17. PZU Cracovia Maraton - darmowe przejazdy dla uczestników

Uprzejmie informujemy, że zawodnicy startujący w 17. PZU Cracovia Maraton (wraz z imprezami towarzyszącymi) oraz wolontariusze wspomagający ich organizację, będą uprawnieni w dniach od 21 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca w pojazdach KMK: ważny w danym dniu numer startowy lub ważny w danym dniu identyfikator wolontariusza wydane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizatora imprezy.

Uwaga!!!
Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego identyfikatora wolontariusza lub numeru startowego nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.