Honorowanie biletów KMK i biletów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały Nr LXXXI/1982/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 roku, wypracowano porozumienie w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz biletów kolejowych w dniach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu tj. w okresie od 16 września 2017 r. do 22 września 2017 r.   

Ustalono następujące zasady honorowania biletów:

1) w pociągach KMŁ i PR honorowane będą bilety KMK okresowe miesięczne: imienny sieciowy i na okaziciela  sieciowy, ważne w:
a) strefie biletowej I KMK – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,
b) strefie biletowej I i II KMK – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefach kolejowych: 0, I, II,

2) w autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety okresowe KMŁ i PR strefowe miesięczne ważne w:
a) strefie kolejowej 0 – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,
b) strefie kolejowej: I, II lub III – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK,

3) pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne upoważniające do przejazdów:
a) wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK - będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,
b) wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II
c) pociągami w strefie kolejowej 0, będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,
d) pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

 

Strefy Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie

skrefy SKA