4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski - darmowe przejazdy dla uczestników

Uprzejmie informujemy, że zawodnicy startujący w 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski (wraz z imprezami towarzyszącymi) oraz wolontariusze wspomagający ich organizację, będą uprawnieni w dniach od 12 października 2017 r. do 15 października 2017 r. do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca w pojazdach KMK: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizatora imprezy.

Uwaga!!!
Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego identyfikatora, numeru startowego lub plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.