Zmiany w sprzedaży biletów z wykorzystaniem platform komórkowych

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) uprzejmie informuje, że nastąpią zmiany w sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) za pomocą platform komórkowych:

  • do dnia 31 grudnia 2016 r. pasażerowie mają możliwość zakupienia biletów KMK z wykorzystaniem systemów: mPay, moBilet i SkyCash
  • od dnia 1 stycznia 2017 r. planuje się uruchomienie sprzedaży biletów KMK w nowym systemie, który zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Zmiany w zakresie sprzedaży biletów KMK z wykorzystaniem platform komórkowych wynikają z zwiększenia sprzedaży tych biletów, a co za tym idzie konieczności zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W sprawie zwrotu niewykorzystanych środków na koncie użytkowników, należy kontaktować się z operatorami poszczególnych systemów sprzedaży biletów KMK.

Ponadto zwracamy uwagę klientom platformy SkyCash, że do dnia 31 grudnia 2016 r. należy wykorzystać drugi przejazd w ramach biletu „dwuprzejazdowego, dwukrotnego kasowania”. Po tej dacie nie będzie możliwe wykonanie podróży pojazdami KMK na podstawie tego biletu, a także, nie będzie możliwości żądania od ZIKiT zwrotu środków za niewykorzystaną część biletu.