Wiadomości komunikacyjne

Zmiany w przepisach porządkowych w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Od dnia 26 czerwca 2012r. zmieniają się przepisy porządkowe dotyczące Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Zmiany dotyczącą dostępności siedzeń specjalnych, oznaczonych piktogramem, przeznaczonych dla pasażerów o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym dla: kobiet ciężarnych, osób z dzieckiem na ręku, osób niepełnosprawnych, osób z upośledzeniem narządu ruchu, osób w podeszłym wieku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie z dnia 15.02.2012 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków - organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz na podstawie Porozumień Międzygminnych na obszarze Gmin: Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki informuje, iż zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228).

Zakres zamówienia obejmował będzie przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Miasta Krakowa i 15 Gmin będących stronami Porozumień Międzygminnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Przewidywana wielkość zamówienia będzie kształtowała się na poziomie 3,0 – 6,5 mln wozokilometrów rocznie.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie powyższego zamówienia: 20.02.2013 r.

 

(czytaj więcej)


Zmiany w taryfie biletowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Dnia 25 kwietnia 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLIII/570/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Nowa taryfa biletowa w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Od 16 kwietnia 2012 zmieniła się taryfa biletowa. Krakowianie muszą kasować bilety kupione według nowego cennika (bilety o nowym nominale lub stare bilety łącznie z dopłatą).

Czytaj więcej...