki pomiędzy liniami pozostają bez zmian.

 

             W związku z zamknięciem przejazdu przez wspólny pas tramwajowo-autobusowy od skrzyżowania ul. Starowiślnej i Dietla do Hali Targowej, przystanki linii 601, 605, 608, 610 i 611 zlokalizowane dotychczas na wspólnym przystanku tramwajowo-autobusowym "Starowiślna" zostaną przeniesione do następujących lokalizacji:

              Ponadto, w związku z brakiem możliwości wjazdu na torowisko tramwajowe na ul. Grzegórzeckiej, przystanek "Hala Targowa" dla linii 601, 605, 608, 610, 611, 662 i 664 w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię dla ruchu ogólnego.

            Przepraszamy za utrudnienia!

1, 5, 9, 14, 16, 21, 52, 75, 64, 664, 701, 716, 752
od 02.07.2017

Modernizacja torowiska tramwajowego na Rondzie Kocmyrzowskim im. J. Gorzelanego - etap II

             Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.07.2017 r. (niedziela) rozpocznie się etap II modernizacji torowiska tramwajowego na Rondzie Kocmyrzowskim im. Ks. Gorzelanego. W tym etapie przywrócony zostanie ruch tramwajowy na odcinku Plac Centralny im. R. Reagana - al. Andersa - Kocmyrzowska - Węzeł "Wiadukty", natomiast zostanie wyłączony ruch tramwajów w ul. Bieńczyckiej oraz na odcinku od Ronda Kocmyrzowskiego do Os. Piastów i Mistrzejowic.

       W związku z powyższym, zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

            Linie 716 i 752 będą kursować w godzinach szczytu z częstotliwością co 8 minut, poza godzinami szczytu, w soboty przez cały dzień oraz w święta od godziny 7:00 co 10 minut, w święta do godziny 7:00 co 15 minut.

 

            Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

           Uwaga! Tracą ważność zasady zachowania ważności biletów okresowych wyznaczone na czas I etapu przebudowy Ronda Kocmyrzowskiego. W dalszym ciągu są natomiast ważne wszystkie zasady wyznaczone na czas I etapu przebudowy ul. Basztowej wraz z węzłem „Dworzec Główny”.

Bilety okresowe wykupione na linie 1, 5, 9, 14, 16, 21 i 52 zachowują ważność we wszystkich pojazdach na trasach stałych i objazdowych tych linii. Ponadto:

 

Bilety okresowe wykupione na linię numer 5 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię numer 9 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 14 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 16 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię 21 zachowują ważność:

 

Bilety okresowe wykupione na linię numer 52 zachowują ważność:

 

           Przepraszamy za utrudnienia!

0
25.06 - 24.09.2017

Krakowska Linia Muzealna 2017

          Szanowni Pasażerowie!

         Uprzejmie informujemy, że zgodnie z coroczną tradycją na okres wakacji zostanie uruchomiona specjalna linia tramwajowa 0 obsługiwana taborem zabytkowym.

         Linia tramwajowa 0 kursować będzie w niedziele i w dni świąteczne w okresie od 25 czerwca 2017 r. do 24 września 2017 r. na trasie: 

oraz

               UWAGA! Od dnia 15.07.2017 r. do odwołania kursy na trasie Muzueum Inżynierii Miejskiej - Kopiec Wandyzawieszone. W zamian, linia kursuje z większą częstotliwością na trasie Muzeum Inżynierii Miejskiej - Cichy Kącik.

            Linia 0 realizować będzie 6 kursów w ciągu dnia na trasie Muzeum Inżynierii Miejskiej – Cichy Kącik oraz 4 kursy na trasie Muzeum Inżynierii Miejskiej – Kopiec Wandy

Opłata za przejazd linią 0 według taryfy obowiązującej na liniach miejskich. 

Serdecznie zapraszamy na przejażdżkę!

Linie tramwajowe i autobusowe
od 24.06.2017

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie wakacji

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacyjnym od dnia 24.06.2017 r. (sobota) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Uwaga! Przypominamy, że od dnia 17.06.2017 r. trwa modernizacja ul. Basztowej oraz węzła "Dworzec Główny", w związku z czym zostały wprowadzone już znaczne zmiany w układzie linii tramwajowych i autobusowych w centrum Krakowa. W dalszym ciągu trwa także remont torowiska na Rondzie Kocmyrzowskim im. ks. Gorzelanego.

 

Linie tramwajowe:

 

Linie autobusowe:

           Ponadto, informujemy, że wraz z wejściem w życie wakacyjnych rozkładów jazdy wprowadzone zostaną stałe zmiany dotyczące funkcjonowania linii autobusowych 104, 107, 111, 115, 135, 160 i 161 oraz zostaną zmienione nazwy wybranych przystanków Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Szczegóły zostały podane w osobnych komunikatach.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

           Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność we wszystkich pojazdach na stałych trasach tych linii. Ponadto:

           Bilety okresowe wykupione na linię numer 132 zachowują ważność w autobusach linii 138 na odcinku Kombinat - Zdrowa.

          Bilety okresowe wykupione na linię numer 475 zachowują ważność w autobusach linii 175 na całej trasie przejazdu.

          Bilety okresowe wykupione na linię numer 511 zachowują ważność w autobusach linii 182 na całej trasie przejazdu.

Ponadto przypominamy, że pasażer korzystający z biletu okresowego na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne jest uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy) pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej. Przyjmuje się, że „wspólną trasę” mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.

           Wszystkim uczniom, studentom oraz przebywającym na urlopach życzymy udanego wypoczynku.

269
od 21.06.2017

Remont drogi w miejscowości Rybna

              Szanowni Pasażerowie!

             Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem drogi w miejscowości Rybna, od dnia 21.06.2017 r. (środa) do odwołania wszystkie kursy linii 269 będą kierowane od przystanku "Rybna Dół" po trasie podstawowej do pętli Czułówek Kapliczka.

            Bez obsługi pozostaną przystanki: "Rybna Zagórze" i "Rybna Dolna".

            Rozkłady jazdy NIE zostaną zmienione.

            Za utrudnienia przepraszamy!

Linie tramwajowe i autobusowe
od 17.06.2017

AKTUALIZACJA: Rozpoczęcie modernizacji ul. Basztowej i węzła Dworzec Główny - zmiany w komunikacji DZIENNEJ

             Szanowni Pasażerowie!

 Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem I etapu modernizacji ulicy Basztowej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Długą oraz Westerplatte, od dnia 17.06.2017 r. (sobota) od początku kursowania linii dziennych zostanie wyłączona z ruchu tramwajowego i autobusowego ulica Basztowa na odcinku pomiędzy węzłami „Stary Kleparz” i „Dworzec Główny” oraz cały węzeł rozjazdowy „Dworzec Główny”.

           W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Linie tramwajowe dzienne:

 

Linie autobusowe dzienne:

 

Linie nocne:

Informacje o funkcjonowaniu komunikacji nocnej podczas trwania remontu węzła "Dworzec Główny" są zamieszczone w odrębnym komunikacie.

 

          Jednocześnie, informujemy, że od dnia 24.06.2017 r. (sobota) planowane jest wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie.

 

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 1920, 24, 52, 124, 152, 154, 304, 424 i 502 zachowują ważność na trasach stałych i objazdowych tych linii, a także we wszystkich pojazdach kursujących następującymi ulicami i ciągami komunikacyjnymi lub ich fragmentami:

 

Ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 2 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 4 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 5 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 14 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 20 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 24 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 124, 424 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 152 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 304 zachowują ważność:

Bilety okresowe wykupione na linię numer 502 zachowują ważność:

Przepraszamy za utrudnienia!

Linie nocne
od nocy 16/17.06.2017

AKTUALIZACJA: Rozpoczęcie modernizacji ul. Basztowej i węzła Dworzec Główny - zmiany w komunikacji NOCNEJ

            Szanowni Pasażerowie!

             Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w związku z rozpoczęciem I etapu modernizacji ulicy Basztowej wraz z wyłączeniem z ruchu węzła „Dworzec Główny”, od nocy 16/17.06.2017 r. (piątek/sobota) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji nocnej.

Miejsce „zlotów” pojazdów linii nocnych umożliwiających dokonywanie przesiadek zostanie przeniesione do następujących lokalizacji:

 

Mając na uwadze powyższe, zostaną wprowadzone następujące zmiany przebiegu tras poszczególnych linii:

 

„Zloty” pojazdów umożliwiające przesiadki pomiędzy poszczególnymi liniami będą funkcjonować w następujący sposób:

 

W noce piątek/sobota i sobota/niedziela:

 

W noce czwartek/piątek i niedziela/poniedziałek:

 

W noce poniedziałek/wtorek – środa/czwartek:

 

Przepraszamy za utrudnienia!

159, 172, 501, 502, 511, 608
od 20.03.2017

Tymczasowe przeniesienie przystanku "Bora-Komorowskiego"

              Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy estakady łączącej centrum handlowe z al. Bora-Komorowskiego od 20.03.2017 godz. 5:00 do odwołania przystanek "Bora-Komorowskiego" w kierunku Nowej Huty dla linii 159, 172, 501, 502, 511, 608 zostanie przeniesiony (cofnięty) przed skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Za utrudnienia przepraszamy!

107, 143, 174, 178, 243, 301, 643, 669
od 16.04.2016

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w rejonie ul. Wielickiej

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnym etapem budowy łącznicy kolejowej "Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki" od dnia 16.04.2016 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące korekty tras przejazdu autobusów:

     Wszystkie powyższe linie będą się zatrzymywać na przystanku „Dworcowa”.

     Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie punktualności kursowania linii, a dla linii 243 również zapewnienie szybszego dojazdu do linii tramwajowych oraz skomunikowanie ulicy Bieżanowskiej i Sucharskiego z Nowym Bieżanowem.   

     Jednocześnie informujemy, że od dnia 18.04.2016 r. (poniedziałek) przystanek autobusowy „Powstańców Wielkopolskich” dla linii 174 oraz 178 w kierunku al. Powstańców Śląskich zostanie przeniesiony za skrzyżowanie do tymczasowej zatoki na zewnętrznym pasie ruchu, a dla linii 643 oraz 669 w kierunku Złocienia lub Nowego Bieżanowa zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Robotniczą.

     Równocześnie zostanie wprowadzony pas autobusowy od skrzyżowania z ul. Stoczniowców do ul. Wielickiej w stronę al. Powstańców Śląskich.

Zasady zachowania biletów okresowych

Bilety okresowe wykupione na w/w linie zachowują ważność we wszystkich pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na stałej trasie tych linii, jak i na objazdowej.