Wiadomości komunikacyjne

Zmiany w taryfie biletowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Dnia 25 kwietnia 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLIII/570/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Nowa taryfa biletowa w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Od 16 kwietnia 2012 zmieniła się taryfa biletowa. Krakowianie muszą kasować bilety kupione według nowego cennika (bilety o nowym nominale lub stare bilety łącznie z dopłatą).

Czytaj więcej...