Bezpłatne przejazdy KMK - Noc Muzeów

W związku z organizowaną przez Urząd Miasta Krakowa XIV edycją „Nocy Muzeów” ustalono od godz. 17.00 dnia 19 maja 2017 r. do godz. 2.00 dnia 20 maja 2017 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników nocnego zwiedzania muzeów. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca specjalny bilet muzealny lub okolicznościowy żeton.

Ważne!

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego biletu muzealnego lub okolicznościowego żetonu, nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna: uchwała Nr LXVI/1634/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie