Wiadomości komunikacyjne

Europejski Dzień bez Samochodu

Europejski Dzień bez Samochodu (22.09.2015r.)

- bezpłatne przejazdy KMK


Już 22 września 2015 roku z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu wszystkie osoby okazujące ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie - uprawnione będą do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I i II (Gmina Miejska Kraków oraz obszar 15 Gmin, z którymi GMK zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego tj. Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skały, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki)

Podstawa prawna

Uchwała Nr X/175/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Noc Muzeów

Noc Muzeów – bezpłatne przejazdy KMK

Od godz. 18.00 dnia 15 maja 2015 r. do godz. 3.00 dnia 16 maja 2015 r. uczestnicy nocnego zwiedzania muzeów z okazji „Nocy Muzeów” uprawnieni będą, po okazaniu specjalnie wydanego żetonu lub biletu muzealnego, do bezpłatnego podróżowania środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II.

 

Podstawa prawna – uchwała Nr X/175/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Przerwa techniczna - moBILET

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem przekazanym przez firmę moBILET Sp. z o.o., w dniu 26 kwietnia 2015 r. pomiędzy godzinami 8:00 a 22:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do usługi moBILET (dotyczy dostępu do usługi za pośrednictwem aplikacji mobilnej, jak i Portalu Użytkownika). Przerwa ta wynika z zaplanowanych prac modernizacyjnych związanych z migracją zasobów na jeszcze bardziej wydajne i nowoczesne środowisko serwerowe.

W związku z powyższym przepraszamy za niedogodności.

Prosimy użytkowników systemu moBILET, którzy będą w powyższym okresie korzystali z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, o nabycie biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w innych kanałach dystrybucji.    

Wyniki pomiarów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie

foto1W ramach wykonania opracowania oraz planu wdrożenia projektu "Zintegrowany system taryfowo - biletowy w obszarze aglomeracji krakowskiej", w okresie październik - listopad 2014 roku, przeprowadzone zostały pomiary frekwencji pasażerskiej oraz czasu przejazdu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Badania dotyczyły wszystkich dziennych linii miejskich: tramwajowych i autobusowych.

Czytaj więcej...

Zakup grupowy uprawnień do przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie

ZAKUP GRUPOWY

UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W KRAKOWIE

- OD 1 STYCZNIA 2015 R.

Już od 1 stycznia 2015 r. organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych będą mogli nabyć uprawnienia do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń.

Organizator wydarzenia, po zawarciu stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków/ZIKiT, dla potwierdzenia zakupu uprawnień, otrzyma hologramy, które będzie umieszczał na nośnikach (np. bilecie wstępu, identyfikatorze) wydawanych uczestnikom danego wydarzenia.

Nośnik tak oznakowany uprawniać będzie do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu/dniach wskazanym/wskazanych na tym nośniku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj