Bezpłatne przejazdy KMK - UNESCO

W dniach: 2.07.2017 r. – 13.07.2017 r. uczestnicy 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO uprawnieni są do bezpłatnego podróżowania Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) w strefach biletowych I i II. Prawo do tego przywileju przysługuje osobom, które w czasie podróżowania środkami KMK będą posiadały ważny identyfikator z hologramem.  Dokumenty te uprawniać będą do podróżowania komunikacją miejską w dniu/dniach określonym/określonych na identyfikatorze.

To już kolejny raz, jak organizator tak dużego wydarzenia, na podstawie zapisów uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.), zakupił dla uczestników uroczystości, grupowe uprawnienia do przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie.