Wiadomości komunikacyjne

Wyniki pomiarów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie

foto1W ramach wykonania opracowania oraz planu wdrożenia projektu "Zintegrowany system taryfowo - biletowy w obszarze aglomeracji krakowskiej", w okresie październik - listopad 2014 roku, przeprowadzone zostały pomiary frekwencji pasażerskiej oraz czasu przejazdu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Badania dotyczyły wszystkich dziennych linii miejskich: tramwajowych i autobusowych.

Czytaj więcej...

Zakup grupowy uprawnień do przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie

ZAKUP GRUPOWY

UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W KRAKOWIE

- OD 1 STYCZNIA 2015 R.

Już od 1 stycznia 2015 r. organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych będą mogli nabyć uprawnienia do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń.

Organizator wydarzenia, po zawarciu stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków/ZIKiT, dla potwierdzenia zakupu uprawnień, otrzyma hologramy, które będzie umieszczał na nośnikach (np. bilecie wstępu, identyfikatorze) wydawanych uczestnikom danego wydarzenia.

Nośnik tak oznakowany uprawniać będzie do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu/dniach wskazanym/wskazanych na tym nośniku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Funkcjonowanie PSB w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Punkty Sprzedaży Biletów (PSB) i Referat Odwołań Opłat Dodatkowych będą czynne, jak poniżej:

  • 24.12.2014 r. (środa) – nieczynne
  • 25.12.2014 r. (czwartek) – nieczynne
  • 26.12.2014 r. (piątek) – nieczynne
  • 27.12.2014 r. (sobota) – czynny PSB przy Dworcu Głównym Wschód w godzinach 8:00 – 16:00
  • 31.12.2014 r. (środa) – wszystkie PSB czynne do godziny 14:00
  • 01.01.2015 r. (czwartek) - nieczynne

Zmiany w taryfie biletowej

Od 14 grudnia 2014 r.

Zmiany w taryfie biletowej

w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

Pasażerowie korzystający z przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pociągami będą mogli skorzystać z nowego WSPÓLNEGO biletu 70-minutowego oraz zakupić Zintegrowany Bilet również w Kolejach Małopolskich Sp. z o.o. (jak na razie tylko w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny)


WSPÓLNY BILET 70-MINUTOWY

Bilet 70-minutowy będzie uprawniał do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (dalej KMK) w strefach biletowych I i II oraz pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Małopolskie Sp.o.o. (dalej KMŁ) w klasie 2 (jak na razie w relacji: Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny)

Bilet 70-minutowy będzie ważny przez 70 minut od skasowania w środkach KMK lub nabycia/skasowania (legalizacji) w pociągach KMŁ

W okresie ważności biletu 70-minutowego możliwa będzie nieograniczona liczba przesiadek środkami KMK lub/i pociągami KMŁ. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży

Bilety 70-minutowe będą w cenie:

1) 5,40 zł – bilet normalny

2) 2,70 zł – bilet ulgowy

 

Bilety 70-minutowe będzie można zakupić:

  • w automatach KKM, w środkach KMK w automatach mobilnych, Punktach Obsługi Pasażera, innych punktach dystrybucyjnych KMK
  • w pociągach KMŁ: u obsługi i w automacie biletowym

Więcej informacji na temat Wspólnego biletu 70-minutowego znajdziesz tutaj 


ZINTEGROWANY BILET MIESIĘCZNY 

Do tej pory pasażerowie korzystający z przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pociągami mieli możliwość zakupienia Zintegrowanego Biletu miesięcznego jedynie w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o.

Od 14 grudnia 2014 r. sprzedaży Zintegrowanych Biletów (jak na razie tylko w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny) będą dokonywać również Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych biletów znajdziesz tutaj 

Informacja dla studentów I roku

 

 

Więcej informacji nt. zasad funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie, obowiązującej taryfy biletowej oraz gdzie i w jaki sposó zakupić bilet okresowy znajdziesz tutaj lub na stronach internetowych: www.mpk.krakow.pl , www.kkm.krakow.pl.