Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. zmiany taryfy biletowej od 1 maja 2019 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze zmianą taryfy biletowej od dnia 1 maja 2019 r.:

1. Niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, wycofane z obiegu można wymieniać (z opcją dopłaty) na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty biletowej przez 3 miesiące od dnia 1 maja 2019 r. Po tym okresie nieaktualne bilety do kasowania tracą ważność.
2. Bilety do kasowania, które będą wymieniane na nowe nie muszą być tego samego rodzaju. Powinna zgadzać się wartość cen starych oraz nowych biletów (z ewentualną dopłatą).
3. Bilety do kasowania, których zmienia się tylko szata graficzna, a cena i zakres obowiązywania (strefy) nie zmieniają się, uznajemy za ważne do wykorzystania.
4. Bilety do kasowania czasowe skasowane przed terminem 1 maja 2019 r. obowiązują do końca ich ważności.
5. Od dnia 1 maja 2019 r. nie obowiązuje zasada +/- 1 przystanek – bilety okresowe na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne uprawniają jedynie do przejazdów po trasie tej/tych linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku.
6. Bilety okresowe zakupione przed 1 maja 2019 r. mogą być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności.
7. Pasażerowie posiadający skasowany jednokrotnie bilet dwuprzejazdowy dwukrotnego kasowania, będą mogli drugi raz skasować ten bilet również po zmianie taryfy biletowej.