Wiadomości komunikacyjne

Przebudowa ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II - aktualne informacje o funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz zasadach zachowania biletów okresowych

Od dnia 14.02.2015 r. (sobota) wprowadzony został kolejny etap przebudowy ciągu ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w którym wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego - Andersa - Plac Centralny im. R. Reagana - Al. Solidarności - Kombinat.

W związku z powyższym Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonuje wg następującego porządku:

 • linia 4 – kursuje na trasie zmienionej: Wzgórza Krzesławickie – Kombinat – Ujastek Mogilski – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Mogilska – Lubicz – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka – Królewska – Bronowicka – Bronowice Małe,
 • linia 10 – kursuje bez zmian na swojej stałej trasie,  
 • linia 16 – kursuje nadal na trasie zmienionej: Mistrzejowice – Srebrnych Orłów – Mikołajczyka – Broniewskiego – Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Bieńczycka – Al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego – Kopiec Wandy,
 • linia 21 – kursuje na trasie zmienionej: Os. Piastów – Piasta Kołodzieja – Mikołajczyka – Broniewskiego – Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Kocmyrzowska – Łowińskiego – Ujastek – Kombinat – Ujastek Mogilski – Igołomska – Pleszów. Uwaga! Dla linii 21 nie funkcjonuje przystanek „Wiadukty”,
 • linia 22 – kursuje na trasie zmienionej: Walcownia – Kombinat – Ujastek Mogilski – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Al. Pokoju – Grzegórzecka – Dietla – Monte Cassino – Kapelanka – Brożka – Zakopiańska – Borek Fałęcki,
 • linia 62 – kursuje na trasie zmienionej: Czerwone Maki – Kapelanka – Dietla – Starowiślna – Westerplatte – Lubicz – Powstania Warszawskiego – Al. Pokoju – Al. Jana Pawla II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Kopiec Wandy,
 • linia 163 – nadal kursuje z pominięciem Placu Centralnego,
 • linia 174 – kursuje na trasie zmienionej: Kombinat – Al. Solidarności – Al. Przyjaźni – Al. Andersa – Boruty-Spiechowicza – Al. Jana Pawła II – Al. Pokoju – Nowohucka – Powstańców Śląskich – Kamieńskiego – Sławka – Beskidzka – Stojałowskiego – Os. Kurdwanów,
 • linia 642 – kursuje na trasie zmienionej: Al. Przyjaźni – Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego – Kocmyrzowska – Makuszyńskiego – Jagiełły – Architektów – Łowińskiego – Ujastek – Al. Solidarności – Orkana – Bulwarowa – Al. Jana Pawła II – Os. Na Skarpie,
 • linia 662 – kursuje na trasie zmienionej: Czerwone Maki – Kapelanka – Dietla – Wielopole (powrót: Starowiślna) – Westerplatte – Lubicz – Powstania Warszawskiego – Al. Pokoju – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Bulwarowa – Al. Solidarności – Kombinat.

Zasady zachowania biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie, których trasa została zmieniona zachowują ważność na trasie stałej oraz objazdowej.

Ponadto, bilety okresowe wykupione na linie numer 4 i 22 zachowują ważność w:

 • we wszystkich autobusach na odcinku Klasztorna – Orkana/Bulwarowa - Struga – Aleja Róż,
 • w autobusach linii 174 na odcinku Struga – Os. Kolorowe,

Bilety okresowe wykupione na linię numer 21 zachowują ważność w:

 • tramwajach linii 4 i 22 na odcinku Plac Centralny – Kombinat;
 • tramwajach linii 16 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie – Plac Centralny;
 • autobusach linii 123, 153, 193, 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Struga;
 • autobusach linii 132, 142, 572 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie - Kombinat;
 • autobusach linii 139 na odcinku Rondo Hipokratesa – Kombinat;
 • autobusach linii 163 na odcinku Aleja Przyjaźni – Struga;
 • autobusach linii 174 na odcinku Kombinat – Os. Zgody.

Bilety okresowe wykupione na linię numer 174 zachowują ważność w:

 • tramwajach linii 4 i 22 na odcinku Kombinat – Klasztorna.

Zmiany w zakresie potrąceń przy zwrocie biletu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z wniesieniem przez Wojewodę Małopolskiego skargi na zapisy Uchwały Nr LX/848/12 z dnia 7 listopada 2012 r. oraz Nr LXI/877/12 z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczące dokonywania potrąceń przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania w dniu 01.10.2013 r. wydał wyrok Sygn. Akt III SA/Kr 282/13 stwierdzający nieważność podjętej w dniu 6 lipca 2011 r. przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXI/231/11 (z późniejszymi zmianami) w ww. zakresie.

W związku z powyższym w zał. Nr 1 Uchwały Nr XXI/231/11 (z póź. zm.) „określającym ceny biletów i innych opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi" w pkt. VI. pn. „Inne opłaty" - został wykreślony zapis Lp. 4 mówiący o potrącaniu 20% ceny biletu z tytułu odstąpienia dokonywanego przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu, według ustaleń w zał. Nr 3 ww. uchwały".

Równocześnie w zał. Nr 3 Uchwały Nr XXI/231/11 (z póź. zm.) zawierającym przepisy taryfowe w § 7 ust. 2 zostało wykreślone zdanie: „Od wyliczonej w ten sposób kwoty dokonuje się potrącenia z tytułu odstąpienia, ustalonego jako 20% ceny biletu, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały, pkt . VI Lp. 4. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor jednostki, o której mowa w §1 ust. 2 uchwały, może podjąć decyzję o okresowym niedokonywaniu potrąceń z tytułu odstąpienia".

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Krakowie

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Krakowie

W dniach 16-22 września 2013 w Krakowie odbędzie się dwunasta edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Czyste powietrze – to Twój ruch!”

Jak co roku, akcji towarzyszy szereg atrakcji. Obchody rozpoczną się w poniedziałek 16 września o godzinie 12:00 od przejazdu rowerowego z udziałem władz Miasta Krakowa.

W środę 18 września zostaną uruchomione dwa postoje EKOTAKSÓWEK, czyli taksówek będących samochodami hybrydowymi lub elektrycznymi. Będą one zlokalizowane przy Placu Wszystkich Świętych oraz przy ul. Wiślnej.

W kolejnych dniach zaplanowano szereg konferencji i seminariów. W czwartek 19 września o godzinie 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się dyskusja na temat planowanych zmianach organizacji ruchu na Kazimierzu zaś następnego dnia o godzinie 10:00 w tym samym miejscu będzie mieć miejsce konferencja VELOKRAKÓW.

Za jedno z najciekawszych wydarzeń tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu można uznać happening uświadamiający, ile miejsca zajmuje 160 osób podróżujących pojedynczo samochodami oraz jednym autobusem przegubowym. Dlaczego właśnie taka liczba? Bo tylu pasażerów maksymalnie zabiera na pokład autobus. Happening odbędzie się w piątek 20 września o godzinie 12:00 na ulicy Lema.

W sobotę 21 września o godzinie 12:00 na Placu Biskupim rozpocznie się Piknik Cykliczny. Wśród zaplanowanych atrakcji są: bezpłatny serwis rowerowy, gra miejska SMOG WARS, czyli wygraj bitwę – przewietrz Kraków, a także wystawa nietypowych jednośladów.

W tym roku tradycyjnie będzie też można zdać egzamin na kartę rowerową, przeszkolić się z zakresu ratownictwa medycznego, a także za darmo zwiedzić Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Tydzień Mobilności zakończy się w niedzielę 22 września, Europejskim Dniem bez Samochodu. Tego dnia wszyscy mieszkańcy Krakowa posiadający dowód rejestracyjny na samochód osobowy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Do darmowego przejazdu będzie upoważniony kierowca wraz liczbą osób towarzyszących zgodną z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W niedzielę będzie można także skorzystać, po raz ostatni w tym roku, z przejazdów zabytkowymi pojazdami komunikacji zbiorowej w ramach Krakowskiej Linii Muzealnej. W godzinach 10:30 – 18:30 na trasie Muzeum Inżynierii Miejskiej – Cichy Kącik oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej – Kopiec Wandy będzie kursować linia tramwajowa 0. Ponadto, zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa D łącząca Os. Kurdwanów z Placem Centralnym im. R. Reagana. Na tej trasie będzie można przejechać się historycznymi autobusami należącymi do miejskiego przewoźnika.

KKM ze zdjęciem czyli spersonalizowana Krakowska Karta Miejska

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zachęca wszystkich pasażerów do bezpłatnej wymiany kart KKM  na nowe karty spersonalizowane, dzięki którym pasażer nie musi wozić ze sobą dodatkowej legitymacji. 

Bilet okresowy imienny zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej ważny jest wraz z legitymacją do biletu okresowego ze zdjęciem pasażera. Legitymacja ta nie jest wymagana, gdy nośnikiem biletu jest karta elektroniczna spersonalizowana (przykład na rysunku powyżej).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z oferty biletów okresowych i nie posiada karty KKM, przy pierwszym zakupie biletu otrzyma spersonalizowaną kartę elektroniczną KKM ze zdjęciem. Legitymacje do biletu okresowego nie są już wydawane.

Ponadto każdy pasażer, który chce zrezygnować z obowiązku posiadania i okazywania kontrolerom „legitymacji do biletu okresowego" razem z biletem okresowym zapisanym na karcie KKM, może w jednym z Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) zwrócić wcześniej używaną KKM bez zdjęcia i otrzyma bezpłatnie nową spersonalizowaną kartę elektroniczną ze zdjęciem. Stara „legitymacja do biletu okresowego" nie będzie wtedy potrzebna. Wymiana odbywa się bezpłatnie, pasażerowie muszą okazać tylko dowód tożsamości. Dostarczanie dodatkowego zdjęcia nie jest konieczne - podobiznę pasażera można zeskanować z dowodu tożsamości.


Lokalizacja PSB:

- ul. Podwale 3/5 - czynny pn - pt , 7:00 - 19:00
- os. Centrum D bl.7 - czynny pn - pt , 7:00 - 19:00
- ul. Mogilska 15a - czynny pn - pt , 7:00 - 19:00
- ul. Krowoderskich Zuchów 8a - czynny pn - pt , 7:00 - 19:00
- ul. Św. Wawrzyńca 13 - czynny pn - pt , 8:00 - 16:00
-ul. Powstańców Wielkopolskich 6 -czynny pn - pt , 8:00 - 18:00

numery telefonów do PSB: 12 357 20 35 lub 608 921 035


więcej o KKM

Lokalizacja nowych wiat przystankowych.

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku planowane jest postawienie nowych wiat na pięćdziesięciu przystankach komunikacyjnych.

Zobacz wytypowane lokalizacje.