Wiadomości komunikacyjne

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Komunikacji Miejskiej w Krakowie - część 1

W poniedziałek funkcjonowanie rozpoczęła infolinia marszrutyzacyjna. Podczas dyżurów inspektorzy ZIKiT starają się odpowiedzieć mieszkańcom Krakowa na pytania związane z nową siatką połączeń. Oto te zadawane najczęściej:

Jak dojechać z przystanków zlokalizowanych przy ulicy Najświętszej Panny Marii do przystanku „Struga"?

Nowy przebieg linii 113 spowoduje, że podczas realizowania powyższej podróży konieczne będzie dokonanie przesiadki. Obsługę ulicy Najświętszej Panny Marii realizować będzie linia 121, którą można będzie dojechać do przystanku „Lesisko" i tam dokonać przesiadki na linie 153 lub 193. Alternatywny sposób to dojazd w przeciwnym kierunku linią 121 do przystanku „Centralna" i następnie linią 4 lub 22 do przystanku „Struga". Zmiana przebiegu linii 113 i 121 spowodowana jest koniecznością obsługi zwiększających się w ostatnim czasie potoków pasażerskich w ciągu ulicy Sołtysowskiej (ze względu na rozbudowę zabudowy wielorodzinnej). Obecnie obsługę tej ulicy zapewnia wyłącznie linia 121 z częstotliwością co ok. 20 minut w szczycie (po godzinach szczytu linia średnio kursuje co ok. 45 minut), po zmianach kursowały tam będą dwie linie 113 i 121 z łączną częstotliwością w szczycie 15 minut, a poza godzinami szczytów co 30 minut.

Dlaczego znacznie zmniejszono częstotliwość linii 112?

Linia 112 pozostała na swojej obecnej trasie Rondo Grunwaldzkie – Tyniec Kamieniołom (bez kursów wariantowych do toru kajakowego) jednak zmniejszono jej częstotliwość do 40 minut uruchamiając dodatkowo z Tyńca do pętli Czerwone Maki linię nr 203 dzięki czemu rozszerzony został zakres obsługi w/w rejonu o nowe połączenie. Takie działanie również związane jest z uruchomieniem linii wspomagającej, która kursowała będzie na odcinku cieszącym się największym zainteresowaniem: Kostrze – Rondo Grunwaldzkie z częstotliwością 20 minut w szczytach i 80 minut poza szczytami komunikacyjnymi. Ponadto, linia 412 obsługiwana będzie taborem wielkopojemnym.

Dlaczego linia 116 została skrócona do pętli Czerwone Maki?

W związku z uruchomieniem nowego torowiska do pętli Czerwone Maki obsługę komunikacyjną w kierunku Mostu Grunwaldzkiego realizowały będą głównie linie tramwajowe. Zgodnie z Polityką Transportową dla Miasta Krakowa, aby nie dublować linii autobusowych na ciągach gdzie funkcjonuje tramwaj, po zmianie trasy linii 116 i skierowaniu jej do pętli „Czerwone Maki" pasażerowie będą mogli dojechać do Mostu Grunwaldzkiego liniami tramwajowymi 11, 18 lub 52, albo linią autobusową 194 (co 12 przez cały dzień). Z osiedla od Fortem będzie można też wyjechać w stronę Miasta linią 178 (kursuje co 12 minut w szczycie i 24 poza szczytem komunikacyjnym) częściowo obsługiwanej taborem wielkogabarytowym i dokonać przesiadki na wspomniane linie tramwajowe lub autobusową linię nr 194 np. na przystanku „Lipińskiego".

Dlaczego linia 8 została skierowana do Cichego Kącika? Jak będzie można się dostać z Bronowic Małych do Podgórza?

Skierowanie linii 8 do Cichego Kącika zostało poprzedzone analizami więźby ruchu, które wykazały, że zdecydowanie większe potoki pasażerskie występują w relacji Bronowice Małe – Nowy Bieżanów niż Bronowice Małe – Borek Fałęcki.

Po wprowadzeniu zmian do Bronowic Małych kursować będą linie tramwajowe nr 4 (z częstotliwością co 10 minut przez cały dzień), 13 (z częstotliwością 10 minut przez cały dzień) oraz 24 (z częstotliwością 10 minut w godzinach szczytów i 20 poza godzinami szczytu). Ponadto, do pętli tramwajowej Bronowice kursować będą linie tramwajowe 14 (z częstotliwością 20 minut przez cały dzień) oraz 20 (z częstotliwością 10 minut przez cały dzień). Jeśli chodzi o trasy linii to nie zmienią się marszruty linii 4, 14, 20 oraz 24, natomiast linia 13 zostanie skierowana na trasę od Bronowic Małych ulicami: Bronowicką, Królewska, Karmelicką, Podwale, Franciszkańską, Stradomską, Krakowską, Limanowskiego, Wielicką do Nowego Bieżanowa. Tak więc potoki do Podgórza, które do tej pory obsługiwane były przez linię 8 przejmie linia 13. Do obsługi tej linii po wprowadzeniu zmian kierowane będą niskopodłogowe wagony Bombardier.

Czy na podstawie biletu okresowego na linię 10 ważnego np. do 16 grudnia można jeździć po starej trasie linii 10 od os. Piastów nową linią 52?

Do końca ważności biletu tj. w tym przypadku do 16 grudnia br. można będzie jeździć po dotychczasowej trasie linii nr 10 wszystkimi innymi pojazdami (autobusami, tramwajami), w tym również linią nr 52 na odcinku os. Piastów – Rondo Czyżyńskie, a także po nowej trasie linii nr 10. Ponadto, zgodnie z uchwałą taryfową linią 52 na podstawie biletu okresowego na linię 10 można podjechać aż do przystanku Starowiślna (jeden przystanek po ustaniu wspólnej trasy linii 10 i 52).

Jednocześnie można bezpłatnie w jednym z Punktów Sprzedaży Biletów Okresowych zmienić numer linii na inną linię, jeżeli zmiana trasy linii nr 10 pasażerowi nie odpowiada.

Przypominamy zasady zachowania ważności biletów okresowych,

Na podstawie biletów okresowych (na 1 linię lub na 2 linie), których okres obowiązywania rozpoczął się przed wprowadzeniem zmian układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie (do 16 listopada), do upływu okresu ważności biletu, mogą być wykonywane:

- w przypadku zmiany trasy linii – przejazdy wszystkimi innymi liniami

(autobusami, tramwajami) na dotychczasowej i na zmienionej trasie linii,

- w przypadku likwidacji linii - przejazdy wszystkimi innymi liniami (autobusami, tramwajami) na trasie zlikwidowanej linii.

Dodatkowo informujemy:

Pasażer korzystający z biletu okresowego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne jest uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy) pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej. Przyjmuje się, że „wspólną trasę" mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.

Pasażer korzystający z biletu okresowego miesięcznego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne może dokonać bezpłatnie zmiany numeru/ów linii dwukrotnie w okresie ważności biletu. Pasażer, który ma wykupiony bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc ma prawo do dwukrotnej zmiany numeru linii w każdym miesiącu ważności biletu.

Parkuj i Jedź (P+R) - Czerwone Maki

    Od 17 listopada br. rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w Krakowie parking typu Parkuj i Jedź, położony przy nowej pętli tramwajowej "Czerwone Maki". Niemal 200 miejsc zostało przeznaczonych dla kierowców z podkrakowskich miejscowości i przedmieść Krakowa, którzy zechcą w drodze do pracy lub szkoły zostawić samochód i przesiąść się do tramwaju lub autobusu. Do wiosny parking nie będzie mieć bezpośredniej kontroli dostępu, lecz kierowcy mogą spodziewać się kontroli podczas wyjazdu z obiektu. By bezpłatnie z niego skorzystać kierowca będzie musiał posiadać ważny bilet okresowy Komunikacji Miejskiej w Krakowie lub bilet do kasowania użyty w dniu parkowania. Doba parkingowa na pierwszym parkingu typu Parkuj i Jedź trwać będzie od 4:30 rano do 2:30 w nocy. Po tej godzinie pozostawione na parkingu pojazdy będą odholowywane.


Nowa taryfa biletowa od Nowego Roku

ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ


21 listopada 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXI/877/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Nie zmieniają się ceny biletów okresowych

Wydłuża się czas obowiązywania biletów czasowych:

w miejsce 15-minutowego bilet 20-minutowy,

w miejsce 30-minutowegobilet 40-minutowy.

Wzrastają ceny biletów do kasowania


Tabela zmian

Lp.

RODZAJE BILETÓW

WAŻNOŚĆ           W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł] - ZMIANA

NORMALNEGO

ULGOWEGO

 

BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE

 

 

 

1.

dla 1 osoby

I

z 3,20 na 3,80

z 1,60 na 1,90

I + II

z 3,40 na 4,00

z 1,70 na 2,00

2.

grupowe do 20 osób

I

z 30,00 na 36,00

z 15,00 na 18,00

I + II

z 38,00 na 46,00

z 19,00 na 23,00

 

 

 

 

 

 

BILETY CZASOWE

 

 

 

3.

20-minutowy

I

z 2,00 na 2,80

z 1,00 na 1,40

4.

40-minutowy

I

z 3,2 na 3,80

z 1,60 na 1,90

5.

60-minutowy

I + II

z 4,00 na 5,00

z 2,00 na 2,50

6.

90-minutowy

I + II

z 5,20 na 6,00

z 2,60 na 3,00

7.

24-godzinny

I

z 12,00 na 15,00

z 6,00 na 7,50

I + II

z 16,00 na 20,00

z 8,00 na 10,00

8.

48-godzinny

I

z 20,00 na 24,00

z 10,00 na 12,00

9.

72-godzinny

I

z 30,00 na 36,00

z 15,00 na 18,00

10.

7-dniowy

I

z 40,00 na 48,00

z 20,00 na 24,00

I + II

z 52,00 na 62,00

z 26,00 na 31,00

 

 

 

 

 

11.

BILET WEEKENDOWY RODZINNY

I + II

z 15,00 na 16,00

 -

12.

BILET DWUPRZEJAZDOWY DWUKROTNEGO KASOWANIA

I

z 6,00 na 7,20

z 3,00 na 3,60

I + II

z 6,40 na 7,60

z 3,20 na 3,80

 

 

Pełna oferta biletów do kasowania po zmianach - wzory:

wzory bilety do kasowania od 1 1 2013Jak wykorzystać bilety do kasowania o nieaktualnej cenie

Pasażerowie, którzy posiadają zapas biletów do kasowania o nieaktualnej cenie będą mogli:

-     zakupić stosowne dopłaty (0,10 zł; 0,30 zł; 0,50zł), które będą dostępne we wszystkich automatach biletowych mobilnych w pojazdach, automatach stacjonarnych KKM, Punktach Sprzedaży Biletów, innych punktach dystrybucji biletów np. kioskach;

-     wymienić je we wszystkich Punktach Sprzedaży Biletów na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty, z możliwością dopłaty.

UWAGA: po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nieaktualne bilety stracą ważność i zostaną wycofane z obiegu.


Co nowego w ofercie biletowej

Krakowska Karta Miejska Spersonalizowana

Przypominamy obowiązujący przepis:

Bilet okresowy imienny zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej ważny jest wraz z legitymacją do biletu okresowego ze zdjęciem pasażera. Legitymacja ta nie jest wymagana, gdy nośnikiem biletu jest karta elektroniczna spersonalizowana.

Od 1 stycznia 2013r. każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z oferty biletów okresowych i nie posiada karty KKM, przy pierwszym zakupie biletu otrzyma spersonalizowaną kartę elektroniczną KKM ze zdjęciem. Legitymacje do biletu okresowego nie będą już wydawane.  

Ponadto każdy pasażer, który będzie chciał zrezygnować z obowiązku posiadania
i okazywania kontrolerom „legitymacji do biletu okresowego” razem z biletem okresowym zapisanym na karcie KKM, będzie mógł w Punkcie Sprzedaży Biletów Okresowych zwrócić wcześniej używaną KKM bez zdjęcia i otrzyma nową spersonalizowaną kartę elektroniczną ze zdjęciem. Stara „legitymacja do biletu okresowego” nie będzie wtedy potrzebna.

KKM + legitymacja do biletu okresowego ze zdjęciem

lub

spersonalizowana KKM ze zdjęciem


Bilet Socjalny miesięczny w miejsce Socjalnego biletu seniora

Zmienia się rodzaj i warunki nabycia dotychczasowego Socjalnego biletu seniora - bilet „Socjalny” jest dostępny niezależnie od wieku nabywcy (zlikwidowano ograniczenie wiekowe 60 lat) 

 

RODZAJ BILETU

 

WAŻNOŚĆ W STREFIE

BILETOWEJ

   

CENA BILETU NORMALNEGO (ZŁ)

 

Bilet okresowy Miesięczny Socjalny

 

I

29,00

 

 


 


 

 

Bilet Socjalny - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej.

Podstawą wydania biletu Socjalnego jest:

-     pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielania świadczeń z pomocy społecznej,

-     dokument potwierdzający tożsamość.


Bilet Semestralny – mogą nabywać studenci, uczniowie i dzieci, bilet obowiązuje aż 150 dni, cena bez zmiany

 W zakresie biletów Semestralnych została:

-     rozszerzona grupa uprawnionych do nabycia tego biletu – bilet mogą nabyć dodatkowo dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz uczniowie,

-      okres obowiązywania wydłużono z 140 dni do 150 dni.

 

Bilet Semestralny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni) - uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I lub I i II. Do korzystania z biletu Semestralnego uprawnieni są:

 -  dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego na podstawie oświadczenia opiekuna,

 -    uczniowie okazujący ważną legitymację szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 -  studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.


Bilet okresowy „sieciowy imienny specjalny” w promocyjnej cenie

Warunek: zakup co najmniej 50 biletów tego rodzaju w ramach jednej transakcji

RODZAJ BILETU

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł]

SPECJALNEGO

Bilet okresowy

miesięczny imienny sieciowy

I

80,00

I + II

126,00

 

 

Bilet weekendowy rodzinny - mogą korzystać również opiekunowie

Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnieni zostali również opiekun/opiekunowie z dzieckiem/dziećmi do lat 16


Bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych - rozszerzona grupa uprawnionych i zmiana sposobu poświadczenia uprawnienia

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci z rodzin wielodzietnych uzyskały dodatkowo:

-  dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych odprowadzających podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie Miasta Krakowa,

-  uczniowie i studenci od 20 roku życia do ukończenia 24 roku życia,


Dokumenty poświadczające uprawnienie do bezpłatnych przejazdów: 

  •      Krakowska Karta Rodzinna 4+ (KKR4+) wraz z ważną legitymacją szkolną lub ważną legitymacją studencką:

-  uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których jest czworo i więcej dzieci oraz uczniowie

-  uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych odprowadzających podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie Miasta Krakowa, w których jest czworo i więcej dzieci

 

  • Bilety wolnej jazdy imienny uzyskiwane w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie ( ul. J.Brożka 3, pok. nr 25, tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96):

-  uczniowie lub studenci nie uprawnieni do uzyskania karty KKR4+ (zamieszkujący w obszarze objętym integracją międzygminną),

-   dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

 

Zintegrowane Bilety - rozszerzona oferta

BILETY OKRESOWE MIESIĘCZNE W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE PRZEWOZY REGIONALNE – KOMUNIKACJA MIEJSKA W KRAKOWIE

Lp.

RODZAJ BILETU

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł]

NORMALNEGO

ULGOWEGO

1.

na 1 linię

I

42,00

21,00

         

2.

na 2 linie

I

56,00

28,00

         

3.

Sieciowy

I

84,00

42,00

         

4.

na 1 linię

II

42,00

21,00

         

5.

na 1 linię

I

70,00

35,00

na 1 linię

II

         

6.

na 2 linie

I

92,00

46,00

na 1 linię

II

         

7.

sieciowy

I

120,00

60,00

na 1 linię

II

 


 


 


 


 


 

Alternatywny sposób poświadczania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów

Możliwość alternatywnego poświadczania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
w formie zapisu Biletu wolnej jazdy na Krakowskiej Karcie Miejskiej otrzymali:

-        -  Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką,

-          -  Dzieci nie słyszące do 16 roku życia

Jest to realizacja postulatów osób niepełnosprawnych o umożliwienie nieokazywania podczas kontroli dokumentów zawierających dane wrażliwe.

Bilety wolnej jazdy mogą oni uzyskać w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, ul. J.Brożka 3, pok. nr 25, tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96.


Pozostałe zmiany w przepisach taryfowych

- w przypadku uruchamiania przewozów zastępczych planowanych lub awaryjnych, przy wykonywaniu przejazdu łączonego, linią podstawową, tymczasową lub zastępczą, bilet jednoprzejazdowy skasowany w pojeździe którejkolwiek z tych linii, będzie zachowywał ważność w pojeździe następnej linii, a także w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą przejazdu łączonego - przez 60 minut od chwili skasowania, 

    -   w przypadku likwidacji linii, bilet okresowy na 1 linię lub 2 linie komunikacyjne, w którym została wskazana likwidowana linia, będzie uprawniał do przejazdów po trasie tej/tych linii do upływu okresu ważności biletu,

   -  w przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet:

1) jednoprzejazdowy będzie przysługiwało prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu pojazdem zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą,

2) czasowy 20, 40, 60 lub 90-minutowy będzie przysługiwało prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 20 minut

    -  szczegółowe zasady zachowania ważności biletów, w przypadku wprowadzania zmian tras lub zawieszenia linii komunikacyjnych oraz wprowadzania linii tymczasowych lub zastępczych, będzie określał dyrektor ZIKiT,


-     pasażer korzystający z biletu okresowego:

1) na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne:

a. będzie uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy) pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej. Przyjmuje się, że „wspólną trasę” mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek,

b. w przypadku, gdy wybrana linia przebiega przez obszar usługi Tele-bus, będzie uprawniony do przejazdów pojazdami Tele-bus w całym tym obszarze,

2) sieciowego - będzie uprawniony do przejazdów pojazdami Tele-bus we wszystkich obszarach objętych tą usługą.

 


 

  • Uchwała Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
    • Załącznik Nr 1 - określający ceny biletów i inne opłaty za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie, na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
    • Załącznik Nr 2 - określający uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze miasta Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
    • Załącznik Nr 3 - określający przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Informacja w sprawie ważności biletów okresowych wykupionych na linię 24

Na podstawie biletu okresowego na linię nr 24 pasażer może wykonywać przejazdy zarówno na trasie Bronowice Małe - Kurdwanów (trasa podstawowa) jak i na trasie Bronowice Małe - Prokocim (trasa wariantowa).

Logo systemu Komunikacja Miejska w Krakowie

25 października br., jury konkursowe złożone z przedstawicieli ASP i ZIKiT z 73 przedłożonych propozycji wybrało zwycięski logotyp dla systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Stopniowo logotyp będzie pojawiał się na pojazdach, przystankach, rozkładach.

Czytaj więcej...