Bezpłatne przejazdy KMK - Cracovia Maraton

W celu promowania Krakowa na forum krajowym i międzynarodowym oraz stworzenia warunków dla sprawnego zabezpieczenia i organizacji 16. edycji międzynarodowego biegu maratońskiego Cracovia Maraton wraz z imprezami towarzyszącymi ustalono w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla zawodników startujących w biegu oraz dla wolontariuszy wspomagających organizację maratonu. Z bezpłatnego przejazdu może skorzystać osoba okazująca: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Ważne!

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: identyfikatora; numeru startowego czy plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Podstawa prawna: uchwała Nr LXVI/1634/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie