Wiadomości komunikacyjne

4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski - darmowe przejazdy dla uczestników

Uprzejmie informujemy, że zawodnicy startujący w 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski (wraz z imprezami towarzyszącymi) oraz wolontariusze wspomagający ich organizację, będą uprawnieni w dniach od 12 października 2017 r. do 15 października 2017 r. do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca w pojazdach KMK: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizatora imprezy.

Uwaga!!!
Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego identyfikatora, numeru startowego lub plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Bieg Trzech Kopców - darmowa KMK

Uprzejmie informujemy, że zawodnicy startujący w 11. edycji Biegu Trzech Kopców (wraz z imprezami towarzyszącymi) oraz wolontariusze wspomagający ich organizację, będą uprawnieni w dniach od 29 września 2017 r. do 1 października 2017 r. do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca w pojazdach KMK: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizatora imprezy.

Uwaga!!!

 

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego identyfikatora, numeru startowego lub plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

 

Gimnazjaliści - bezpłatne przejazdy KMK od 30.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że już od dnia 30 września 2017 r. (tj. soboty), Gimnazjaliści z szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, będą uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Honorowanie biletów KMK i biletów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały Nr LXXXI/1982/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 roku, wypracowano porozumienie w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz biletów kolejowych w dniach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu tj. w okresie od 16 września 2017 r. do 22 września 2017 r.   

Czytaj więcej...

22 września - Bezpłatna Komunikacja Miejska

Już od tego roku zmieniają się zasady podróżowania w dniu 22 września  autobusami i tramwajami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Do tej pory w Europejski Dzień bez Samochodu osoby okazujące w środkach KMK ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określajacym liczbę miejsc siedzących w samochodzie byli uprawnieni do bezpłatnego podróżowania komunikacją publiczną w strefach biletowych I i II.

Rada Miasta Krakowa podejmujac uchwałę Nr LXXVII/1893/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. zatwierdziła nowe zasady podróżowania w Europejski Dzień bez Samochodu. 

22 września każdego roku wszyscy pasażerowie odbywający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w strefach biletowych I i II wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi publicznego transportu zbiorowego.

Zachęcamy, aby w Europejski Dzień bez Samochodu, pozostawić samochody i skorzystać z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.