Wiadomości komunikacyjne

System moBILET

Przerwy w działaniu

- system moBILET

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem przekazanym przez firmę moBILET Sp. z o.o., w dniu 31 stycznia 2016 r. pomiędzy godzinami 0:00 a 5:00 mogą nastąpić 20 minutowe przerwy w działaniu uług moBILET. Przerwy będą spowodowane planowanymi pracami dotyczącymi aktualizacją oprogramowania sieci szkieletowych ze strony dostawcy usług hostingowych.

W związku z powyższym przepraszamy za niedogodności.

Prosimy użytkowników systemu moBILET, którzy będą w powyższym okresie korzystali z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, o nabycie biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w innych kanałach dystrybucji.   

Smog a KMK

Smog (k) :)

a

Bezpłatna Komunikacja Miejska w Krakowie

 

Dobra wiadomość dla osób korzystających z transportu indywidualnego (samochodów osobowych)!!!

W celu ograniczenia emisji z transportu, w przypadku przekroczenia poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 (ich wartości zostały podane poniżej), Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, dzięki której osoba okazująca dowód rejestracyjny samochodu osobowego (a nie motocykla czy samochodu ciężarowego) wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie będą uprawnione, w wyznaczonych dniach, do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (obszar Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego tj. Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).  

 

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby została wprowadzona bezpłatna Komunikacja Miejska w Krakowie:

-     przekroczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10:

1) powyżej 150 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony pomiarów z danej doby, według stanu z godziny 16, realizowanych na wszystkich stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Krakowa łącznie (w przypadku awarii jednej ze stacji pomiarowych, skutkującej niemożnością wyliczenia średniej dobowej stężeń, użyte będą wyniki z pozostałych stacji)

2) powyżej 200 mikrogramów/m3 - liczonej jako wynik uśredniony z jednej stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie Krakowa, według stanu z godziny 16, tj. II stopnia zagrożenia (kod pomarańczowy) oraz III stopnia zagrożenia (kod czerwony)

   -  w przypadkach, gdy średnia wskazana powyżej, jest zbliżona do poziomów granicznych a prognoza pogody na dzień następny nie daje jednoznacznych podstaw do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji, dopuszczalne jest użycie w celu ostatecznego podjęcia decyzji średniej 18 godzinnej

   - decyzja w powyższej sprawie jest realizowana niezależnie od faktycznego zarejestrowanego stanu stężeń dobowych liczonych według średniej 24 godzinnej.

 

Ważne!!!

Informacja nt. darmowej Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla osób korzystających z transportu indywidualnego, będzie publikowana w godzinach wieczornych, na dzień przed wprowadzeniem uprawnienia. Odpowiednia notka pojawi się na stronie internetowej ZIKiT - www.zikit.krakow.pl.

W przypadku braku takiej informacji na ww. stronie Komunikacja Miejska w Krakowie jest płatna.

 

Podstawa prawna:

uchwała Nr XXXIV/578/15 z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu (Dz.Urz.Woj.Mał. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 8393)

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&;sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21225%26typ%3Du

Honorowanie biletów PR w KMK

Honorowanie biletów Przewozów Regionalnych

w środkach Komunikacji Miejskiej w KrakowieW związku z zaplanowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami inwestycyjnymi na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny od dnia 1 stycznia 2016 r. (na czas trwania robót) pasażerowie posiadający ważne bilety Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. (PR):

*wydawane z terminala mobilnego: b.jednorazowy/relacyjny, b.jednorazowy/strefowy czasowy, b.miesięczny/zintegrowany, b.miesięczny/relacyjny, b.miesięczny/strefowy,

*wydawane z kas rrPOS: b.jednorazowy/relacyjny, b.jednorazowy/strefowy czasowy, b.miesięczny/zintegrowany, b.miesięczny/relacyjny, b.miesięczny/strefowy,

uprawniające do przejazdów na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Główny, w okresie ich ważności, są uprawnieni do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi Komunikacji Miejskiej w Krakowie - KMK na trasach:

  1. Dworzec Płaszów Estakada – Lipska – Gromadzka – Kuklińskiego – Klimeckiego – Zabłocie – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie - Dworzec Główny Tunel,
  2. Dworcowa – Cmentarz Podgórski – Powstańców Wielkopolskich – Plac Bohaterów Getta – ŚWawrzyńca – Miodowa – Starowiślna – Poczta Główna – Dworzec Główny - Dworzec Główny Zachód.

Uwaga!

Pasażerowie, nie posiadający ważnych biletów PR, zobowiązani są do uiszczania opłat za przejazdy KMK według obowiązującej taryfy przyjętej przez Radę Miasta Krakowa.

Pasażerowie podróżując środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących w KMK.

Podstawa prawna:

uchwała Nr XXXIV/579/15 RMK z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla pasażerów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. i Kolei Małopolskich Sp. z o.o. posiadających bilety kolejowe ważne na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Główny (Dz.Urz.Woj.Mał. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 8381)


Zmiany w bilecie Wspólnym 70-minutowym

Od 1 grudnia 2015 r.

Bilet Wspólny 70-minutowy

będzie obowiązywał

w pociągach Kolei Małopolskich na trasie

Kraków Olszanica – Wieliczka Rynek Kopalnia

lub odwrotnie

 

W związku z rozszerzeniem działalności przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o. o połączenie kolejowe Wieliczka Rynek – Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Balice zostaje powiększony obszar obowiązywania biletu Wspólnego 70-minutowego w pociągach Kolei Małopolskich. Już od 1 grudnia 2015 r. pasażerowie korzystający z biletu Wspólnego 70-minutowego będą mogli skorzystać z podróżowania pociągiem na trasie Wieliczka Rynek – Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Olszanica. Do tej pory bilet ten uprawniał do przejazdów pociągami Kolei Małopolskich Sp. z o.o. jedynie na odcinku: Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia lub odwrotnie.


Ważne!!!

Bilet Wspólny 70-minutowy nie będzie ważny w pociągach Kolei Małopolskich na odcinku Kraków Olszanica - Kraków Lotnisko/Airport

Cena biletu Wspólnego 70-minutowego pozostaje bez zmian


Od dnia 1 grudnia 2015 r. będzie obowiązywał zmieniony

wzór biletu Wspólnego 70-minutowego

sprzedawanego przez Gminę Miejską Kraków

bilet
Europejski Dzień bez Samochodu

Europejski Dzień bez Samochodu (22.09.2015r.)

- bezpłatne przejazdy KMK


Już 22 września 2015 roku z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu wszystkie osoby okazujące ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie - uprawnione będą do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I i II (Gmina Miejska Kraków oraz obszar 15 Gmin, z którymi GMK zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego tj. Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skały, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki)

Podstawa prawna

Uchwała Nr X/175/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie