Zmiany w przepisach porządkowych w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Od dnia 26 czerwca 2012r. zmieniają się przepisy porządkowe dotyczące Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Zmiany dotyczącą dostępności siedzeń specjalnych, oznaczonych piktogramem, przeznaczonych dla pasażerów o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym dla: kobiet ciężarnych, osób z dzieckiem na ręku, osób niepełnosprawnych, osób z upośledzeniem narządu ruchu, osób w podeszłym wieku.

Przepisy zostały zmodyfikowane w celu stworzenia dla pasażerów o ograniczonej zdolności poruszania się możliwości podróżowania w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie w warunkach odpowiadającym ich szczególnym potrzebom.

 

Wniosek o przystąpienie do działań w tym zakresie podjął Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Krakowie.

 

Inicjatywę w tej sprawie podjął Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przygotowując w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa propozycję zmiany zapisów w przepisach porządkowych, które następnie przyjęte zostały przez Radę Miasta Krakowa w formie uchwały.

Pasażer powinien wiedzieć, że zgodnie z nowymi zapisami:

  • jeżeli bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone znakiem graficznym (piktogramem), ma bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone,
  • zobowiązany jest umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku przeznaczonym do tego celu.

 

Jednocześnie Zarząd przystąpił do dwuetapowej kampanii społecznej pod hasłem:

 

„Ustąp miejsca - pokaż klasę!"


Cel kampanii – dotarcie do świadomości pasażerów z informacją dla kogo są przeznaczone siedzenia oznaczone specjalnym piktogramem

I etap kampanii

    •     umieszczenie w pojazdach komunikacji miejskiej plakatów na temat przeznaczenia siedzeń specjalnych oraz wyemitowanie spotów reklamowych w systemie TV BUS

ustap miejsca plakaty

    •         zaostrzenie zapisów w przepisach porządkowych komunikacji miejskiej przyjmowanych przez Radę Miasta Krakowa w formie uchwały

II etap kampanii (planowany)

Umieszczenie we wszystkich autobusach i tramwajach piktogramów w nowej grafice

 ustap miejsca piktogram

Przypominamy

Piktogramami oznaczone są specjalne miejsca (usytuowane najczęściej w pobliżu drzwi) przeznaczone przede wszystkim dla:

  •          kobiet ciężarnych
  •          osób z małoletnim dzieckiem na ręku
  •          osób w podeszłym wieku
  •          osób niepełnosprawnych