Od 1 września 2018 r. darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i Metropolii

Od 1 września br. do listy osób, które będą mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), dołączą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gmin: Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Do tej pory z przywileju takiego korzystali tylko uczniowie szkół prowadzonych na trenie Gminy Miejskiej Kraków. Dokumentem poświadczającym uprawnienie będzie ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjów zlokalizowanych w ww. Gminach, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Zgodnie z zapisami uchwały tzw. taryfowej przywilej taki będzie obowiązywał we wszystkie dni tygodnia w strefach biletowych: I (Gmina Miejska Kraków) i II (terytoria Miasta i Gmin: Biskupice, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) w okresie od 1 września do 30 czerwca. Jednakże w przypadku ww. Gmin termin uprawnienia będzie uzależniony od decyzji Gminy, czy będzie miała udział w kosztach realizacji tego działania.

Cel tego przedsięwzięcia jest taki, by zachęcić kolejne osoby do korzystania z autobusów i tramwajów, a tym samym zmniejszyć liczbę samochodów wjeżdżających do Krakowa.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/231/11 RMK z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.)

 

Lista szkół, których uczniowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK (w załączeniu)