Bezpłatne przejazdy KMK - Europejski Dzień bez Samochodu

22 września Kraków po raz 15. weźmie udział w Europejskim Dniu bez Samochodu. Nasze miasto, idąc śladem innych metropolii uczestniczących w kampanii, będzie zachęcać w tych dniach do wybierania i promowania środków zrównoważonego transportu oraz zaprosi mieszkańców do wypróbowania alternatywnych dla samochodu środków przemieszczania się.

Również w tym dniu, pasażer okazujący ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych: I (obszar Gminy Miejskiej Kraków) i II (obszar 15 Gmin: Czernichowa, Iwanowic, Kocmyrzowa – Luborzycy, Liszek, Michałowic, Mogilan, Niepołomic, Skały, Skawiny, Słomnik, Świątnik Górnych, Wieliczki, Wielkiej Wsi, Zabierzowa, Zielonek).

Podstawa prawna: uchwała Nr XLI/728/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie