22 września - Bezpłatna Komunikacja Miejska

Już od tego roku zmieniają się zasady podróżowania w dniu 22 września  autobusami i tramwajami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Do tej pory w Europejski Dzień bez Samochodu osoby okazujące w środkach KMK ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określajacym liczbę miejsc siedzących w samochodzie byli uprawnieni do bezpłatnego podróżowania komunikacją publiczną w strefach biletowych I i II.

Rada Miasta Krakowa podejmujac uchwałę Nr LXXVII/1893/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. zatwierdziła nowe zasady podróżowania w Europejski Dzień bez Samochodu. 

22 września każdego roku wszyscy pasażerowie odbywający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w strefach biletowych I i II wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi publicznego transportu zbiorowego.

Zachęcamy, aby w Europejski Dzień bez Samochodu, pozostawić samochody i skorzystać z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.