Wiadomości komunikacyjne

Zmiana przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 maja 2014 roku wprowadza się zakaz używania tzw. e-papierosów oraz środków odurzających w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Prowadzący pojazd będzie miał odtąd prawo odmówić przejazdu osobom palącym tytoń, używającym tzw. e-papierosów oraz środków odurzających.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały Uchwałą nr CIII/1585/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późn. zm.).

Bezpłatne przejazdy dla uczestników Nocy Muzeów i XIII Cracovia Maraton

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa pasażerowie, którzy posiadają specjalnie wydany żeton lub bilet muzealny są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z Komunikacji Miejskiej w Krakowie od godz. 18:00 w dniu 16.05.2014 r. do godz. 3:00 dnia 17.05.2014 r.

 Również zawodnicy startujący w XIII Cracovia Maraton oraz wolontariusze wspomagający organizację maratonu zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, w dniach 15 - 18 maja 2014 r. mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie. Bezpłatny przejazd będzie się odbywał na podstawie numeru startowego lub specjalnego identyfikatora wydanego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Przebudowa ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II - aktualne informacje o funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz zasadach zachowania biletów okresowych

Od dnia 14.02.2015 r. (sobota) wprowadzony został kolejny etap przebudowy ciągu ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w którym wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego - Andersa - Plac Centralny im. R. Reagana - Al. Solidarności - Kombinat.

W związku z powyższym Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonuje wg następującego porządku:

 • linia 4 – kursuje na trasie zmienionej: Wzgórza Krzesławickie – Kombinat – Ujastek Mogilski – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Mogilska – Lubicz – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka – Królewska – Bronowicka – Bronowice Małe,
 • linia 10 – kursuje bez zmian na swojej stałej trasie,  
 • linia 16 – kursuje nadal na trasie zmienionej: Mistrzejowice – Srebrnych Orłów – Mikołajczyka – Broniewskiego – Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Bieńczycka – Al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego – Kopiec Wandy,
 • linia 21 – kursuje na trasie zmienionej: Os. Piastów – Piasta Kołodzieja – Mikołajczyka – Broniewskiego – Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Kocmyrzowska – Łowińskiego – Ujastek – Kombinat – Ujastek Mogilski – Igołomska – Pleszów. Uwaga! Dla linii 21 nie funkcjonuje przystanek „Wiadukty”,
 • linia 22 – kursuje na trasie zmienionej: Walcownia – Kombinat – Ujastek Mogilski – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Al. Pokoju – Grzegórzecka – Dietla – Monte Cassino – Kapelanka – Brożka – Zakopiańska – Borek Fałęcki,
 • linia 62 – kursuje na trasie zmienionej: Czerwone Maki – Kapelanka – Dietla – Starowiślna – Westerplatte – Lubicz – Powstania Warszawskiego – Al. Pokoju – Al. Jana Pawla II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Kopiec Wandy,
 • linia 163 – nadal kursuje z pominięciem Placu Centralnego,
 • linia 174 – kursuje na trasie zmienionej: Kombinat – Al. Solidarności – Al. Przyjaźni – Al. Andersa – Boruty-Spiechowicza – Al. Jana Pawła II – Al. Pokoju – Nowohucka – Powstańców Śląskich – Kamieńskiego – Sławka – Beskidzka – Stojałowskiego – Os. Kurdwanów,
 • linia 642 – kursuje na trasie zmienionej: Al. Przyjaźni – Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego – Kocmyrzowska – Makuszyńskiego – Jagiełły – Architektów – Łowińskiego – Ujastek – Al. Solidarności – Orkana – Bulwarowa – Al. Jana Pawła II – Os. Na Skarpie,
 • linia 662 – kursuje na trasie zmienionej: Czerwone Maki – Kapelanka – Dietla – Wielopole (powrót: Starowiślna) – Westerplatte – Lubicz – Powstania Warszawskiego – Al. Pokoju – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Bulwarowa – Al. Solidarności – Kombinat.

Zasady zachowania biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie, których trasa została zmieniona zachowują ważność na trasie stałej oraz objazdowej.

Ponadto, bilety okresowe wykupione na linie numer 4 i 22 zachowują ważność w:

 • we wszystkich autobusach na odcinku Klasztorna – Orkana/Bulwarowa - Struga – Aleja Róż,
 • w autobusach linii 174 na odcinku Struga – Os. Kolorowe,

Bilety okresowe wykupione na linię numer 21 zachowują ważność w:

 • tramwajach linii 4 i 22 na odcinku Plac Centralny – Kombinat;
 • tramwajach linii 16 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie – Plac Centralny;
 • autobusach linii 123, 153, 193, 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Struga;
 • autobusach linii 132, 142, 572 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie - Kombinat;
 • autobusach linii 139 na odcinku Rondo Hipokratesa – Kombinat;
 • autobusach linii 163 na odcinku Aleja Przyjaźni – Struga;
 • autobusach linii 174 na odcinku Kombinat – Os. Zgody.

Bilety okresowe wykupione na linię numer 174 zachowują ważność w:

 • tramwajach linii 4 i 22 na odcinku Kombinat – Klasztorna.

Zmiany w zakresie potrąceń przy zwrocie biletu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z wniesieniem przez Wojewodę Małopolskiego skargi na zapisy Uchwały Nr LX/848/12 z dnia 7 listopada 2012 r. oraz Nr LXI/877/12 z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczące dokonywania potrąceń przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania w dniu 01.10.2013 r. wydał wyrok Sygn. Akt III SA/Kr 282/13 stwierdzający nieważność podjętej w dniu 6 lipca 2011 r. przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXI/231/11 (z późniejszymi zmianami) w ww. zakresie.

W związku z powyższym w zał. Nr 1 Uchwały Nr XXI/231/11 (z póź. zm.) „określającym ceny biletów i innych opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi" w pkt. VI. pn. „Inne opłaty" - został wykreślony zapis Lp. 4 mówiący o potrącaniu 20% ceny biletu z tytułu odstąpienia dokonywanego przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu, według ustaleń w zał. Nr 3 ww. uchwały".

Równocześnie w zał. Nr 3 Uchwały Nr XXI/231/11 (z póź. zm.) zawierającym przepisy taryfowe w § 7 ust. 2 zostało wykreślone zdanie: „Od wyliczonej w ten sposób kwoty dokonuje się potrącenia z tytułu odstąpienia, ustalonego jako 20% ceny biletu, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały, pkt . VI Lp. 4. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor jednostki, o której mowa w §1 ust. 2 uchwały, może podjąć decyzję o okresowym niedokonywaniu potrąceń z tytułu odstąpienia".

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Krakowie

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Krakowie

W dniach 16-22 września 2013 w Krakowie odbędzie się dwunasta edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Czyste powietrze – to Twój ruch!”

Jak co roku, akcji towarzyszy szereg atrakcji. Obchody rozpoczną się w poniedziałek 16 września o godzinie 12:00 od przejazdu rowerowego z udziałem władz Miasta Krakowa.

W środę 18 września zostaną uruchomione dwa postoje EKOTAKSÓWEK, czyli taksówek będących samochodami hybrydowymi lub elektrycznymi. Będą one zlokalizowane przy Placu Wszystkich Świętych oraz przy ul. Wiślnej.

W kolejnych dniach zaplanowano szereg konferencji i seminariów. W czwartek 19 września o godzinie 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się dyskusja na temat planowanych zmianach organizacji ruchu na Kazimierzu zaś następnego dnia o godzinie 10:00 w tym samym miejscu będzie mieć miejsce konferencja VELOKRAKÓW.

Za jedno z najciekawszych wydarzeń tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu można uznać happening uświadamiający, ile miejsca zajmuje 160 osób podróżujących pojedynczo samochodami oraz jednym autobusem przegubowym. Dlaczego właśnie taka liczba? Bo tylu pasażerów maksymalnie zabiera na pokład autobus. Happening odbędzie się w piątek 20 września o godzinie 12:00 na ulicy Lema.

W sobotę 21 września o godzinie 12:00 na Placu Biskupim rozpocznie się Piknik Cykliczny. Wśród zaplanowanych atrakcji są: bezpłatny serwis rowerowy, gra miejska SMOG WARS, czyli wygraj bitwę – przewietrz Kraków, a także wystawa nietypowych jednośladów.

W tym roku tradycyjnie będzie też można zdać egzamin na kartę rowerową, przeszkolić się z zakresu ratownictwa medycznego, a także za darmo zwiedzić Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Tydzień Mobilności zakończy się w niedzielę 22 września, Europejskim Dniem bez Samochodu. Tego dnia wszyscy mieszkańcy Krakowa posiadający dowód rejestracyjny na samochód osobowy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Do darmowego przejazdu będzie upoważniony kierowca wraz liczbą osób towarzyszących zgodną z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W niedzielę będzie można także skorzystać, po raz ostatni w tym roku, z przejazdów zabytkowymi pojazdami komunikacji zbiorowej w ramach Krakowskiej Linii Muzealnej. W godzinach 10:30 – 18:30 na trasie Muzeum Inżynierii Miejskiej – Cichy Kącik oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej – Kopiec Wandy będzie kursować linia tramwajowa 0. Ponadto, zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa D łącząca Os. Kurdwanów z Placem Centralnym im. R. Reagana. Na tej trasie będzie można przejechać się historycznymi autobusami należącymi do miejskiego przewoźnika.