Wiadomości komunikacyjne

Zmiany w przepisach komunikacji miejskiej od 1 sierpnia 2018 r. – w tym wprowadzenie biletu Mieszkańca

Już od 1 sierpnia br. będzie można nabywać bilet Mieszkańca, obowiązujący w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

 

Bilet Mieszkańca (w preferencyjnie niskich cenach uwzględniających ok. 20 % zniżkę na zakup poniższego rodzaju biletu) – będzie uprawniał do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej I:

-        - okresowy imienny (normalny i ulgowy):

- na 1 linię

- na 2 linie

- sieciowy.

Bilet ten można nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące,

-       - Semestralny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni), do korzystania którego uprawnione są osoby wymienione w uchwale tzw. taryfowej.

 

Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione będą osoby, które uzyskały uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (więcej informacji nt. Karty Krakowskiej – www.kk.krakow.pl).

Lp.

RODZAJE BILETÓW

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU MIESZKAŃCA [zł]*

 
 

NORMALNEGO

ULGOWEGO

 

1

Miesięczne imienne**:

 

1.1

na 1 linię

I

37,00

18,50

 

1.2

na 2 linie

I

52,00

26,00

 

1.3

sieciowy

I

72,00

36,00

 

2

Semestralny

I

x

147,00

 

*Ceny biletów zawierają należny podatek od towarów i usług.
**Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

 
 

 

Podstawa prawna:

uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn.zm.)

Poniżej przestawiamy pozostałe modyfikacje w przedmiotowej uchwale:
- zmiana cen biletów okresowych (normalnych, ulgowych): na 1 linię, na 2 linie, sieciowy imienny,
- likwidacja biletów okresowych miejskich - dla osób nie posiadających uprawnień do zakupu biletów ulgowych, które przy pierwszym zakupie biletu okresowego zostały zarejestrowane jako nabywcy biletu okresowego normalnego,
- wprowadzenie nowego rodzaju biletu, tj. biletu Mieszkańca (normalny, ulgowy): na 1 linię, na 2 linie, sieciowy (bilet ten można będzie nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące) oraz Semestralny. Do nabycia tego biletu uprawnione będą osoby, które uzyskają uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 RMK z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska,
- dodano zapis dotyczący braku możliwości nabycia biletów okresowych na linie wspomagające,
- pasażer korzystający z biletu okresowego na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne dodatkowo jest uprawniony do przejazdu po trasie/trasach linii ją/je wspomagającej/wspomagających.

Czytaj więcej...

17. PZU Cracovia Maraton - darmowe przejazdy dla uczestników

Uprzejmie informujemy, że zawodnicy startujący w 17. PZU Cracovia Maraton (wraz z imprezami towarzyszącymi) oraz wolontariusze wspomagający ich organizację, będą uprawnieni w dniach od 21 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca w pojazdach KMK: ważny w danym dniu numer startowy lub ważny w danym dniu identyfikator wolontariusza wydane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizatora imprezy.

Uwaga!!!
Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego identyfikatora wolontariusza lub numeru startowego nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski - darmowe przejazdy dla uczestników

Uprzejmie informujemy, że zawodnicy startujący w 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski (wraz z imprezami towarzyszącymi) oraz wolontariusze wspomagający ich organizację, będą uprawnieni w dniach od 12 października 2017 r. do 15 października 2017 r. do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca w pojazdach KMK: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizatora imprezy.

Uwaga!!!
Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego identyfikatora, numeru startowego lub plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

Bieg Trzech Kopców - darmowa KMK

Uprzejmie informujemy, że zawodnicy startujący w 11. edycji Biegu Trzech Kopców (wraz z imprezami towarzyszącymi) oraz wolontariusze wspomagający ich organizację, będą uprawnieni w dniach od 29 września 2017 r. do 1 października 2017 r. do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca w pojazdach KMK: numer startowy, plakietkę lub specjalny identyfikator wydane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizatora imprezy.

Uwaga!!!

 

Przedłożenie nieokazanych w czasie kontroli biletów KMK: specjalnego identyfikatora, numeru startowego lub plakietki nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty.

 

Gimnazjaliści - bezpłatne przejazdy KMK od 30.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że już od dnia 30 września 2017 r. (tj. soboty), Gimnazjaliści z szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, będą uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Czytaj więcej...