Informacja dla studentów I roku uczelni krakowskich w zakresie biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Droga Studentko, Drogi Studencie,

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, dzięki którym zapoznasz się z zasadami funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie, obowiązującą taryfą biletową oraz dowiesz gdzie i w jaki sposó zakupić bilet okresowy.

 

 • Obszar funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

System Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Krakowa i 15 gmin ościennych (Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

W wymienionym obszarze, objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi, ustalone zostały dwie strefy biletowe:

I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków,

II strefa biletowa - obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego.

Miejsce przebiegu granicy stref biletowych (stanowi ją administracyjna granica Gminy Miejskiej Kraków) dla każdej trasy linii aglomeracyjnej zaznaczone jest w rozkładzie jazdy.

 

 • Numeracja linii autobusowych.

Autobusowe linie miejskie przebiegające wyłącznie na obszarze miasta Krakowa posiadają numerację:

 • 1xx – linie normalne dzienne,
 • 4xx – linie wspomagające dzienne,
 • 5xx – linie przyspieszone dzienne,
 • 6xx – linie nocne,
 • 7xx - linie zastępcze.

Linie autobusowe aglomeracyjne, których trasy wybiegają poza obszar miasta Krakowa do gmin ościennych posiadają numerację:

 • 2xx – linie normalne dzienne,
 • 3xx – linie przyspieszone dzienne,
 • 9xx – linie nocne.

 

 • Bilet Semestralny studencki imienny

W ofercie biletowej znajdujemy atrakcyjny cenowo, przeznaczony dla studentów Bilet Semestralny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów (w okresie dowolnych, kolejnych 150 dni wybranych w chwili zakupu) wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu. Bilet można zakupić na strefę I (Miasto Kraków) lub dwie strefy I + II (Miasto Kraków i Aglomeracja).


 

RODZAJ BILETU

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU (zł)

Semestralny - imienny

I

184,00

I + II

275,00

Do korzystania z Biletu Semestralnego studenckiego uprawnieni są studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Pozostałe informacje dotyczące rodzajów i cen biletów przeczytaj tutaj.

 

 • Bilet na strefę I czy strefę I +II?

Wysokość obowiązujących opłat nie jest zależna od środka podróży (tramwaj czy autobus) ani od rodzaju linii (miejska czy aglomeracyjna) lecz od tego, w obrębie jakiej strefy biletowej przemieszcza się pasażer.

 

Przy zakupie biletu (papierowego do kasowania, przez telefon komórkowy, czy też okresowego) należy dokonać wyboru biletu na przejazd lub przejazdy w I strefie biletowej lub w dwóch strefach I+II, w zależności od zasięgu planowanej podróży.

 

Opłata za przejazd w obrębie I strefy biletowej nie zależy od rodzaju linii, jaką wykonywany jest przejazd. Istotny jest zasięg wykonywanego przejazdu. Jeżeli pasażer nie przekracza granicy stref biletowych tzn. nie wjeżdża w obszar strefy II obowiązuje go taryfa odnosząca się do strefy I - również wtedy, gdy podróżuje linią aglomeracyjną (o numerze trzycyfrowym rozpoczynającym się cyfrą „2”, „3” lub „9”). W przeciwnym przypadku obowiązuje taryfa aglomeracyjna.

 

Przy wszystkich przejazdach, zarówno na obszarze miasta Krakowa, jak i 15 gmin ościennych, przewóz bagażu jest bezpłatny.


 • Dodatkowe informacje dla posiadaczy Elektronicznych Legitymacji Studenckich.

Jeśli chcesz zakupić bilet okresowy na Komunikację Miejską w Krakowie i posiadasz Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) jednej z wymienionych uczelni wyższych:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Pedagogiczny
  • Uniwersytet Rolniczy
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
  • Wyższa Szkoła Europejska

możesz samodzielnie dokonywać zakupu biletów doładowując ELS w jednym ze stacjonarnych automatów biletowych Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM).

Jeśli posiadasz Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) innej uczelni (nie wymienionej powyżej) i po raz pierwszy chcesz wykorzystać ELS jako nośnika biletu okresowego, przyjdź ze swoją ELS do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów (PSB), aby Twoje dane zostały wprowadzone do systemu Krakowskiej Karty Miejskiej, a legitymacja została sformatowana i odtąd będziesz mógł już samodzielnie w automatach KKM dokonywać doładowań potwierdzających zakup biletu okresowego.

Doładowania można też dokonywać przez internet korzystając ze strony http://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet , po czym każdorazowo po dokonaniu wpłaty należy udać się do stacjonarnego automatu biletowego Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) i tam dokonać aktywacji zakupionego biletu.


Ważność biletu na ELS studenci mogą sprawdzić na kilka sposobów:

  • w automatach biletowych stacjonarnych Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM);
  • w automatach biletowych mobilnych zamontowanych w tramwajach i autobusach;
  • w kasownikach;
  • w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB);
  • w internecie na stronie: www.kkm.krakow.pl;
  • na wydruku potwierdzającym doładowanie ELS.

 

 • Automaty biletowe stacjonarne Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM)

Automaty biletowe stacjonarne KKM czynne są 24 godziny na dobę. W automatach tych można zakupić bilet okresowy na dowolną linię, dowolną liczbę miesięcy, od dowolnego dnia miesiąca (Uwaga - bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego okresu przedsprzedaży ważności biletu (dotyczy także linii czasowo nie kursujących z powodu remontu)).

Lokalizacje wszystkich automatów, także tych wyposażonych w czytniki kart płatniczych, dostępne są na stronie http://www.kkm.krakow.pl/pl/punkty-sprzedazy-biletow/ .

Uwaga!!! W razie jakichkolwiek problemów z zakupem biletu w automacie zawsze można zadzwonić pod czynny całą dobę numer telefonu: 19 150.

 

 • Punkty Sprzedaży Biletów (PSB)

W PSB można zakupić bilet okresowy na dowolną linię, dowolną liczbę miesięcy, od dowolnego dnia miesiąca (Uwaga - bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego okresu przedsprzedaży ważności biletu (dotyczy także linii czasowo nie kursujących z powodu remontu).


LOKALIZACJE PUNKTÓW SPRZEDAŻY BILETÓW:

Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)

pn.-pt. od 7:00 do 19:00
sob. od 8:00 do 16:00

ul. św. Wawrzyńca 13

pn.-pt. od 8:00 do 16:00

Dworzec Autobusowy - Powstańców Wielkopolskich

pn.-pt. od 8:00 do 18:00

ul. Podwale 3/5

pn.-pt. od 7:00 do 19:00

Dworzec Tramwajowo-Autobusowy - Krowodrza Górka                   

pn.-pt. od 7:00 do 19:00

os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta)

pn.-pt. od 7:00 do 19:00


 

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się w godzinach pracy punktów sprzedaży dzwoniąc na numery: tel. 12 357 20 35 lub tel. kom. 608-921-035.
 
 • Akty prawa miejscowego regulujące warunki korzystania z Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdziesz tutaj.

 

Więcej informacji nt. systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie na stronach internetowych: www.zikit.krakow.pl , www.mpk.krakow.pl , www.kkm.krakow.pl .